گزارش کارآموزی مهندسی شیمی،تصفیه خانه

7,500 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
گزارش کارآموزی مهندسی شیمی،تصفیه خانه
 • کد فایل: 5399
 • قیمت: 7,500 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 865 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 240 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: Word
 • تعداد صفحات: 132 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

موضوع : گزارش کارآموزی مهندسی شیمی،تصفیه خانه

گزارش کارآموزی مهندسی شیمی،تصفیه خانه : مجموعه عملياتي كه به منظور آماده كردن آب براي مصارف مورد نظر اجراميشود، تصفيه آب ومجموعه تاسيسات وتجهيزاتي كه عمليات تصفيه آب رادربرمي گيرد،تصفيه خانه ناميده ميشود. بنابراين براي تهيه آبي مناسب براي شرب ومصارف عمومي شهري يكرشته عمليات در تصفيه خانه آب به مورداجراگذارده ميشود تاآب دريافتي از منابع آب را باكيفيتي قابل قبول در چهار چوب استاندارد آب آشاميدني تحويل نمايد. آب آشاميدني استاندارد به طور كلي آبي است كه بيرنگ بي بو، وبا طعم مطبوع وگوارا، كه مصرف آن حتي در دراز مدت هم به لحاظ عاري بودن از مواد مضر، ضرري به سلامت مصرف كننده وخسارتي به تجهيزات انتقال،توزيع ومصرف وارد نمي آورد. عملياتي كه در تصفيه خانه آب آشاميدني در رابطه با تصحيح كيفيت آب اجرا ميشود،بستگي به كيفيت آب منابعي داردكه براي تامين آب آشاميدني در نظر گرفته مي شود وطرح تاسيسات تصفيه خانه نيز بادرنظر گرفتن اين كه آب تصفيه شده براي مصرف شرب ومصارف عمومي شهري به كار برده خواهد شد پيش بيني ميشود وتجهيزات وتاسيسات تصفيه خانه نيز براساس طرح مصوب نصب مي گردد. منابع آب كه به منظور تامين آب آشاميدني ومصارف عمومي به كار گرفته مي شوند.
شامل: منابع آبهاي سطحي :درياهاودرياچه ها. بركه ها .رودخانه ها،جويبارها.
منابع آبهاي زيرزميني :چاهها،قنوات وچشمه ها،است .چه بسا در بعضي از تاسيسات تصفيه آب ازيك يا چند منبع مختلف آب دريافت وتصفيه شود.به هر حال اقداماتي كه در زمينه تصفيه آب منظور خواهد شد،آب دريافتي از منابع رابه آب آشاميدني تبديل خواهد كرد وبه همين جهت مطالعه كيفيت فيزيكي،شيميايي وميكروبيولوژيكي منابع مورد نظر تامين آب آشاميدني ،براي ايجاد يك سيستم تصفيه وتوزيع آب سالم ضرورت پيدا مي كند. هدف از تهيه اين راهنما ارايه روشهاي بهره برداري از تاسيسات تصفيه خانه وبالا بردن سطح اطلاعات فني بهره برداران است كه در تصفيه خانه هاي آب آشاميدني فعاليت دارند.نظر به اينكه معيارهاي تهيه شده در اين دستورالعمل به خاطر تنوع تاسيسات به صورتي است كه دربرگيرنده نكات عمومي ومشترك است وبايد به صورت راهنماي كلي بتواند مورد استفاده متخصصان در رده هاي مختلف قرار گيرد، لازم است كه در هرتصفيه خانه متخصصان امر به توجه به خطوط كلي ارايه شده دراين مجموع ودستورالعمل هاي طراح وسازنده تجهيزات تصفيه خانه.دستورالعمل هاي اجرايي مناسبي را كه براي كاركنان بهر ه برداري ونگهداري قابل استفاده باشد،تهيه وبه‌آنان ابلاغ وبراساس برنامه ريزي مناسب برحسن اجراي كارها نظاره كنند.
دامنه كاربرد: اين دستورالعمل شامل كليه تاسيساتي است كه در تصفيه آب آشاميدني مورد استفاده قرار ميگيرند.از آنجا كه مسايل آبگيري ودفع لجن از مسايلي است كه در تصفيه خانه هاي فاضلاب نيز مطرح است، لذا بحث دراين زمينه در بخش بهره برداري ونگهداري از تصفيه خانه هاي فاضلاب پيگيري خواهد شد.
فرآيندهاي تصفيه آب: از نظر كلي تصفيه خانه آب آشاميدني شامل گروهي از واحدها وتجهيزات زير خواهند بود كه براساس بررسي كيفيت آب كه قبلا انجام شده،ممكن است به كار گرفته شوند.
تصفيه فيزيكي آب: هرگونه تصفيه اي كه در آن به وسيله روشهاي فيزيكي عوامل آلودگي از آب حذف شوند،تصفيه فيزيكي آب ناميده ميشود. از جمله دانه گيري ، زلال سازي،صاف سازي واستفاده از اشعه ماوراي بنفش در سالم سازي آب را مي توان نام برد.
تصفيه شيميايي آب: هرگونه تصفيه اي كه در ان به كمك مواد شيميايي عوامل آلودگي از آب حذف شوند، تصفيه شيميايي آب ناميده مي شود. انعقاد سختي زدايي،كلرزني و.. نمونه اي از تصفيه شيميايي است.
سالم سازي آب : هرگونه روش فيزيكي ويا شيميايي كه موجب حذف عوامل بيولوژيكي بيماريزا از آب گردد،روش سالم سازي ناميده مي شود،صاف سازي ،كلرزني ،استفاده از اشعه ماوراي بنفش و… ازاين گروه است.
شرح مراحل ،تاسيسات تصفيه وكاربرد آنها:تجهيزات وتاسيساتي كه براي تامين آب آشاميدني از منابع آب سطحي وزيرزميني به كار گرفته ميشوند، برحسب نوع منبع متفاوت است.
پيش ته نشيني: اصولا سيستمهاي زلال ساز از هرنوع مانند:پولساتورها ،آكسيلاتورها و..براي زلال سازي آب خام با كدورت مشخصي طراحي مي شوند.چنانچه كدورت آب خامبه بيش ازحد طراحي سيستمهاي زلال ساز برسد،نياز به پيش ته نشيني است كه اين واحد پيش ته نشيني ميتواند به صورت ته نشيني ساده فيزيكي يابا كمك موادشيميايي و فرآيندهاي زلال سازي طراحي گردد.براي حذف مواد معلق بزرگتر از 200 ميكرون ته نشيني ساده وبراي مواد معلق كوچكتر وباوزن مخصوص پايين معمولا نياز به ته نشيني به كمك مواد شيميايي منعقد كننده است.حوضهاي پيش ته نشيني ممكن است در محل آبگير درجوار رودخانه وخارج از تصفيه خانه طراحي گردد،دراين صورت از نظر دفع مواد شناور ومواد ته نشين شده درحوض پيش ته نشيني مشكلي وجود نخواهد داشت. مواد زايد راكه همراه آب رودخانه است ودرحوض پيش ته نشيني ته نشين شده است، ميتوان به طريق مقتضي دفع نمود. بدين منظور تعداد وياچند واحد حوض پيش ته نشيني طراحي مي شود كه يك ياچند واحد ازآنها درحال بهره برداري و بقيه درحال شستشو يادرانتظار راه اندازي خواهند بود. ازآب خروجي از سرريز اين واحدها كه در حال بهره برداري است،مرتبا نمونه هاي آب، بااستفاده ازيك شيشه دهند گشاد، برداشت و آزمايش مي شود،تاهرزمان كه نمونه برداشت شده داراي ماسه نرم باشد، حوض درحال بهره برداري رااز سرويس خارج كنند وبه موازات آن يكياز حوضهاي آماده بهره برداري رادر سرويس قرار دهند.حوضهاي پيش ته نشيني مجهز به دريچه ورود آب،شير تخليه وشير آب شستشو هستند. حوضهاي پيش ته نشيني ممكن است با مقطع دايره يا مستطيل باابعاد متناسب طرح شوند واگر مستطيل باشند،كف حوض داراي شيب درعكس جهت حركت آب خواهد بود. چنانچه اين نوه حوضها دركنار رودخانه قرار داشته باشند، شير تخليه در عميق ترين نقطه حوض قرار ميگيرد.اغلب حوضهاي پيش ته نشيني داراي لجن روب وسيستم تخليه خودكار لجن هستند.درموقع شروع به بهره برداري ازيك حوض پيش ته نشيني،آب رابه تدريج درحوض وارد مي كنند تاحوض به آرامي پرشود.دراين حالت دريچه خروج آب ازحوض پيش ته نشيني كاملا باز مي شود،براي شستشوي حوض پيش ته نشيني ابتدا شير ورود به حوض رابسته وشير تخليه را باز مي كنند، زماني كه سطح آب پايين رفت وگل ولاي و ماسه ظاهر شد،شير آب شستشو راكه آب رااز حوضچه آب ته نشين شده يااز حوض مجاور كه در حال بهره برداري است دريافت مي كند، باز مي كنند تاجريان اين آب گل ولاي وماسه ته نشسته رادر امتداد شيب كف حوض به طرف مجراي خروجي براند واز شير تخليه خارج سازد. دربعضي از تاسيسات كه شن وماسه ونرمه ماسه همراه آب وارد حوض پيشته نشيني مي گردد،وسايل مكانيكييا نيروي انساني براي تخليه رسوبات حوض پيش بيني شده است. نگهداري ابنيه وشيرآلات ودريچه هاي ورود آب، طبق راهنماي كلي نگهداري تاسيسات خواهد بود. مدت زمان بهره برداري از حوض پيش ته نشيني بستگي به ميزان مواد معلق وكيفيت آن در آب خام دارد، زيرا به لحاظ جلوگيري از بروز مشكلات احتمالي بيولوژيكي وپرشدن لجن لازم است حوض ها به تناوب براي شستشو از سرويس خارج شوند. اين حوض ها نيز بااشكال مختلف با مقاطع مستطيل ودايره طراحي ميشوند ودر هرحال وسيله لجن روبي وتغليظوتخليه مواد معلق،به منظوركاهش ميزان اتلاف آب در طرح پيش بيني مي گردد.بهره برداري از حوض پيش ته نشيني چه بااستفاده از عوامل انعقاد وچه بدون استفاده از آنها ساده طبق دستورالعمل وراهنماي بهره برداري تاسيسات تصفيه خانه خواهد بود كه از طرف طراح يا سازنده تاسيسات خانه ارائه ميشود.
حذف گازهاي همراه آب: اغلب گازهاي طبيعي مانند: دي اكسيدكربن، آمونياك ،متان وسولفيد هيدروژن در آب حل شده ودر كيفيت فيزيكي وشيميايي آب موثر واقع ميشوند. هركدام ازاين گازها باتوجه به منشاء آب ،آلوده كننده هاي آن وفرآيند تصفيه آب ممكن است وارد آب شده باشند. اكسيژن وازت كه به ترتيب 21و79 درصد از هوا را تشكيل ميدهند به تبعيت از قانون هانري در آبهاي طبيعي وبه خصوص آبهاي سطحي به صورت بطئي حل مي گردند،ولي باآب تركيب نخواهند شد. چنانچه سطح تماس آب باهوا براثر تلاطعم افزايش يابد،حل شدن اين گازها درآب تشديد مي گردد.گازهاي NH3,CO2 در اثر واكنش شيميايي كه بين آب وگاز صورت مي گيرد باآب تركيب ودر كيفيت فيزيكيوشيميايي آب موثرواقع مي شوند. گازمتان ( CH4) ياگاز مرداب در آب غير محلول است وبا آب تركيب نمي شود،اين گاز كه حاصل فعاليتهاي بيولوژيكي بي هوازي درلجن ته نشسته است،به تدريج ازآب خارج ودر بعضي از آبهاي زيرزميني نزديك به مناطق مردابي نيز ديده مي شود. گازكربنيك در آبهاي زيرزميني بيشتر وتاغلظت 1700 ميلي گرم برليتر ميتواند وجودداشه باشد. اين گاز ازيك طرف حاصل فعاليتهاي حياتي نباتات وحيوانات است ونيز از سوختن مواد آلي توليد وپس از پراكنده شدن در فضاباهوا مخلوط مي گردد وبه تبعيت از قانون هانري در آبهاي سطحي حلميشود. ازطرف ديگر اين گازمحصول فعاليتهاي حياتي ارگانيسم ها و گياهان كلروفيل دار آبزي است كه درداخل آب بااستفاده از گاز كربينك محلول ويا كربناتها وبيكربناتها باپديده فتوسنتز مواد نشاسته اي مورد نياز رشد وزندگي خودرا تامين ميكنند ودرطول روز كه آفتاب محيط آب را روشن نگه مي دارد، در مقابل دريافت گازكربينك، اكسيژن در آب رها مي سازندوازاين بايت اكسيژن محلول آب به حدفوق اشباع هم خواهد رسيد ودر تاريكي گاز اكسيژن ( اكسيژن مولكولي) موجود در آب را مصرف مي كند وگاز كربنيك در آب رها مي سازد وبدين ترتيب تامين زندگي اين موجودات در آب مولكول به اين است كه شرايط محيط در جهت تعادل اكسيژنحل شده وتوليد شده در اثر فتوسنتز ،بانيازمنديهاي موجود در محيط تطبيق كند وگرنه براثر فراواني مواد مغذي اين گونه موجودات در آب وشكوفايي محيط براي زندگي آنها، توليد و تكثيرارگانيسم ها كه تشديد شده است، براثرا كمبود اكسيژن محيط به تدريج يا دفعاتي متوقف خواهد شد وادامه كمبود اكسيژن سبب خواهد شد كه فعاليت ارگانيسم هاي بي هوازي در جهت توليد گازهاي بدبو مانند:گاز سولفيدهيدروژن،متان،آمونياك وانواع گازهاي آلي بودار،محيط آب به گنداب تبديل شود. گاز كربنيك مهمترين گاز موثر در كيفت آب است واين گاز ضمن انحلال درآب باآن تركيب شده وواكنش شيميايي منجر به توليد اسيد كربنيك ميگردد كه در شرايط دماي محيط و PH آب نتيجه واكنشهاي شيميايي به صورتهاي در آب مشاهده ميشود.
روشهاي حذف گازها از آب : معمولا براي حذف گازها از دوروش فيزيكي(مكانيكي) وشيميايي استفاده ميشود. در تصفيه خانه هاي آب آشاميدني روش شيميايي استفاده قرار مي گيرند.معمولترين كاري كه انجام مي گيرد،هوادهي آب است.اين كار براي تهيه آبهاي صنعتي همراه باگرماو ايجاد خلاء انجام پذير است،ولي براي تهيه آب شرب از روش معمولي استفاده ميشود.غلظت نهايي اكسيژن ،دي اكسيد كربن باقيمانده به غلظت اوليه آنها ونيز روش گاززدايي بستگي دارد.
فرآيند انعقاد: روش انعقاد رابي ثبات سازي سيستمهاي كلوييدي غيرقابل برگشت وايجاد لخته بندي ذرات معلق قابل ته نشيني تشكيل مي دهد.تعريف سيستمهاي كلوبيري مورد بحث وچگونگي تشكيل اين سيستمها به مبحث شيمي سطحي مربوط مي گرددكه در غالب كتب ونشريات دانشگاهي دراين زمينه موجود ودر دسترس است. آنچه مسلم است.
فرآيند زلال سازي وحوضهاي زلال ساز :به طوري كه قبلا در مبحث ته نشيني اشاره شد فرآيند ته نشيني در عمليات تصفيه آب عمدتا در دوطبقه 1و2 صورت ميپذيرد: طبقه 1: فرآيندي است كه در حوضهاي دانه گيرواقع شده وشن وماسه و مواد معلق درشت مستقل از يكديگر ته نشين وحذف مي گردند. طبقه 2: فرآيندي است كه پس از افزايش مواد منعقد كننده وكمك منعقد كننده در PHمناسب محيط ودر ادامه فرآيندهاي انعقاد ولخته سازي واقع ميشود ومواد كلوييدي وشبه كلوييدي ،ميكروارگانيسم ها وبعضي از عناصر مانند: آهن ومنگنز پس از اكسيداسيون ته نشين شده وكيفيت آب زلال شده ارتقاء مي يابد. در فرآيند ته نشيني طبقه 2 آب پس از طي فرآيندهاي انعقاد ولخته سازي به صورت سوسپانسيوني حاوي لخته هاي لجن شكل گرفته در فرآيندهاي قبل،به حوضهاي ته نشيني ساده يا بخش ته نشيني در حوضهاي زلال ساز مركب هدايت ميگردد.طراحي اين حوضها (شكل8) به صورتي است كه بتوان با بهره گيري از سرعت جريان آب يابه وسايل مكانيكي لخته هاي لجن قبلا تشكيل شده رابه صورت معلق وسيال در مسير آب ورودي نگهداري نمود تالخته هاي ريزتر وسبكتر لجن در آب ورودي بالخته هاي درشت تر سوسپانسيون) موجود در حوض برخورد كند وجذب آنها شود ونهايتا در منطقه ته نشيني در اثر سنگيني ته نشين شود كه آب زلال شده حاصل اين فرآيند خواهد بود.
بديهي است كه هرچه درصد حجمي ويكنواختي غلظت لجن سوسپانسيون موجوددر حوض رابتوان بالاتر برد،امكان حذف وته نشيني سازي بهتري براي آب منعقد شده ورودي فراهم ميشود وراندمان زلال سازي افزايش ومواد شيميايي وانرژي مصرفي ونياز به تنظيمات مكرر كاهش مييابد وشوكهاي وارده به حوض بهتر تحمل خواهد شد.روشن است كه باتداوم بهره برداري از حوض مرتبا لجن ومواد اضافي آب ورودي جذب سوسپانسيون لجن درحوض ميشود وبرميزان غلظت لجن آن اضافه مي گردد.نظر به اينكه در طراحي حوضهاي زلال ساز غلظت لجن براي سوسپانسيون مورد توجه است،بايد بابهره گيري از سيستمهاي مناسب عودت يا تخليه اضافي ،غلظت لجن مطلوب را همواره كنترل ويا افزايش آن را جبران نمود تا فرآيند ته نشيني درحد انتظار صورت پذيرد.
ساختمان وروش كلي بهره برداري از حوضهاي ته نشيني وزلال ساز مستقل براي بهره برداري ازاين حوضها (شكل شماتيك 8) پس از تعيين ميزان مواد شيميايي منعقد كننده وكمك منعقد كننده در آزمايش چارتست كه بايد مناسب براي ايجاد لخته هاي سنگين ودرشت باشد،اين مواد رابه طور معمول درورودي حوضچه (اوليه) انعقاد تزريق وپس از كنترلها وتنظيمات ضروري سيستم براساس توصيه هاي طراح،آب به حوضچه لخته زني وارد وپس از رسيدن به شرايط مطلوب لخته ها،آب لخته شده سرانجام به صورت كاملا يكنواخت به حوض ته نشيني هدايت ميشود ودرصورتي كه سيستم به طور موفق دربهره برداري باشد پس از گذشت زمان از پيش تعيين شده لخته ها در طول مسير خود به تدريج ته نشين شده وآب زلال ،بسته به طرح حوض از طرف مقابل يا اطراف به طور كاملا يكنواخت وآرام جمع آوري مي گردد.درايننوع حوض ته نشيني به دليل غلظت كم سوسپانسيون لجن از برخورد دادن لخته ها در حوض ته نشيني سود چنداني برده نمي شود وتنها در صورت نياز به تقويت انعقاد ولخته زني در بعضي از طراحيها كه سيستم به لحاظ بيولوژيكي بامشكلي روبه رو نباشد،ميتوان مقداري از لجن ته نشين شده رابه حوضچه لخته زني عودت داد وسيستم جمع آوري وتخليه لجن مي بايد به صورتي تنظيم گردد كه تجمع ويا تخليه بيش از حد لجن ،اختلالي در سيستم ايجاد ننمايد.
نگهداري وتعميرات: دراين زمينه نظر به شرايط كلي مانند: ويژگيهاي آب خام مواد شيميايي مورد استفاده شرايط جوي ونوع بهره برداري لازم است كه سيستم زلال ساز در فواصل مناسبي كه از سوي طراحان توصيه مي شود ودرهرحال از يكسال ببشتر نخواهد بود.كاملا تخليه شود وبادقت كافي كليه تاسيسات الكترومكانيكي آن مانند: به همزنهاي دورتند ودور آرام ،لجن روي دريچه ها، شيرآلات،لوله ها ومتعلقات مربوط به دقت بازديد شود ومرمت وسرويسهاي ضروري برحسب مورد وباتوجه به دفترچه هاي نگهداري هريك از آنها صورت پذيرد ونتايج در پرونده هاي فني آنها ثبت گردد. ساختمان وروش كلي بهره برداري از حوضهاي زلال ساز مركب با بهم زن آرام مكانيكي با زلال سازي انعقاد- لخته زني وته نشيني دريك حوض صورت مي پذيرد. دراين مورد نظر طراحان برآن بوده است كه لجن حاصله از عمليات زلال سازي راكه به غلظت مطلوبي رسيده،به نحو مناسبي در مسير عبور آبي كه مرحله انعقاد را پشت سرگذارد وذرات نسبتا ريز لجن در آن تشكيل شده قرار دهند تابا برخورد ، ذرات ريز لجن جذب ذرات درشت تر شده وبدين ترتيب شرايط مطلوبي براي ته نشيني ثقلي ذرات درشت وسنگين شده لجن فراهم آمده وآبي زلال باكيفيت خوب به دست آيد.
منابع آلودگي راديواكتيويته : منابع آلودگي اكتيويته به صورت طبيعي در زمين در برخي نقاط وجوددارند كه مالا موجب آلودگي آبهاي زيرزميني مي شوند. فضولات دفن شده راديواكتيو ويا تخليه فاضلابهاي صنايع هسته اي به ويژه حاوي مواد راديواكتيو هستند كه در آبهاي سطحي وزيرزميني پس از تخليه سوء اثر دارند.
خواص شيميايي وتاثيرات : ذرات وتشعشعات در هنگام تماس بامواد راديواكتيو در بدن نفوذ نموده وموجب تغييراتي در پروتوپلاسم سلولها خواهند گرديد. اين تغييرات موجبات تشكيل مولكولها ومواد ديگري را فراهم مي نمايند كه به جاي خود تغييرات بيولوژيكي ديگري را سبب مي شوند، تشعشعات ممكن است بدون هرگونه صدمه اي از سلول عبور نمايند، ولي چنانچه تغييراتي رادر سلول ايجاد كنند وسلول تغيير يافته به صورت طبيعي ترميم نيابد، تكثير مي يابند وتغييرات دراز مدتي مانند: ايجاد سرطان ، صدمات ژنتيكي وارثي را سبب مي شوند.
سختي زدايي بامواد شيميايي : سختي زدايي باآهك وكربنات سديم ، اگر آهك راخشك وبه صورت پودر در آب وارد كنيم، تركيب آهك باآب گرمازاست وواكنش شيميايي باسرعت بيشتري پيشرفت خواهد كرد وچنانكه شير آهك يا آب آهك در آب وارد كنيم، قابليت تنظيم مقدار آهك بهتر ميسر مي شود ودر نتيجه عمل سختي زدايي بامراقبت بهتري اجرا خواهدشد .
گزارش کارآموزی مهندسی شیمی،تصفیه خانه گزارش کارآموزی تصفيه خانه جديد همدان پروژه کارآموزی در یک تصفیه خانه پروژه کاراموزی روشهای بهره برداری از تاسیسات تصفیه خانه دانلودگزارش کارآموزی در تصفیه خانه تحقیق کار آموزی پتروشیمی تصفیه خانه دانلود گزارش و پروژه کارآموزی در مورد تصفیه خانه اب

فهرست مطالب

مقدمه 1
تصفيه فيزيكي آب 3 
تصفيه شيميايي آب 3
شرح مراحل تاسيسات تصفيه وكاريردآنها 4
حذف گازهاي همراه آب 9
مشكلات ناشي ازانحلال گازها درآب 12
حذف گازهاي مزاحم ازآب 14
روشهاي حذف گازها ازآب 15
بهره برداري ونگهداري وتعميرات دستگاههاي هوادهي 20
فرآيندهاي انعقادولخته بندي 21
كاهش وحذف بارالكتريكي سطحي كلوييدها 22
ته نشيني شيميايي 32
فرايند زلال سازي وحوضهاي زلال ساز 36
نگهداري وتعميرات 43
ساختمان وروش كلي بهره برداري ازحوضهاي ته نشيني وزلال سازمركب بهره گيرنده ازبسترلجن 56
روش كلي راه اندازي 59
متوقف ساختن حوض زلال ساز دركوتاه مدت 61
كلياتي درمورد مكانيزم وبهره برداري ازحوضهاي ته نشن زلال ساز مجهز به صفحات مورب 63
صاف سازي 64
بهره برداري ونگهداري صافيهاي تند باجريان ثقلي 65
ساختمان صافيهاي تند ومتعلقات آن 66
تنظيم صافي 68
سيستمهاي تنظيم كننده 70
سرعت صافي سازي 72
زمان كاركرد صافي 73
تجهيزات شستشوي تند بانيروي ثقل 74
صافيهاي تند تحت فشار 75
را ه اندازي وبهره برداري صافيهاي تحت فشار 76
نگهداري صافيهاي تحت فشار 78
روشهاي سالم سازي 79
كلر 79
اوزون 86
روش تهيه اوزون 87
انواع ژنراتورهاي گاز اوزون 88
ويژگيهاي گازورودي به دستگاه توليد اوزون 91
واحدهاي توليد 94
روشهاي مختلف اوزناسيون آب94
موارد كاربرد اوزون 95
فوايد اوزون 102
استفاده ازاشعه فرابنفش 105
اصول كلي به كارگيري U.V 108
مراقبت ازبازتاب فرابنفش 108
موا د شيميايي نامطلوب درآب آشاميدني 109
روش تصفيه 112
تصفيه باآب آهك 114
اكسيداسيون توسط پرمنگنات پتاسيم 116
هوادهي 117
حوضهاي ته نشيني 119
صافيها 120
حذف آهن ومنگنزباتبادل يوني 120
فرايندهاي متعارف 121
فرايندهاي ويژه آهن ومنگنز 123
منابع آلودگي وتاثيرات 125
روش تصفيه 126
ترسيب شيميايي 127
ارسنيك 129
روش تصفيه 131
دشواريهاي بهره برداري 132
كروم 133
كادميوم 134
سرب 135
جيوه 136
كلرورها 137
روشهاي آزمايش درآب 140
فلوئورها 142
سولفات وسولفورها 146
نيتراتها 147
تاثيرات بهداشتي واستانداردها 152
جلوگيري از تشكيل وحذف تري هالومتانها
انواع مواد فعال سطحي
خواص مواد فعال سطحي 160
كاربرد پاك كننده ها 161
آثار بيولوژيكي پاك كننده ها 162
آثارزيست محيطي 163
تشخيص ميزان مواد پاك كننده درآب 165
سموم دفع آفات وعلف كشها 165
مواد راديو اكتيو 166
منابع آلودگي راديو اكتيويته 166
سيانور 169
سخت زدايي بامواد شيميايي 171

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 7,500 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 865 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر