گزارش کارآموزی معماری در شرکت پیمانکاری

2,500 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
گزارش کارآموزی معماری در شرکت پیمانکاری
 • کد فایل: 5477
 • قیمت: 2,500 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 63 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 350 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: Word
 • تعداد صفحات: 31 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

موضوع : گزارش کارآموزی معماری در شرکت پیمانکاری

گزارش کارآموزی معماری در شرکت پیمانکاری : شركتهاي پيمانكاري به شركتهايي گفته ميشود كه عهده داراجراي‌كاري از سازماني شخصي و خلاصه منبعي با قيمتهاي معيني مي گردد . و انجام اجراي عمليات آنرا بعهده مي گيرد . و اين شركتها مي تواند در ملكيت يك و يا چند نفر باشد كه به يكي از صورتهاي تشكيل شركت مانند شركت سهامي ، شركت با مسئوليت محدود ، شركت تضامني ، شركت مختلط غير سهامي ، شركت مختلط سهامي ، شركت نسبي و يا شركت تعاوني بوجود مي آيد . به هر ترتيب پس از تشكيل شركت يك نفر از سهام داران به عنوان مدير عامل شركت انتخاب مي گردد و وكليه وظايف اداره امور شركت و مديريت اجرايي پروژه را عهده دار خواهد بود . با توجه به وظايفي براي مديريت عامل شركت وجود دارد لازم است كه از امور تجارت – حقوق ـ مالي ـ روابط كاركري و امور مهندسي و توليدي و خلاصه مديريت اطلاع كافي داشته باشد . و بتواند در شرايط مختلف روشهاي مناسب براي اجرا و پيشبرد كارها انتخاب نمايد . و در كارهاي برآورد ، برنامه ريزي ها و خريد و تداركات و سازمان دهي و كنترل كارها وارد به امور و آگاهي كامل داشته باشد.
تعريف شركت پيمانكار وگروه شركتهاي پيمانكاري : شركت پيمانكار ي ساختماني يا تاسيساتي وبا تجهيزاتي شخصي است حقوقي كه براي انجام عمليات ساختماني ياتاسيساتي يا تجهيزاتي طبق قوانين بصورت شركت سهامي خاص تاسيس گرديده و به ثبت رسيده باشد وكليه سهام آن متعلق به اشخاص است. بطور كلي انجام مطالعات اوليه فني و واقتصادي و توجيهات لازم آن با در نظر گرفتن خصوصيات خاص هر پروژه و ومحل اجراي آن نياز به ايجاد و چگونگي بهره برداري از آن براي شروع ، از ضروريات اجراي يك طرح در يك منطقه است . نتايج اين مطالعات اوليه بصورت يك گزارش كامل و جامع در مورد پروژه مورد نظر براي كار فرما فراهم مي گردد و باين وسيله كارفرما با دريافت اين گزارش و پس از قبول آن سرمايه مورد نظر را با توجه به شرايطي كه بعدا ذكر خواهد شد ، دراختيار محريان و كنترل كنندگان پروژه قرار مي دهد .
در اين رابطه با توجه به خصوصي با دولتي بودن طرح مورد نظر و درآمدهاي احتمالي آينده پروژه و يا خدماتي بودن آن به صورت عام المنفعه و توجيه نياز در مورد اجراي طرح مذكور با داشتن آمار و ارقام كافي ، شمناسايي و ارزيابي محيط و ويژگي هاي اقليمي منطقه داشتن توجيهات لازم در زمينه سياستهاي كلي سرمايه گذاري چه از نظربخش دولتي و يا خصوصي ،برسي چگونگي وضع اجتماعي، سياسي ، اقتصادي منطقه، تعيين منابع سرمايه گذاري ، شناخت عوامل اصلي توليد كننده ، بررسي اجمالي مشكلات طرح و ارائه خطوط كلي پيشنهادي براي حل مشكلات مذكور ، بررسي خصوصيات معماري منطقه ، توصيه هاي لازم براي روشهاي اجرايي طرح ، تخمين هزينه هاي اجرايي طرح ، ارائه اطلاعات لازم در مورد نوع كاربري زمين براي طرح مورد نظر ، و آشنايي با مقررات و قوانين منطقه مصالح ساختماني و نيروي انساني مورد نياز ، ( شناخت پتانسيلهاي منطقه ) و خلاصه بررسي وضع موجود و عوامل موثر در طراحي و توليد و ارائه روشهاي مختلف با نتيجه گيريهاي لازم، از جمله موارد اساسي در بررسي ضرورت اجراي يك طرح در يك منطقه مي باشد.
تيرچه : عنصر پيش ساخته اي است متشكل از بتن و فولاد به مقع تقريبي T كه در دو نوع تيرچه خرپايي و تيرچه پيش تنيده توليد مي شود.
تيرچه پيش ساخته خر پايي : از خرپايي فولادي وپاشنه بتني متشكل شده است . و در صورتي كه داراي قالب سفالي باشد تيرچه كف دار ناميده مي شود.
بلوك : از بلوك بعنوان قالب هميشگي يا قالبي كه پس از اجرا باقي مي ماند،براي قالب بندي زير بتن پوششي استفاده مي شودقسمت زيرين بلوك جهت تامين سطحي مسطح براي انجام كارنازك كاري تعبيه مي گردد. بلوك ها در محاسبات مقاوما سقف به حساب نمي آيند واساسا به منزله قالب هايي هستند كه بايد نيروهاي اجرايي پيش ازبتن ريزي سقف راتحمل نمايندمثلا دررويسقف پيش ساخته ازبتن ريزي ، تحمل نيروهاي حاصل ازرد شدن چرخ فرغون راداشته باشند.
مواد تشكيل دهنده بلوك نبايد روي بتن اثر شيميايي داشته باشند. ارتفاع وطول بلوك ، تابع ضخامت كل سقف وفاصله تيرچه ها از هم است . عرض بلوك معمولا 20تا25سانتي متر است . تيغه هاي دوطرف بلوك جهت جابه جايي بهتر بتن در بين دوبلوك ( جان تير ) بشكل شيب دار طراحي مي گردند وزن بلوك بايد طوري باشد كه به آساني بادست درروي سقف جابه جا گردد.وحداكثر از 20كيلوگرم بيشتر نشودمعمولا وزن بلوك سفالي 7 كيلوگرم ووزن بلوك هاي بتني با مصالح رودخانه اي 11تا17كيلوگرم است . نكته اي كه بهتر است درموردبلوك هاي بتني وسفالي رعايت شود.اين است كه اگر ازتيرچه باقالب سفالي استفاده مي شود. بهتراست كه ازبلوك سفالي نيز استفاده گردد. زيرا بعلت هماهنگ بودن مصالح بعداز سفيد كاري روي سقف ايجادسايه نمي نمايند خصوصيت يك سفال خوب اين است كه بايد عاري از ترك ودانه هاي آهكي باشد. ورنگ آن يكنواخت بوده وبطور يكسان پخته شده باشد. سطوح بلوك سفالي بايد صاف وعاري از انحنا وخميديگي وداراي لبه هاي تيز ومستقيم بوده و بافت زير ومتراكم داشته باشند. وهمچنين سطح خارجي بلوك ،به جهت ايجاد چسبندگي لازم به بتن باايي وهمچنين به نازك كاري زير سقف شيار دار مي باشد.
ميلگردهاي افت حرارت : بعداز اتمام سقف وگذاشتن. كليه آهنها يك سري ميلگرد. در جهت عمود برميلگردهاي بالاي تيرچه وروي بلوك ها به فاصله حداكثر5/2 سانتي متر از يكديگر قرار مي گيرند. كه اين امر براي مقابله با تنش هاي متفرقه دربتن پوششي وبه منظور جذب تنش هاي ناشي ازافت وتغييرحرارت منظور مي شود.
ميلگرد ممان منفي : درمحل تكيه گاههاي تيرچه مماني ( اندازه حركت ) ايجادمي شود كه اندازه آن برابربا نيروضربدر فاصله تا تكيه گاه است كه اين ممان بايد بوسيله ميلگردهاي تحمل شود. به اين لحاظ اگردوعدد تيره به يك تيرختم شود. ميلگردهاي بالايي تيرچه ها رابوسيله ميلگردي كه قطراين ميلگرد. توسط محاسبات بدست مي آيد. بهم وصل مي كنيم. درآخرين قسمتي كه تيرچه برروي تيرقرارمي گيرد. ميلگرد را خم كرده وقسمت خم را داخل آهنهاي تيرقرارداده وقسمت مستقيم راروي آهن فوقاني تيرچه گذاشته وچند بتن پوششي .
پس از چيدن تيرچه وبلوك وبستن آرماتورهاي تيرها وبستن ميلگردهاي ممان منفي وميلگردهاي حرارتي اقدام به بتن ريزي مي نمايم . قبلا ازبتن ريزي بايد. يكبار ديگر كليه آماتورهاي تيرها و آرماتورهاي سقف كنترل شده ومخصوصا فاصله آنها ازيكديگر واتصال آنهابه همديگر بازديد شود. بهتراست برنامه ريزي طوري انجام شود. كه كليه بتن سقف دريك روزريخته شود. اگر بعللي اين كار ممكن نشد. بايد محل قطع بتن باقطر مهندسي محاسبه باشد. محل قطع بتن بهتر است روي بلوك ها باشد. نه روي تيرها وشاه تيرها بايد دقت شود. كه فاصله بين بلوك ها كه تيرچه قرار دارد. از بتن كاملاپر شود.ضخامت بتن روي سقف بايد يكنواخت بوده وبايد در ضمن بتن ريزي وقبل از آنكه بتن كاملا سخت شود.روي آن بوسيله ماله كشي تخت گردد.
حمل ونقل وانبار كردن تيرچه : حمل ونقل وانبار كردن تيرچه بايد بادقت انجام شود زيرا دراثر كوچكترين بي احتياطي درموقع حمل ونقل ويا انباركردن آنها ،ممكن است تيرچه شكسته وياترك بخورد ودرموقع نصب نيز تركها مشاهده نشده ودردراز مدت موجب خصارت جبران ناپذيري شود. درموقع حمل ونقل بهتراست از ميلگردهاي بالايي بعنوان دستگيره استفاده شود. وبهتر است. بوسيله دو نفر كارگردوسرتيرچه گرفته شودوبطوريكه اگرتقريبا طول تيرچه رابا نمايش دهيم تيره ازمحل ازدو سر تيرچه گرفته شود بطوريكه فاصله دوكارگر از هم باشد درموقع ابناركردن تيرچه بايدآن را كاملا مسطح نموده و انها رادركنار هم قراردهيم آنگاه روي تيرچه هاي رديف اول را حداكثر بفاصله يك متر به يك متر چوب چهارتراش قرارداده وتيرچه رديف بعد راروي آن قرار مي دهيم . بايد دقت شود كه كليه چهارتراش هاي هررديف دريك محور واقع شود. وفاصله تخته هاي كنار تالبه تيرچه بيش از20-50سانتي متر نباشد. بدين طريق مي توان حداكثر تا6رديف تيرچه راروي هم انبار نمود. بهتر است تيرچه هاي هم طول با هم انبار شود زيرا دراين صورت درموقع استفاده ازجابه جايي بيهوده آن جلوگيري مي شود.
اجراي سقفهاي تيرچه وبلوك : قبل از هراقدامي بايد دقت نمود كه ترك خوردگي ويا شكستگي درتيرچه موجود نباشد. بعداز ايجاد تكيه گاههاي موقت تيرچه ها راروي تيرهاي اصلي قرار مي دهند. كه اين تيرها يا فلزي هستند ويا بتني ويا آجري . سپس براي حفظ فاصله تيرچه ها از هم يك بلوك رادرابتدا ويك بلوك رادرانتهاي آن قرار مي دهند. آنگاه قالب بندي وشمع بندي بوسيله چهارتراش هاعمود برجهت تيرچه انجام مي شودكه درمورد تيرچه هاي درحدود دهانه به طرف بالا درنظرمي گيرند. تاسپس از بارگذاري خيرحاصل ازوزن آن كه به سمت پايين است حذف شده وسقف مسطح گردد. بطوركلي .چهارتراش ها وشمع ا بايد طوري نصب شوند. كه بتوانند درمقابل نيروهاي وارده مقاومت نمايند براي اين منظور دراجراي تكيه گاههاي موقت وجمع آوري آن ،نكته هاي زيربايد رعايت شود.
گزارش کارآموزی معماری در شرکت پیمانکاری دانلود کارآموزی معماری مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق کار آموزی در شرکت پیمانکاری پروژه کاراموزی معماری دانلود پروژه کارآموزی رشته معماری گزارش كارآموزي معماري در شركت پيمانكاري

فهرست مطالب

وظايف و تشكيلات شركتهاي پيمانكاري
تعريف شركت پيمانكار وگروه شركتهاي پيمانكاري
تقسيم بندي كارهاي پيمانكاري
رشته ابنيه
شناخت از مسائل اوليه كارگاه
تيرچه
اجزاء تيرچه پيش ساخته خرپايي
بلوك
ميلگردهاي افت حرارت
ميلگرد ممان منفي
حمل ونقل وانبار كردن تيرچه
اجراي سقفهاي تيرچه و بلوك
تعبيه سوراخ در سقفسقف هاي طره اي ( كنسول )
جزئيات بتن پوششي سقف تيرچه بلوك
بتن
سيمان
نسبت اختلاط اجزاء بتن
قرنيز
اندود گچ و خاك
نشانه گذاري يا اجراي كرم بندي
شمشه گيري
عايق كاري
موزاييك كاري
كرم گذاري بوسيله موزاييك
كرم گذاري متقابل و گونيا سازي
فرش كردن موزاييك به كمك ريسمانكار
محوطه سازي
جان پناه پشت بام
كاشي كاري
سنگ كاري
نصب درب پنجره

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 2,500 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 63 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر