پیش فاکتور دریافت فایل
مقاله طرح ریزی واحد های صنعتی
5276
2,500 تومان
.zip
55 کیلوبایت
توضیحات:
این فایل پروژه با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است

موضوع : پروژه طرح ریزی واحد های صنعتی

طرح ریزی عبارتست از تامین نحوه استقرار اجزاء فعالیتها بطورعام و فعالیتهای صنعتی بطور خاص به نحوی که مورد نظر در کوتاهترین زمان ، راحت ترین روش و هزینه قابل بولی انجام می شود . امروزه طراحی کارخانه به مفهومی تبدیل شده که در تعیین چگونگی اجزاء فیزیکی یک انبار ، اداره پست ، فروشگاه ، خانه بیمارستان ، و کارخانه به نسبی کم و بیش یکسان کاربرد دارئد . هدف کلی از هر مطالعه ای که به منظور طرح ریزی صورت می گیرد ، تعیین ورودیهای مورد نظر و طراحی صحیح استقرار اجزاء فیزیکی است ، به نحوی که ورودیها با کارایی مطلوب از وسائل بگذرند و و با انجام فرآیندهای لازم به خروجیها مورد نظر تبدیل شوند . در واقع طرح ریزی عبارتست از تحلیل سیستم متشکل از عناصر فیزیکی تولید به منظور برقراری روابط بهینه بین افراد ، ماشین آلات ، جریان اطلاعات و جریان مواد و سیستم های حمل و نقل بطوریکه ورودیهای کارخانه به نحوی کارآمد از میان اجزاء فزیکی عبور کرده و به خروجی تبدیل شود . وجود طرح مناسب و موثر برای جران مواد ، مقدمه تولید اقتصادی است زیرا باعث ایجاد الگوهای جریان مواد مناسب ، ترتیب کار آمد ماشین آلات و انجام کار آمد فعالیتها می شود که این مطلب خود باعث تولید بیشتر ، هزینه کمتر و در تهایت سود آوری بهر وری بیشتر می شود . 
تحقیق فرآیند تولید در سالن های مونتاژ شرکت ایران خودرو دانلود پروژه مهندسی صنایع طرح ریزی یک واحد صنعتی مقاله در مورد طرح ريزي واحدهاي صنعتي

فهرست مطالب

طرح ریزی واحدهای صنعتی ( طراحی کارخانه )
تاریخچه ایران خودرو
سال شمار تولید انواع سواری
سالن تولید انواع خودورهای کار
برنامه ریزی کنترل و تولید
انبار و قطعات و ملزومات
زیر سیستم موجود در قسمت برنامه ریزی و انبار

1397/12/3 - شاپ ایرانی