گزارش کارآموزی برق و الکترونیک،در مورد سیستم تلویزیون

4,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
گزارش کارآموزی برق و الکترونیک،در مورد سیستم تلویزیون
 • کد فایل: 5373
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 1,818 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 643 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: Word
 • تعداد صفحات: 34 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

موضوع : گزارش کارآموزی برق و الکترونیک،در مورد سیستم تلویزیون

همچنین شامل یک فایل پاورپوینت با موضوع مفاهیم اولیه در ویدیو آنالوگ می باشد

گزارش کارآموزی برق و الکترونیک،در مورد سیستم تلویزیون : دستگاه ضبط مغناطيسي تصوير در واقع از اطلاعات تصويري يك كپي برروي نوار مغناطيسي مي كشد. لذا مي توان آن را مشابه باحالتي فرض كرد كه نقاشي بخواهد ازيك تابلوي اصلي نسخه برداري كند. بنابراين هرقدر در صحت كشيدن دقت بيشتري داشته باشد. تابلوي كپي شباهت بيشتري به اصل خواهد داشت. اما اگر دراين نقاشي از تكنيكهاي ضعيف، دستهاي لرزان، قلم موهاي نامناسب وسنگين اشتفاده شود كپي تهيه شده همراه با خطاهاي زياد بوده و در جزئيات ، باكار اصلي متفاوت خواهد بود. در دستگاههاي ضبط تصوير قياسي هنگامي كه از تصوير اصلي برروي نوار مغناطيسي نسخه برداري هاي مكرر انجام مي شود، عدم كيفيت مطلوب تصويري رابه دنبال خواهد داشت. همانطور كه بهترين هنرمند هاهم نمي توانند چنين ادعايي داشته باشند. مضافا اين كه بخواهيم دوباره كپي ديگري از كپي اولي تهيه كنيم. واضح است كه تفاوتها بازهم بيشتر خواهند شد وكاهش فوق العاده كيفيت تصويري رادرپي خواهند داشت.
ضبط رقمي اطلاعات تصويري:در ضيط تصوير رقمي، سيگنال تصوير پيوسته متناوبا در زمانهاي معيني اندازه گيري مي شود. هريك از اين نقاط اندازه گيري شده كه در طول عمل نمونه برداري بدست مي ايند، توسط يك عدد بيان مي شوند. حال، اين مقدار عددبيان شده است كه روي نوار ضبط مي شود نه خود سيگنال تصويري. مي توان تصور كرد بجاي اين كه از روي يك اثر هنري رنگارنگ با جزئيات فراوان نقاشي كشيده شود، از روي تعدادي عددكپي برداري گردد. بخصوص آن كه جزئيات تصويري به ارزش عددي هر عدد بستگي داشته باشد ونه به خوش خط يابد خط نوشتن اعداد. از آنجا كه در فن آوري رقمي هرعدد به صورت دودويي بيان مي شود، باكمي دقت مي توان اعداد صفر ويك رااز هم تشخيص داد. دراين صورت كپي كاملا شبيه اصل و عمليات كپي برداري بدون افت كيفي خواهد بود.
اصول نمونه برداري تصوير: نمونه برداري عبارت از اندازه گيري متناوب مقادير سيگنال تصوير قياسي به جهت توليد نمونه هاي تصويري مي باشد. تمام سيستمهاي فيلم وتصاوير الكترونيكي از نمونه برداري به مقدار وسيع استفاده مي كنند. وضوح فاصله اي در فيلم توسط عناصر رنگي حساسي به نور تعداد نمونه هاي تصوير محدود مي شود، در صورتي كه وضوح گذري توسط سرعت فريم وزاويه نوربند محدود مي شود. سيگنال تصوير قياسي اغلب به صورت عمودي نمونه برداري مي شود واين عمل به خاطر روش پويش سيگنال مي باشد. در سيستم تلويزيون ، تصوير از تعدادي خطوط افقي تشكيل مي شود. تعداد اين خطوط در سيستم 50 هرتز 625 خط و در سيستم 60هرتز 525 خط مي باشد.
در روش پويش خطوط افقي تصوير، وضوح ايستا ووضوح پويا به وسيله چندين عامل تعريف شده اند:
الف- وضوح افقي توسط پاسخ فركانسي وسرعت فريم مجدود مي گردد.
ب- وضوح عمودي توسط بسامد نمونه برداري ونسبت تعداد خطوط يك ميدان ويا يك فريم وهمچنين توسط سرعت فريم ها محدود مي شود. 
براي رقمي سازي يك تصوير بايد سيگنال تصويري حاصل از پويش لامپ دوربين يا حسگرهاي دسته بندي شده رادريك خط يادريك فريم نمونه برداري نماييم. هردودسته حسگرهاي خطي وفرعي، تصوير رادر سه بعد نمونه برداري مي كنند. اين سه بعد عبارتند از: افقي ، عمودي وحوزه زمان. وضوح ايستا وووضوح پويا دريك تصوير رقمي شده ره بسامد نمونه برداري وسطوح كوانتش مربوط به هر نمونه بستگي كامل دارد. سيگنال تصوير قياسي ازدونظر پيوسته مي باشد: پيوستگي در حوزه زمان – پيوستگي از نظر مقدار واندازه . اما سيگنال رقمي از نظر زمان ومقدار گسسته مي باشد. علاوه برآن از نظر زمان فقط در زمانهاي معيني تعريف شده است واز نظر مقدار فقط مي تواند اندازه هاي كاملا مشخصي را دارا باشد. يك سيگنال تصوير رقمي ازيك سري اعداد دودويي دنبال هم تشكيل شده كه هر يك ازاين اعداد نماينده يك نمونه اندازه گيري شده مشخصي مي باشند. مقدار هركدام ازاين اعداد، تركيبي از بيتهاي صفر ويك هستند. شكل بيت خلاصه شده رقم دودويي نام دارد. براي تبديل يك سيگنال پيوسته زماني به سيگنال گسسته, مي بايست در زمانهاي مشخصي از آن نمونه گرفت كه در نتيجه سيگنال پيوسته زماني به صورت گسسسته ومنقطع درمي آيد. حال اگر اين نمونه هاي زماني به تعداد كافي موجود باشند سيگنال مقطع اطلاعاتي رااز دست نخواهد داد. شكل 1 نشان دهنده يك نمونه ايجاد وذخيره اطلاعات تصوير رقمي تك رنگ مي باشد اين نمونه شامل يكسرس نقاط مرتبي مي شود كه عموما مستطيل شكل هستند. مقدار روشنايي در آن نقاط به عنوان يك عدد ذخيره مي گردد. نقاط مذكور به عنوان عناصر تصويري هستند كه عموما آنها راپيكسل مي گويند. ترتيب چيدن عناصر تصويري به وصرت ستوني ورديفي است. باكم كردن فاصله بين عناصر تصويري مي توان اميدوار بود كه ببيننده تصويري پيوسته را مشاهده كند. مسلما با بهبود ابعاد عناصر تصوير مقدار وضوح تصويري بهتر خواهد شد. دراين صورت مقدار داده هاي رقمي لازم براي ذخيره يك تصوير، به نسبت مربع توان دوم وضوح تصويري افزايش مي يابد. هر عنصر تصويري حتي در تصاوير رنگي اضافه برميزان روشنايي مقدار ديگري ندارد، اماهر نقطه از تصوير شامل برداري است كه ميزان روشنايي ورنگ مايه ودرجه اشباع رنگ را تشكيل مي دهد. دراين صورت مقدار داده ها با همه دشواريها افزايش مي يابد. شكل1 نشان مي دهد كه تصاوير مي توانند به صورت رقمي وتوسط نسبت دادن ميزان روشنايي هرنقطه به صورت عددي دودويي ذخيره گردند. نمونه برداري اغلب به صورت رديفي و ستوني مي باشد. در اين صورت چنانچه خطوط عمودي وافقي همانند هم وبه يك فاصله باشند بيشترين بازدهي تصويري را خواهيم داشت.
در سيستم تلويزيون ، تصوير ورودي به دوربين تلويزيوني ، روي حسگرهايي مي افتد كه پيوستگي زماني دارند. اين حسگرها همچنين از نظر دوبعد طولي وعرضي كه بستگي به ابعادشان دارد پيوسته مي باشند. بنابراين سه بعد پيوسته نمونه برداري خواهند شد. اين ابعاد پيوسته شامل زمان، طول وعرض مي باشند. رابطه اي مستقيم بين نمونه برداري توسط يك بسامد مشخص يا تعداد اعدادي كه نمايانگر تعداد عناصر تصوير هستند وجود دارد. اين رابطه همان تعداد زمانهاي نمونه برداري شده برواحد سطح هستند كه مشخص كننده روش پويش مي باشد. بسامد گذري از ضرب زمان بسامد فاصله اي در سرعت پويش بدست مي آيد.مثلا در شكل 2 كه يك حسگر تصويري رابطور فرضي نشان مي دهد، تعداد 1000حسگر در امتداد هم وبه طول يك سانتيمتر وجود دارند. حال اگر اين حسگرها مرتبا توسط سيگنال پويشگري كه در زمان يك ميلي ثانيه يك سانتيمتر راطي مي كند.
پس اگر در نمونه برداري فاصله اي ، تعداد 1000 نقطه به امتداد 1سانتيمتر درمدت يك ميلي ثانيه پويش شود، نرخ نمونه برداري برابر 1MHz خواهد شد. شكل 3-3 {الف} سيگنالي راكه بابسامد نسبتا بالا نمونه برداري شده است نشان مي دهد. مشاهده مي شود كه بااين نرخ نمونه برداري ، شكل موج اصلي كاملا محفوظ مانده است. شكل 3 {ب} مثالي از نمونه برداري بانرخ نمونه برداري غيركافي مي باشد. دراين تصوير شكل موج اصلي بدست نيامده كه در اينجا مي گويند. پديده Aliasing رخ داده است{10}. زيرا بسامد ديگري جايگزين بسامد اصلي سيگنال شده است.
پديده Aliasing مشتركا در فيلم وتلويزيون ممكن است مشاهده گردد. به عنوان مثال در فيلمبرداري از چرخهاي كالسكه اي درحال حركت، از آنجا كه سرعت فريم برابر با24هرتز است، سرعت گردش چرخها خيلي آهسته تر از سرعت اصلي آنها به نظر مي آيد.وحتي اينطور تصور مي شود كه چرخها گاهي برعكس مي گردند.
مقدار فركانس نمونه برداري سيگنالهاي مركب تصوير: حد بسامد نمونه برداري براي بازسازي سيگنال اصلي، بدون ايجاد پديده aliasing افتادن بسامدهاي مجازي برروي بسامدهاي اصلي باحفظ وضوح فاصله اي ووضوح گذري توسط تئوري نمونه برداري بيان شده است. آن تئوري به بيشترين بسامد فاصله اي براي بازسازي بدون پديده برهم افتادگي بسامد اشاره دارد كه مقدار آن اندكي كمتر از نصف بسامد نمونه برداري است. از آنجا كه بعداز رقمي سازي سيگنال مركب تصوير، براي رمزگشايي 2سيگنال، به انواع صافي هاي رقمي نيازمند هستيم وبا اين كه اين امكان وجوددارد كه صافي هايي باهرپاسخي طراحي گردد، اما اگر بسامد نمونه برداري راچهار برابر بسامد حامل فرعي رنگ درسيستم پال و NTSC در نظر بگيرند، طراحي صافي ها ساده تر ودر نتيجه از پيچيدگي صافي ها كاسته مي شود.
گزارش کارآموزی برق و الکترونیک،در مورد سیستم تلویزیون کار آموزی سيستم تلويزون پروژه گزارش کارآموزی در یک شرکت تلویزیون سازی گروه الكترونيك دانلود خرید کار آموزی سیستم تلویزیون مفاهیم اولیه در ویدئو آنالوگ گزارش کارورزی برای رشته الکترونیک دانلود پروزه كارآموزي برق و الكترونيك،در مورد سيستم تلويزيون

فهرست مطالب

فصل اول نمونه برداري از سيگنال تصوير
ضبط اطلاعات تصويري
ضبط رقمي اطلاعات تصويري
اصول نمونه برداري تصوير
بسامد نمونه برداري ومقدار مناسب آن
مقدار فركانس نمونه برداري سيگنالهاي مركب تصوير
انتخاب بسامدهاي نمونه برداري براي سيگنالهاي مولفه اي تصوير
بسامد نمونه برداري سيگنال روشنايي
بسامد نمونه برداري سيگنالهاي تفاضلي رنگ B-Y, R-Y
استدلالي ديگر براي انتخاب بسامد نمونه برداري MHZ 5/13
نمونه برداري به روش 4:2:2
نمونه برداري به روش 4:1:1
روشهاي ديگر نمونه برداري
فصل دوم :كوانتايي سازي سيگنال تصوير
اصول كوانتش
كوانتش يكنواخت
قدرت نويز در كوانتش يكنواخت
رابطه سيگنال به نويز تصوير با تعداد بيتها
كوانتش غير يكنواخت
روش های كوانتش غير يكنواخت
سطوح كوانتش وتعداد بيتها
تعداد بيتهاي لازم براي كوانتايي سازي سيگنال تصوير
نرخ بيت در كانال تلويزيوني

شامل فایل Word و Powepoint می باشد
فایل پاورپوینت 38 صفحه
فایل ورد 34 صفحه

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 1,818 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر