پیش فاکتور دریافت فایل
گزارش کارآموزی کنترل کیفیت شرکت ریسندگی و بافندگی
5281
3,000 تومان
.zip
1,893 کیلوبایت
توضیحات:
این گزارش كارآموزي با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است،همچنین آماده پرینت می باشد

موضوع : گزارش کارآموزی کنترل کیفیت شرکت ریسندگی و بافندگی

بهمراه چارت سازمانی شرکت ریسندگی بافندگی

كنترل آماري فرايند از دهه 1930 با استفاده صنعتي از نمودار كنترل توسط دكتر دبليو.ا. شوهارت از شركت آزمايشگاه هاي بل آغاز گرديد. در آن زمان، دكتر ويليام ادواردز دمينگ در شركت وسترن الكتريك با آقاي دكتر شوهارت همكار بود و در ارائه ايده هاي جديد كيفي با او همكاري مي كرد. در اواخر دهه 1930 سخنراني هاي دكتر شوهارت توسط دكتر دمينگ در كتابي با نام روش آماري از ديدگاه كنترل كيفيت گردآوري شد. اين كتاب به عنوان اولين دستورالعمل كنترل آماري كيفيت مورد استفاده قرار گرفت. دكتر دمينگ يكي از اولين كساني است كه در عمل از روش هاي آماري استفاده كرد و بعدها به عنوان يكي از كارشناسان برجسته و صاحب نام اين رشته معروف شد.امروزه در دنياي صنعت، استفاده از روش هاي آماري، جزء لاينفك نظامنامه هاي كيفيتي است. در حالي كه در ايران، بحث روش هاي آماري كنترل فرايند در سال هاي اخير مطرح شده و شايد براي همه گير شدن به زماني طولاني نياز داشته باشد. پروژه حاضر قصد دارد به روشي ساده SPC را آموزش داده، روش هاي اجرا و پياده سازي آن را در سطح كارخانه هاي كشورمان مطرح كند. تعريف كنترل كيفيت :از زماني كه انسان توانائي ساخت يك محصول را پيدا كرد جهت كنترل كيفيت آن نيز به تلاش پرداخت. ظرافت، دقت و هنرمندي خاصي كه در آثار باستاني و محصولات متعلق به زمانهاي نه چندان دور مشاهده مي شود حكايت از اين تلاش دارد. با شروع انقلاب صنعتي در اواسط قرن هيجدهم. ماشينهاي توليدي كم كم جايگزين ابزار و مهارت فردي افراد هنرمند و صنعتگر گرديد. با پيدايش روشهاي جديد و پيچيده توليد، اشتياق به توليد بيشتر افزايش يافت و بدين ترتيب نياز به كنترل كيفيت محصول نهائي نيز ابعاد تازه اي يافت. بين روشهاي اوليه كنترل كيفيت، هر چند به نوبه خود موثر بودند و روشهاي آماري امروز كنترل كيفيت. تنها شباهت اندكي بچشم مي خورد. پايه و اساس كنترل كيفيت آماري به مفهوم امروزي آن تنها در سالهاي 1920 گذاشته شد. براي فهم بهتر واژه كنترل كيفيت تعريف جداگانه كلمات كيفيت و كنترل لازم است:كيفيت يعني شايستگي جهت استفاده بخصوص و ميزاني است كه يك محصول انتظارات مصرف كننده خود را برآورده مي سازد و كنترل به معني اعمال ضوابط و راهنمائيها بر روي كسي يا چيزي جهت اطمينان از كسب نتايج مورد نظر مي باشد.
تاريخچه كنترل كيفيت : كنترل كيفيت آماري در ده 1920 توسط والترا. شوهارت (walter A.shewhart)از آزمايشگاه هاي بل تلفن (Bell Telephone Laboratories) آمريكا پايه گذاري گرديد. وي در ياد داشتي در 16 ماه مي 1924 اولين تصوير نمودارهاي كنترل را ترسيم كرد و به بررسي بيشتر اين روش در مطالعات بعدي خود پرداخت و نتيجه تحقيقات خود را در كتابي تحت عنوان بيشتر اين روش در مطالعات بعـدي خود پرداخــت و نتيجـــه تحقيقــــات خــــود را در كتابي تحت عنوان كـــــنـتـرل اقـتـصـــادي كـــيـفــيـت مـــــحــصولات ســاخـــتــه شـــــده The Economic Control of Quality of Manufactured Product در سال 1931 منتشر ساخت.دو همكار ديگر شوهارت بنامهاي داج (H. f. Dodge ) و رويمگ (H. G. Romig) كاربرد تئوري آماري را در نمونه گيري بررسي كردند و نتيجه كار آنان منجر به انتشار جداول معروف بازرسي نمونه اي (Sampling Inspection Tables ) داج – روميگ در سال 1944 گرديد. مجموعه كارهاي شوهارت، داج و روميگ اساس علمي را تشكيل مي دهد كه امروزه كنترل كيفيت آمـــــاري خــوانـــده مـــي شـــود. ايــن افــــراد در دهـــــــه 1930 بـــا هـــمكــاري جامعه آمريكائي براي آزمايش و مواد (American Society for testing &Materials) انــجـــمن استــــاندارد هــــــاي آمريـــــكا (American Standard Association ) و جامعه مهندسين مـكانيك آمريـــــكا ( American society for Mechanical Engineers ) كوششهاي خود را براي معرفي روشهاي جديد آماري شروع كردند. صنايع آمريكا در اوائل عليرغم تبليغات وسيعي كه در مورد روشهاي جديد صورت مي گرفت به سختي حاضر به پذيرش آن بودند. پروفسور فريمن Professor H.A. Freeman كه در انستيتو تكنولوژي ماساچوست (M.I.T) جهت ترويج روشهاي آماري كنترل كيفيت تلاش مي كرد اين عدم استقبال را به علل زير نسبت داده است:الف- اعتقاد راسخ مهندسين توليد مبني بر اينكه وظيفه اصلي آنها تكميل روشهاي فني تا حدي است كه هيچ گونه تغيير مهمي در كيفيت محصولات توليدي بوجود نيايد. و ديگر آنكه نظريه احتمالات و تغييرات تصادفي جايگاه مناسبي در روشهاي توليدي نمي تواند داشته باشد. ب – مشكل پيدا كردن آمار شناسان صنعتي كه دراين زمينه تقريبا پيچيده آموزشهاي لازم را ديده باشند. تا سال 1937 تعداد مراكز صنعتي در آمريكا كه روشهاي جديد را پذيرفته بودند احتمالا از 12 عدد تجاوز نمي كرد. برخورد سرد صنايع آمريكا نسبت به روشهاي آماري كنترل كيفيت بسرعت در دوران جنگ جهاني دوم سپري شد. شروع جنگ در سال 1939 آمريكا را به فكر افزايش تجهيزات و نيروهاي مسلح خود انداخت و بزودي نيروهاي مسلح بصورت بزرگترين مشتري صنايع اين كشور در آمدند ونفوذ روز افزوني بر استانداردهاي كيفيت پيدا كردند.نقش ارتش در پذيرش كنترل كيفيت آماري دو جنبه داشت. اول آنكه نيروهاي مسلح خود روشهاي علمي بازرسي نمونه گيري را پذيرفته بودند و اولين قدم در اين زمينه بلافاصله بعد از وارد شدن آمريكا در جنگ برداشته شد. بدعوت دولت گروهي از مهندسين برجسته آزمايشگاههاي بل تلفن Beel Telephone Labpratories ) ) جهت تدوين يك برنامه بازرسي نمونه گيري براي اداره تــداركات ارتش مشـــغول بكار شدنــد. جـــداول بازرســـي نــمونــه گـيري (Sampling Inspection Tables) اداره تداركات ارتش و نيروهاي مسلح كه در سال 1942 و 1943 منتشر گرديد نتيجه كار اين افراد بود. همين گروه كوشش و سيعي براي آموزش كاركنان دولت در استفاده از جداول و روشهاي جديد براه انداختند.
مـوضوع كارورزي كنترل كيفيت شرکت ریسندگی بافندگی عالی پوش ابهر کارآموزی نساجی

فهرست مطالب

فصل اول
تاريخچه شرکت 2
چارت سازماني 4
مقدمه 5
تعريف کنترل کيفيت 6
تاريخچه کنترل کيفيت 7
فصل دوم
قسمت حلاجي 10
- اپتيمكس 11
- Seprator 17
- Condansor 17
- Feed box 19
- OEC 22
- Mixer 23
- Flack feed 24
- ترازوها 25
- ABK 26
فصل سوم
خط حلاجي براي الياف مصنوعي 28
- كنترل كيفيت در حلاجي 28
- شوت فيد. 30
- مزيت شوت فيد 30
- عملكرد پرشر سوئيچ 32
- چشمي 34
كاردينگ 37
- اهداف كاردينگ 37
- سيلندر 38
- دافر 39
- دلايل ايجاد نپ 39
- سيستم اتولولر 40
- عمليات سمباده زني و شوت زني 41
فصل چهارم
- نكاتي در مورد كاردينگ هاي كارخانه عالي پوش ابهر 43
- MK5 كاردنيگ 46
ماشين هاي شش لاكني و هشت لاكني 48
- سيستم خازني و ترومپت 49
VSM 51
- سيستم داف بانكه ها و فشار مورد نياز در بخش كشش 52
اپن اند 53
- قطعات و قسمتهاي مختلف در هر واحد 56
- نحوه عملكرد پيوند زن 65
- ماشين هاي چند لاکني 68
فصل پنجم
- مكانيزم ضد نواري 70
تابندگي 71
- مكانيزم انتقال قدرت 71
- برخي تنظيمات ماشين دولاتابي 73
رنگرزي 74
- مكانيزم ماشين هاي رنگرزي 75
- خشك كن 76
- تصفيه پساب رنگرزي 76
- طرح كيفيت رنگرزي 77
بسته بندي 77
تعويض لات 79
تغييرات و تنظيمات كه روي اپن اند صورت مي گيرد 79
نظافت و تعميرات 81
فصل ششم
دستوالعمل استفاده از تجهيزات و اندازه گيري. 85
- محاسبه قيمت تمام شده يك كيلو گرم نخ پنبه اي از حلاجي به تولي91
سيستم تاسيسات كارخانه عالي پوش 98
تهويه 102
دو نكته مهم درباره Cross Clean هاي عالي پوش 114
فصل هفتم
انواع مشخصات نمودار کنترلي 120
نمودارهاي کنترلي براي مشخصات متغيير 120
اصول آماري نمودارهاي کنترل. 121
اصول آماري نمودار کنترل R 121
لزوم بکارگيري همزمان نمودارهاي کنترل ميانگين و دامنه(Xو R) 122
اصول آماري نمودار X با استفاده از تخمين S 124
اصول آماري نمودار کنترل S 125
اصول آماري نمودار کنترل ميانگين با دامنه متحرک (I-MR) 127
نمودار کنترل وصفي 131
نمودار کنترل اقلام معيوب- نمودار P 131
اصول آماري نمودارهاي کنترلي P 131
نمودار کنترلي براي تعداد اقلام معيوب - نمودار np 135
نمونه گيري در نمودار کنترل p و np 136
نمودار کنترل تعداد نقص هاي (C و U) 137 
اصول آماري نمودار کنترلي C 138
اندازه نمونه در نمودارهاي کنترل C و U 143
تحت کنترل در آوردن نمودارهاي کنترل وصفي 143
منابع و ماخذ 161

1398/2/4 - شاپ ایرانی