گزارش کارآموزی شیمی،لوله و پلاستیک

5,900 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
گزارش کارآموزی شیمی،لوله و پلاستیک
 • کد فایل: 5400
 • قیمت: 5,900 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 324 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 293 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: Word
 • تعداد صفحات: 106 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

موضوع : گزارش کارآموزی شیمی،لوله و پلاستیک

گزارش کارآموزی شیمی،لوله و پلاستیک : استاندارد " پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –ویژگی ها" نخستین بار در سال 1353 تهیه شد . این استاندارد براساس پیشنهادهای رسیده و بررسی و تایید کمیسیون های مربوط برای دومین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در سیصد و پنجمین جلسه کمیته ملی استاندارد شیمیایی و پلیمر مورخ 26/12/82 تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود .برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات ، استاندارد های ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استاندارد ارائه شود ، در تجدید نظر بعدی مورد توجه قرارخواهد گرفت . بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ملی ایران باید همواره ازآخرین تجدیدنظر آنها استفاده کرد. درتهیه و تجدید نظر این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه ، در حد امکان بین این استاندارد و استانداردهای بین المللی و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود .
استاندارد پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- مواد اولیه مورد مصرف- ویژگی ها که توسط کمیسیون های مربوط تهیه و تدوین شده و در سیصد وچهارمین جلسه کمیته ملی استانداردشیمیایی و پلیمر مورخ 26/12/82 مورد تایید قرار گرفته است اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود. برای حفظ همگامی وهماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی وجهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران درمواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود درهنگام تجدید نظر درکمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرارخواهد گرفت.بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایرانی بایدهمواره ازآخرین تجدید نظر آنها استفاده کرد.
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – بررسی چگونگی پراکنش دوده- روش آزمون : استاندارد پلاستیک ها لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی- بررسی چکونگی پراکنش دوده- روش آزمون که توسط کمیسیون های مربوطه تهیه و تدوین شده و در سیصد وبیست و سومین جلسه کمتیه ملی استاندارد شیمیایی و پلیمر مورد تایید قرارگرفته است، اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین ومقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعیت ایران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوتن استاندارد ملی ایران منتشر می شود. برای حفظ همگامی وهماهنگی با تحولات وپیشرفتهای ملی وجهانی در زمینه صنایع، علوم وخدمات ، استاندردهای ملی ایران درمواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح وتکمیل این استاندارد ارائه شود، در تجدید نظر بعدی مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ملی ایران باید همواره از آخرین تجدید نظر آنها استفاده کرد. در تهیه وتجدید این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود ونیازهای جامعه، در حد امکان بین ان استاندارد واستاندردهای بین المللی واستاندارد ملی کشورهای صنعتی وپیشرفته هماهنگی ایجاد شود.
گزارش کارآموزی شیمی،لوله و پلاستیک گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص) لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده درآبرسانی ﺟﺪاره ﺑﺎ دﯾﻮاره ﻟﻮﻟﻪ و اﺗﺼﺎﻻت ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ دو ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎ مقاله در مورد گزارش کارآموزی شرکت لوله پروژه کارآموزی پلاستیک ها ، لوله های پلی اتیلنی در یک شرکت

فهرست مطالب

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 15
پیش گفتار 17
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – ویژگی ها 18
هدف و دامنه کاربرد 18
مراجع الزامی 18
تعاریف و اصطلاحات 21
نقیصه 21
رفتار چقرمه 21
رفتار شكننده 21
قطر خارجی اسمی ، dn 22
قطر خارجی متوسط 22
حداقل قطر خارجی متوسط 22
ضخامت جداره در هر نقطه 22
دو پهنی 22
ضخامت جداره در هر نقطه 24
حداقل ضخامت جداره 23
حداکثر ضخامت جداره 23
ضخامت متوسط جداره 23
ضخامت اسمی جداره 23
حداکثر فشار کاری مجاز 23
فشار اسمی، PN 23
حد پایین اطمینان 23
حداقل استحکام موردنیاز MRS 24
ضریب طراحی C 24
نسبت ابعاد استانداردSDR 24
تنش هیدرواستاتیک 25
مواد اولیه 25
ویژگی های مواد اولیه 25
دسته بندی مواد اولیه 25
وضعیت ظاهری 26
ابعاد و رواداری ابعاد لوله 27
رواداری ابعاد 27
طول لوله 27
جدول 28
درصد پراکنش و توازیع دوده در لوله 33
فشار کاری مجاز در دماهای مختلف 33
آزمون فشارترکیدگی 34
تجدید نظر 34
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی مواد اولیه 35
مورد استفاده ویژگی ها
پیش گفتار 35
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی مواداولیه 36
مورد استفاده ویژگی ها
هدف و دامنه کاربرد 36
مراجع الزامی 36
اصطلاحات و تعاریف 38
مواد پلی اتیلنی 38
دوده 38
مقومت هیدواستاتیک دراز مدت در 20 درجه سلسیوس 39
حد پایین اطمینان در 20 درجه سلسیوس 39
حداقل استحکام مورد نیاز 39
ضریب طراحی 39
تنش طراحی 40
دسته بندی 40
جدول 41
ویژگی هاي مواد اولیه 42
چگالی 42
نرخ جریان مذاب 43
درصد پراکندگی و توزیع دوده 44
درصد وزنی 44
پراکندگی دوده 44
توزیع دوده 44
مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی 44
پایداری حرارتی 45
پیش گفتار 46
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – اندازه گیری 47
ابعاد روش آزمون
هدف و دامنه کاربرد 47
مراجع الزامی 49
اصطلاحات و تعاریف 47
کلیات 48
تهیه نمونه ها 48
شرایط تثبیت آزمونه 48
اندازه گیری ضخامت دیواره 48
وسیله اندازه گیری 48
روش اندازه گیری 48
محاسبات 48
اندازه گیری قطر متوسط خارجی (dm) 49
وسیله اندازه گیری 49
روش اندازه گیری 49
اندازه گیری دو پهنی 50
وسیله اندازه گیری50
روش کار 50
اندازه گیری طول لوله 52
وسیله اندازه گیری 50
روش اندازه گیری 50
گزارش نتایج 51
گزارش آزمون 51
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – اندازه گیری 52
مقدار دوده - روش آزمون
پیش گفتار52
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – اندازه گیری 53
مقدار دوده - روش آزمون
هدف و دامنه کاربرد 53
مراجع الزامی 53
وسایل مورد نیاز 54
کوره الکتریکی 54
در پوش 54
ظرف احتراق 54
ترموکوپل آهن – کنستانتین 54
جریان سنج 55
تله 55
لوله خشک کن 55
دسیگاتور 55
چراغ بونسن 55
ترازوی آنالیتیک دقیق کالیبره شده 55
معرفهای شیمیایی ومواد لازم 55 
روش آزمون 56
اندازه گیری مقدار خاکستر 57
محاسبات 58
پیش گفتار 59
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – اندازه گیری 60
بازگشت حرارتی – روش آزمون
هدف و دامنه کاربرد 60
مراجع الزامی 60
اصطلاحات و تعاریف 61
اندازه گیری بازگشت ناشی از حرارت در جهت طول در گرمخانه مجهز به فن 61
وسایل مورد نیاز 62
آزمونه ها 62
آماده سازی 62
روش آزمون 62
اندازه گیری بازگشت ناشی از حرارت در جهت طول در گرمخانه مجهز به فن 62
وسایل مورد نیاز 62
آزمونه ها 63
آماده سازی 63
روش آزمون 63
بیان نتایج 64
گزارش آزمون 64
پیش گفتار 66
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – ارزیابی 67
مقاومت و رفتارترکیدگی لوله ها در برابر فشار داخلی – روش آزمون
هدف و دامنه کاربرد 67
مراجع الزامی 67
اصطلاحات و تعاریف 68
اساس آزمون 68
شرایط و عوامل مؤثر در آزمون 69
وسایل 70
درپوشهای انتهایی 70
پایه یا آویز 71
مخزن 71
وسیله ایجاد فشار 72
دماسنج 72
زمان سنج 72
ضخامت سنج 73
وسیله اندازه گیری قطری متوسط خارجی 73
تهیه آزمونه ها 73
نمونه برداری 73
طول آزاد آزمونه ها(10) 73
تعداد آزمونه ها 74
کالیبراسیون دستگاه و محاسبه فشار آزمون 74
کالیبراسیون دستگاه 74
محاسبه فشار آزمون 74
آماده سازی آزمونه ها 74
روش کار 75
گزارش آزمون 76
آبرسانی – اندازه گیری چگالی لوله و پلاستیک گرما نرم – روش آزمون 78
پیش گفتار 78
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی 79
هدف و دامنه کاربرد 79
هدف ازتدوین این استاندارد 79
چگالی وچگالی نسبی 80
چگالی پلاستیکها به روش تهیه آزمونه ها بستگی دارد 80
مراجع الزامی 80
اصطلاحات و تعاریف 81
چگالی Pt 81
چگالی نسبی 81
جدول 82
تعداد آزمونه 82
آماده سازی آزمونه 82
روش های آزمون 83
روش الف 83
روش ب 86
روش ج 87
روش د 90
گزارش آزمون 96
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – بررسی 97
چگونگی پراکنش دوده – روش آزمون
پیش گفتار 97
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – بررسی 98
چگونگی پراکنش دوده – روش آزمون
هدف و دامنه کاربرد 98
وسایل مورد نیاز 98
بیان نتایج 98
روش كار 98
روش الف 99
روش ب 100
گزارش آزمون 100
پیش گفتار 101
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – مقاومت 102
در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی – روش آزمون
هدف و دامنه کاربرد 102
مراجع الزامی 102
اصطلاحات و تعاریف 103
اهمیت آزمون 104
وسایل مورد نیاز آزمون 104
قالب 104
دستگاه شیارزن 105
نگهدارنده آزمونه 105
لوله آزمایش 105
حمام با دمای ثابت 105
ورق آلومینیوم 105
چوب پنبه 105
سینی 105
زار انتقال 106
گیره 106
مواد لازم 106
تهیه آزمونه 106
روش آزمون 107
گزارش آزمون 108
جدول 109
منابع 110

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 5,900 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 324 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر