گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری

4,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری
 • کد فایل: 5438
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 59 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 453 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: Word
 • تعداد صفحات: 67 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

موضوع : گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری

حسابداری شهرداریها در مقام مقایسه با حسابداری بازرگانی جزئی از حسابداری دولتی میباشد و کلیه خصوصیات قائل شده در کتب و منابع مختلف حسابداری دولتی در مورد حسابداری شهرداریها نیز صادق است ولی حسابداری شهرداریها در مقایسه با حسابداری دولتی دارای ویژگی خاص میباشد. دستگاه های اجرائی دولتی که اعتبار بودجه برنامه ای آنان از محل اعتبار بودجه کل کشور تامین و پرداخت میگردد، ایجاد کننده تعهدات و پرداخت کننده هزینه های انجام شده خواهند بود و هزینه های انجام شده را دردفاتر خود ثبت مینمایند و در آمد دولت در دستگاه دیگری (خزانه داری کل) متمرکز میگردد. درصورتیکه در شهرداریها حسابداری در آمد و هزینه در یک واحد مالی مجتمع در دفاتر منعکس خواهد شد. مقاله حاضر گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری می باشد. در این مقاله تاریخچه تهران و شهرداری، درآمد و هزینه، تحقق درآمد و هزینه و ایجاد تعهد، حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی، تعاریف بودجه و انواع و اصول و مراحل آن، اسناد و دفتر مورد عمل در حسابداری شهرداری ها و سند حسابداری و تنخواه گردان و ... مطرح می شود.
اسناد و دفتر مورد عمل در حسابداری شهرداری ها : اسناد و دفاتر مورد عمل در واحد مالی شهرداریها در دوبخش ، اداری و مالی بشرح زیر خلاصه میگردد:
الف) اسنادی که بمنظور رعایت کامل مقررات وبموجب قانون تهیه میگردد وبعنوان اسناد مثبته در موقع تسجیل اسناد قابل استناد است، این اسناد عبارت انداز: اجازه خرج (تشخیص ) –تامین اعتبار- برگ در خواست خرید- قبض انبار- حواله انبارصورتجلسه تحویل کالا ویا انجام خدمت ، فاکتور فروشنده کالا یا انجام دهنده خدمت، لیست حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان- استعلام بهاء- فیش بانکی – پیش آگهی، چک- حواله وجه – درخواست وجه – سند هزینه تنظیمی- احکام ماموریت – کارت کارگری لاشه اسناد پرداختنی وبطور کلی هرسندی که بموجب قانون و دستور العمل های صادره قابل استناد باشد.
ب) اسناد ودفاتر حسابداری که بمنظور ثبت وطبقه بندی و تلخیص فعالیت ها، در واحدهای مالی شهرداری نگهداری و مورد عمل قرار خواهد گرفت شامل: سند حسابداری ، دفتر صدور سند، دفتر روزنامه، دفتر کل، دفاتر معین، ترازعملیات (تراز آ‎زمایشی)، صورتحسابها یا گزارشهای مالی.
نقشه های تهران : نخستین نقشه برداری فنی از تهران یک سال بعد از توسعة شهر یعنی از سال ۱۲۸۵هـ .ق. آغاز شد. مهندسان مدرسة‌دارالفنون زیر نظر عبدالغفارخان نجم الملک مأمور انجام این کار گردیدند. کار نقشه برداری د رمراحل مختلف و با همکاری گروههای متفاوت در فاصلة سالهای ۱۲۸۵ تا ۱۳۰۹ هـ .ق. که نقشه به چاپ رسید. ادامه یافت. بررسی نقشة عبدالغفار خان، بهبودی وضع شهر سازی، ایجاد معابر و خیابانهای منظم، پیدایش میدانهای وسیع ، ایجاد پارکها و باغهای گسترده و بالاخره پدیدار شدن محلات کم تراکم از نظر ساختمانی را به خوبی آشکار می سازد. این بهبود و پیشرفت در بخش شمالی تهران بیشتر وچشمگیر تر بوده است. پس از این نقشه، نقشه های دیگری نیز از تهران تهیه گردیده، که گسترش تدریجی تهران در آنها نشان داده شده است.
گذشته از این نقشة جامع ، نقشه های دیگر که نمایانگر شهر تهران و حومة آن است، و نقشه ای که ساختمانهای داخل ارگ تهران را نشان می دهد، موجود است. رفته رفته تهران به گسترش امروز رسید و به ۲۲ منطقه تقسیم شد است.
که منطقه ۵ شهرداری تهران از سال ۱۳۵۸ و پس از انقلاب به عنوان یکی از مناطق ۲۲ گانه تهران محسوب و شامل مناطقی همچون کن، اکباتان ، جنت‌آباد، شهران و … می باشد و جمعیتی بالغ بر ۶۰۰ هزار نفر در این منطقه سکونت دارند.
تعریف حسابداری : حسابداری بطور مختلفی بیان گردیده است ولی تعریفی که در حال حاضر مورد قبول اکثر مولفان و متخصصان و اساتید این فن قرار گرفته است:
آنرا عبارت از: فن ثبت ، طبقه بندی وتلخیص فعالیتهای مالی یک موسسه در قالب اعداد قابل سنجش بپول وتفسیر نتایج حاصل از بررسی این ارقام دانسته اند و دفترداری عبارت از فنی است که بوسیله آن عملیات پولی و عملیاتی که دارای ارزش پولی است در دفاتر مخصوص ثبت شده بطوریکه همواره نتایج مشروحه زیر از آن حاصل گردد.
۱- چه عملیاتی در یک موسسه انجام گرفته است. ۲- نتبجه این عملیات در یک سال مالی چه بوده است. ۳- وضع مالی موسسه دریک تاریخ و زمان معین چگونه است. ۴- تفسیر و تجربه و تحلیل گزارشها و صورتحسابهای مالی.
بطوریکه از تعریف فوق برمی آید، مرحله ثبت وطبقه بندی را دفترداری وتلخیص فعالیتهای مالی و تفسیر نتایج آنرا حسابداری میگویند. در حقیقت حسابداری جنبه علمی دفتر داری راتشکیل میدهد و شامل مراحل ثبت وطبقه بندیست. دردفترداری مترادف از دفتر روزنامه برای ثبت و از دفتر کل برای طبقه بندی استفاده میشود.
تعریف حسابداری برای شهردرایها که جزئی از حسابداری دولتی میباشد نمیتواند از حدود ضوابط بیان شده در تعریف فوق خارج باشد، منتها کلیه فعالیتهای مالی سازمانهای دولتی و شهرداریها بر اساس قوانین ومقررات وآئین نامه های مربوطه امکان پذیر است و در نهایت در طبقه بندی وتلخیص فهالیتها اثر مستقیم خواهد داشت. به عبارت دیگر فن ترکیب و تطبیق اصول وموازین متداول حسابداری از یک طرف با قوانین و مقررات مالی شهرداری از طرف دیگر اساس «اصول حسابداری شهرداریها در ایران» را تشکیل میدهد.
خصوصیات حسابداری شهرداری ها : حسابداری شهرداریها در مقام مقایسه با حسابداری بازرگانی جزئی از حسابداری دولتی میباشد و کلیه خصوصیات قائل شده در کتب و منابع مختلف حسابداری دولتی در مورد حسابداری شهرداریها نیز صادق است ولی حسابداری شهرداریها در مقایسه با حسابداری دولتی دارای ویژگی خاص میباشد.
دستگاه های اجرائی دولتی که اعتبار بودجه برنامه ای آنان از محل اعتبار بودجه کل کشور تامین و پرداخت میگردد، ایجاد کننده تعهدات و پرداخت کننده هزینه های انجام شده خواهند بود و هزینه های انجام شده را دردفاتر خود ثبت مینمایند و در آمد دولت در دستگاه دیگری (خزانه داری کل) متمرکز میگردد. درصورتیکه در شهرداریها حسابداری در آمد و هزینه در یک واحد مالی مجتمع در دفاتر منعکس خواهد شد.
درآمد و هزینه : درصورتیکه دراثر یک فعالیت مالی افزایشی در سرمایه یک موسسه ایجاد گردد این افزایش در سرمایه را «درآمد» و در صورتیکه در اثر یک فعالیت مالی کاهش در سرمایه موسسه پدید آید این کاهش در سرمایه را «هزینه» گویند. درپایان دوره مالی حسابهای در آمد و هزینه موسسات بازرگانی که بحسای موقت یا اسمی موسومند بحساب سود و زیان بسته خواهند شد تاسود یا زیان و در نهایت «ارزش ویژه» موسسه تعیین شود. درصورتیکه در حسابداری شهرداریها بجای حساب سود وزیان از حسابی بنام حساب «در آمد و هزینه» جهت بستن حسابهای موقت و تعیین «مازاد» ویا «کسر» خالص استفاده میشود و در آمد شهرداری برای یک دوره مالی نسبت به هزینه های انجام شده همان دوره درقالب این حساب محاسبه ومشخص میگردد، شهرداریها با توجه به نوع فعالیت ووظایف قانونی خود از جمله موسسات خدماتی، غیر انتفاعی وفاقد سرمایه میباشند لذا مازاد خالص آنان در بودجه مصوبه سال بعد بعنوان مازاد تخصیص نیافته منعکس خواهدشد.
تحقق درآمد و هزینه و ایجاد تعهد : موسسات بازرگانی ، صنعتی ، خدماتی اعم از دولتی ویا خصوصی از یک سو عرضه کننده کالا وارائه دهنده خدمت میباشند واز سوی دیگر خود مصرف کننده ونیازمند کالاهای تولیدی و خدمات سایر موسسات بازرگانی و خدماتی خواهد بود، این مبادلات ، خدمت به خدمت ویا کالا به کالا ویا کالا به خدمت که مبانی وبقای واحدهای اقتصادی جامعه را تشکیل میدهد همواره برای یک طرف معامله ایجاد هزینه و تعهد و برای طرف دیگر موجب کسب در آمد خواهد بود ، بدیهی است این در آمد و هزینه زمانی تحقق خواهد یافت که خدمتی انجام شده باشد ویا کالا و اموالی بتصرف در آمده باشد و بدین ترتیب اعمال مالکیت برای طرف مقابل قطعی و محرز گردد.
بنابر این ارسال برگ سفارش خرید برای فروشندگان ویا دریافت پیش فاکتور و انعقاد قرار داد اجاره محل ، بخودی خود دین و یا حقی ایجاد نخواهند نمود مگر کالائی تصرف یا مالی به تملک ویا خدمتی برای سازمان انجام شده باشد.
ماده ۳۳ آئین نامه مالی شهرداریها اصل تحقق هزینه وایجاد تعهد و مراحل پرداخت هزینه را چنین بیان میدارد، پرداخت های شهرداری مستلزم طی مراحل سه گانه زیر است:
الف) ایجاد تعهد در حدود اعتبارات مصوبه ومقررات جاری و تحقق یافتن تعهد به این طریق که کارو خدمتی انجام یا اموالی بتصرف شهرداری درآمده بدینوسیله دینی برای شهرداری ایجاد شده باشد.
ب) تشخیص مستند مبلغی که باید به هریک از داینین پرداخت شود.
ج) صدور حواله دروجه داین یا دائنین در قبال اسناد مثبته، لذا مراحل پرداخت در شهرداریها عبارتست: تشخیص ، تامین ، اعتبار ، تعهد ، تسجیل ، حواله ودر خواست وجه و بالاخره پرداخت میباشد که ایجاد تعهد وتشخیص و صدور حواله در صلاحیت شهردار و یا کسانی است که از طرف شهردارکتباً وبطور منجر اختیار لازم به آن ها تفویض میشود و مسئولیت تامین اعتبار وتسجیل با مسئولیت تضامنی شهردار و رئیس حسابداری میباشد و این تفویض اختیار در هر مرحله از طرف شهردار و مسئول امور مالی رافع مسئولیت قانونی آنان نخواهد بود ودر خواست وجه بمنظور پرداخت به ذینفع در حدود اعتبارات بنا به تقاضای رئیس حسابداری و تصویب شهردار صورت خواهد گرفت که بموجب آن وجه مورد نیاز از حساب بانکی در آمد برداشت وجهت انجام هزینه های مربوطه بحساب بانکی هزینه واریز میگردد.
حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی : عنوان حسابداری تعهدی به روشی اطلاق میگردد که بمحض ایجاد هزینه ویا تحقق درآمد فعالیت انجام شده درحسابهای مربوطه منظور وتحت سرفصل های ویژه خود در دفاتر مالی ثبت گردد، و در حسابداری بروش نقدی ثبت هزینه ها و در آمدها و تعهدات ایجاد شده همزمان با دریافت وپرداخت نقدی دردفاتر مالی درج و منعکس، میگردد وبدین ترتیب فقط معاملات نقدی در دفاتر مالی ثبت خواهد شد. بموجب دستور العمل حسابداری شهرداریها که در اجرای ماده ۴۳ آئین نامه مالی شهرداریها مشتمل بر ۸ فصل و ۵۵ بند بتصویب وزارت کشور رسیده است از نقطه نظر مبانی ثبت های مالی روش حسابداری در شهرداریها روش نقدی خواهد بود «بدین معنی که درآمد ازجمع اقلام وصول شده تا پایان سال مالی ونیز هزینه از جمع اقلام پرداخت شده تا پایان دوره عمل بودجه که ۱۵ اردیبهشت ماه سال بعد میباشد تشکیل میشود» واز طرفی مقرر میدارد «جمع اقلام در آمدهای وصول نشده تا پایان سال مالی نسبت به هر یک از منابع در آمد و هزینه های تحقق یافتة پرداخت نشده تا پایان دوره عمل بودجه باید در گزارش ، وضع مالی سالانه که همراه با تفریغ بودجه جهت رسیدگی و تصویب انجمن تسلیم می گردد درج و صورتهای ریز اقلام مذکور ضمیمه گزارش فوق الذکر شود» که بدین ترتیب درآمد و هزینه های تحقق یافته میبایست بصورت آماری نگهداری گردد و در موقع تقدیم بودجه ضمیمه گردد.
تشخیص حساب : در دفتر داری دوبل فعالیتهای مالی و عملیات پولی و همچنین عملیاتی که دارای ، ارزش پولی میباشد، دوبار در دفاتر عمل میشود، یکبار بعنوان بدهکار ویکبار بعنوان بستانکار تشخیص دو عامل بدهکار و بستانکار ازیکدیگر مهمترین نکته در دفتر داری دوبل میباشد و در حقیقت پایه و اساس اصول حسابداری را تشکیل میدهد ، تشخیص صحیح این دو عامل از یکدیگر عملی نیست مگر با ممارست و دقت و توجه در ماهیت حسابها از لحاظ در آمد و هزینه دارائی بدهی و سرمایه، تشخیص عوامل دوگانه بدهکار و بستانکار به دو طریق صورت پذیر است.
طریقه اول- افزایش و کاهش حساب در اثریک فعالیت مالی : این روش زمانی اعمال میگردد که حسابدار آگاهی کامل نسبت به ماهیت حسابها مورد عمل خود داشته باشد، لذا در این رابطه نخست صورتحسابهای مالی شامل صورت عملکرد و سود وزیان وترازنامه (بیلان ) را بمنظور شناخت انواع در آمدها و هزینه ها و دارائی و بدهی موسسه بدقت، مورد مطالعه وبررسی قرار خواهد داد وپس از کسب اطلاعات کافی از محتویات وطبقه بندی حسابها با استفاده از ضوابط ۸ گانه زیر بدهکار و بستانکار حساب را تشخیص داده و در دفاتر مالی ثبت مینماید:
– بدهکار میگردد حساب هزینه ها در اثر افزایش.
– بستانکار میگردد حساب هزینه ها در اثر کاهش.
– بستانکار میگردد حساب در آمدها در اثر کاهش.
– بدهکار میگردد حساب درآمدها در اثر کاهش.
– بدهکار میگردد حساب دارائی ها در اثر افزایش.
– بستانکار میگردد حساب دارائی ها در اثر کاهش.
– بستانکار میگردد حساب بدهی ها و سرمایه در اثر افزایش.
– بدهکار میگردد حساب بدهی ها و سرمایه در اثر کاهش.
درهر حال رابطه زیر که به معادله حسابداری معروف است میبایست همواره برقرار باشد.
سرمایه+ بدهی ها=دارائی ها
انواع در آمدها و هزینه ها دریک موسسه دولتی و شهرداریها در سند بودجه مصوبه و در قالب وظایف وبرنامه ها وفعالیتها ومواد هزینه تعیین و مشخص گردیده است و دارائی ها و بدهی ها شامل حساب صندوق و بانک – بدهکاران وبستانکاران – اسناد دریافتی و پرداختنی وام بلندمدت دریافتنی وپرداختنی- سرمایه گذاری در سایر موسسات – تنخواه گردان اوراق قرضه – سپرده و ودایع و بطور کلی سایر حسابهای دائمی تحت عناوین حساب حقیقی ودائمی و حسابهای اعتباری قابل تشخیص است در شهرداریها معادله حسابداری بشکل زیر برقرار میگردد: مازاد + بدهی ها= دارائی ها
برای روشن شدن مطلب بذکر مثالی میپردازیم:
فرض شود مبلغ ۴۵۰۰۰ ریال بابت تعمیر اتومبیل شهرداری با تنطیم سند و صدور چک در وجه تعمیرگاه آزادی پرداخت شده باشد.
برای تشخیص دوعامل بدهکار و بستانکار:
– ابتدا باید ماهیت حساب بانک و حساب تعمیر وسائط نقلیه در طبقات چهارگانه درآمد – هزینه – دارائی – بدهی- مورد شناسائی قرار گیرد.
سپس باید دید در اثر این فعالیت مالی حساب بانک که یک حساب دارائی میباشد و حساب تعمیر وسائط نقلیه که هزینه تلقی میگردد، کاهش داشته ویا افزایش اینک با شناخت از ماهیت حسابها و باتوجه به افزایش و کاهش که بوجود آمده است خواهیم گفت: بستانکار میگردد حساب بانک در اثر کاهش و بدهکار میگردد حساب هزینه تعمیر وسائط نقلیه در اثر افزایش.
طریقه دوم- منتفع شدن حسابی بوسیله حساب دیگر در اثر یک فعالیت مالی.
درتشخیص حساب بدهکار و بستانکار بطرق فوق باید همواره دو ضابطه ۱ و ۲ مورد توجه قرار گیرد . با کمی دقت و با تعبیری ملاحظه خواهد شد که کلمات (بدهکار) و (بستانکار) د راصطلاح حسابداری چیزی جز آنچه در اصطلاح عادی متداول است نخواهد بود، در اصطلاح معمولی بدهکار به شخص و یا موسسه ای گفته میشود که پول یا جنسی یا انتفاعی را بطور نسیه خریداری کرده باشد(گیرنده انتفاع ) و در آینده ملزم به پرداخت وجه آن باشد و بستانکار (دهنده انتفاع) به کسی ویا موسسه ای اطلاق میشود که همان پول و یا جنس ویا انتفاع را بطور نسیه فروخته باشد.
در اصطلاح حسابداری هر(حسابی) که انتفاعی بدهد بستانکارش میکنیم و هر (حسابی) که این انتفاع را بگیرد بدهکارشان خواهیم کرد، اعم از اینکه این انتفاع نقدی و یا غیر نقدی باشد، فرض میکنیم آقای سعیدی کارمند شهرداری مبلغ ۲۰۰۰ ریال بعنوان مساعده حقوق از صندوق شهرداری دریافت مینماید. دراین صورت در اصطلاح عادی آقای سعیدی ۲۰۰۰ ریال بصندوق شهرداری بدهکار و صندوق شهرداری ۲۰۰۰ ریال از آقای سعیدی کارمند بستانکار است، اما از نظر حسابداری ( حساب ) آقای سعیدی ۲۰۰۰ ریال بدهکار (گیرنده انتفاع) و (حساب) صندوق شهرداری ۲۰۰۰ ریال بستانکار( دهنده انتفاع) میگردد، عکس قضیه نیز صادق است، بدین ترتیب وقتیکه مبلغ فوق بوسیله آقای سعیدی بصندوق شهرداری مستردگردد حساب صندوق ( گیرنده انتفاع) بمبلغ ۲۰۰۰ ریال بدهکار و حساب آقای سعیدی (دهنده انتفاع) بمبلغ ۲۰۰۰ ریال بستانکار میگردد.
بطور خلاصه در دفترداری هر حساب ممکن است بر اثر یک معامله بدهکار شود و بر اثریک معامله دیگر بستانکار مثلاً اگر پولی دریافت کنیم حساب پول نقد (حساب صندوق)‌بدهکار میشود و هر وقت پولی پرداخت گردد حساب صندوق را بستانکار مینمایند. بنابراین با دریافت پول موجودی صندوق ما افزایش مییابد و با پرداخت پول موجودی صندوق کم میشود ، این دومعامله را ممکن بود با جمع و تفریق نشان دهیم ولی در دفترداری، بجای جمع وتفریق، این دو عمل را در دو طرف حسابی که بشکل تی است نشان می دهند یک طرف این حساب را (طرف بدهکار) و طرف دیگر را (طرف بستانکار) مینامند. در بین حسابداران اینطور معمول است که طرف راست حساب «بدهکار» و طرف چپ را «بستاکار» قرار میدهند، ولی در کشورهای دیگر عکس این ترتیب متداول است.
بودجه و اصول حسابداری شهرداری ها : تعاریف بودجه، در قانون محاسبات عمومی مصوبه ۱۳۴۹ بودجه چنین تعریف شده است: «بودجه کل کشور در برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها وسایر منابع تامین اعتبار و بر آورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به وصول به هدفهای دولت میشود بوده از سه قسمت تشکیل میشود:
۱-بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است: الف) بودجه عادی برای وزارتخانه ها وموسسات دولتی- این بودجه شامل اعتباراتی نیز خواهد بودکه مستقیماً مربوط به وظایف یک وزارتخانه یا موسسه دولتی نیست و تحت عنوان خاص منظور میگردد. ب) بودجه عمرانی، برای اجرای برنامه های عمرانی.
۲-بودجه شرکتهای دولتی.
۳-بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور میشود. در این تعریف اصل وحدت، که یکی از اساسی ترین اصول بودجه میباشد بطور کامل مورد توجه قرار گرفته است.
بموجب قانون شهرداریها مصوب تیرماه ۱۳۲۴ «هر شهرداری دارای بودجه ایست که پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا میباشد».
و درقسمت دوم از فصل اول آئین نامه مالی شهرداریها مصوب تیر ماه ۱۳۴۶ بودجه چنین تعریف شده‌است «بودجه سالانه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فهالیتها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود، همراه با برآورد مبلغ ومیزان مخارج د رآمدهای لازم برای تامین هزینه انجام آن ها پیش بینی میشود و پس از تصویب انجمن شهر قابل اجراست». در تعریف فوق علاوه بر تعیین نوع بودجه به اصول بودجه و عناصر تشکیل دهنده آن نیز توجه لازم مبذول گردیده است که ذیلاً بطور اجمال به آن اشاره میگردد.
حسابداری شهرداری، سند حسابداری، دریافتی ها، پرداخت ها، تراز آزمایشی. كارآموزي حسابداري شهرداري گزارش کامل کارآموزی رشته تحصیلی حسابداری حسابداری حسابداري و حسابرسي شهرداري مقاله اجرای سیستم حسابداری تعهدی در شهرداری بودجه و اصول حسابداري شهرداري ها,پروژه حسابداری شهرداری, تحقیق حسابداری شهرداری, حسابداري تعهدي و حسابداري نقدي, حسابداری شهرداری,خصوصيات حسابداري شهرداري ها, دانلود گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری, گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری, مشخصات سند حسابداري,مقاله حسابداری شهرداری گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری دانلود كارآموزي حسابداري در شهرداري

فهرست مطالب

پیشگفتار ۶
تاریخچه تهران و شهرداری ۶
نقشه های تهران ۹
تعریف حسابداری ۱۰
خصوصیات حسابداری شهرداری ها ۱۱
درآمد و هزینه ۱۲
تحقق درآمد و هزینه و ایجاد تعهد ۱۲
ب) تشخیص مستند مبلغی که باید به هریک از داینین پرداخت شود. ۱۳
حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی ۱۴
تشخیص حساب ۱۵
طریقه اول- افزایش و کاهش حساب در اثریک فعالیت مالی ۱۵
طریقه دوم- منتفع شدن حسابی بوسیله حساب دیگر در اثر یک فعالیت مالی ۱۷
بودجه و اصول حسابداری شهرداری ها ۱۹
تعاریف بودجه ۱۹
انواع بودجه ۲۰
اصول بودجه ۲۲
مراحل بودجه ۲۲
طبقه بندی بودجه ۲۳
اسناد و دفتر مورد عمل در حسابداری شهرداری ها ۲۳
سند حسابداری ۲۴
مشخصات سند حسابداری ۲۵
طرز تنظیم سند حسابداری (صدور سند) ۲۷
دفتر صدور سند ۲۸
د) محو کردن مندرجات دفتر روزنامه یا کل با وسائل شیمیائی ونظائر آن ۲۹
دفتر روزنامه (دفتر ثبت اولیه) ۳۰
دفتر کل ۳۴
موازنه حساب های دفتر کل ۳۵
دفتر معین ۳۶
موازنه حساب های دفاتر معین ۳۸
مشخصات دفتر معین ۳۹
ترازعملیات دفتر کل ۴۰
تراز عملیات دفتر معین ۴۱
طرز تنظیم تراز عملیات دفتر کل و معین ۴۲
حسابداری هزینه ۴۳
مراحل انجام هزینه در شهردای ها ۴۳
۱-درخواست خرید برای کالا یا خدمات مورد نیاز ۴۴
۲-براورد تقریبی هزینه ۴۵
۳-تشخیص ضرورت هزینه ۴۶
۴-تامین اعتبار ۴۶
۵-تعهد ۴۷
ج) احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاحیت ۴۷
۶-تسجیل ۴۷
ز) در رسیدگی به اسناد خرید رعایت نکات زیر ضروری است ۴۹
ح) در مورد پرداخت اسنادپرداختی مراتب زیر در موقع رسیدگی توجه شود ۵۰
۷-حواله ۵۱
۸- درخواست وجه ۵۲
۹- پرداخت ۵۳
تعریف تنخواه گردان ۵۳
انواع تنخواه گردان ۵۳
تنخواه گردان حسابداری ۵۴
واگذاری تنخواه گردان حسابداری ۵۴
پرداختی بابت واگذاری تنخواه حسابداری ۵۵
دریافتی بابت واگذاری تنخواه حسابداری ۵۵
پرداخت هزینه ها از محل تنخواه گردان حسابداری ۵۵
بابت پرداخت هزینه های انجام شده ۵۵
پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران شهرداری ۵۶
بابت تودیع خالص حقوق کارکنان بحساب موقت بانکی ۵۷
گواهی بانک مبنی بر انتقال بحساب ذینفع ۵۷
درخواست وجه براساس حواله های پرداخت شده ۵۸
کاهش یا افزایش تنخواه گردان حسابداری ۵۸
حساب تنخواه گردان ۵۹
واریز تنخواه گردان حسابداری ۵۹
حساب تنخواه گردان حسابداری ۶۰
تنخواه گردان پرداخت ۶۱
صندوق ۶۳
پیش پرداخت و علی الحساب ۶۴
صورت مغایرت بانکی ۶۷
برداشتها ۶۷
واریزی ها ۶۷
اشتباهات ۶۸
پرداختها ۶۸
واریزی ها ۶۸
اشتباهات ۶۹
طرز تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی در شهرداری ها ۶۹
حسابداری درآمد و سایر منابع تامین اعتبار وسپرده ها ۷۰
انواع درآمد ۷۵
طریقه ثبت عملیات مالی در آمد ها دردفاتر ۷۶
وام دریافتی وسایر منابع تامین اعتبار ۷۷
طریقه ثبت عملیات وام های پرداختنی در دفتر حسابداری ۷۸
استقراض از یک حساب برای استفاده در حساب دیگر ۷۹
سپرده هاو وجوه امانی ۸۰

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 59 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر