گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش کشاورزی بخش تحقیقات خاک و آب

5,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش کشاورزی بخش تحقیقات خاک و آب
 • کد فایل: 8681
 • قیمت: 5,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 287 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 154 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: Word
 • تعداد صفحات: 68 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش کشاورزی بخش تحقیقات خاک و آب

گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش کشاورزی بخش تحقیقات خاک و آب : اثرات سودمند مواد آلی در بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاکهای زراعی و نقش آنها در افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی از دیرباز مورد توجه بشر بوده است. این مواد تا قبل از شناسایی و مصرف کودهای شیمیایی در حدود ۱۵۰ سال پیش تنها منبع خارجی تأمین کننده عناصر غذایی مورد نیاز گیاه به شمار می‌آمدند.
ولی با گذر از کشاورزی سنتی و ورود به کشاورزی مدرن در نیم قرن اخیر متأسفانه مصرف کودهای آلی کاهش و کودهای شیمیایی بطور روز افزونی افزایش یافت. تخریب خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک در اثر عدم مصرف کودهای آلی و کشت و کار بیش از اندازه و نیز آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از مصرف بی‌رویه کودهای شیمیایی در کشاورزی باعث گردید که در سالهای اخیر مصرف این نوع کودها دوباره مورد توجه قرار گیرد.
بطوریکه مدیریت مطلوب ماده آلی در خاک قلب کشاورزی پایدار نام گرفت. در همین راستا در کشور ما نیز در نظر است که با استفاده از مواد آلی از منابع مختلف سطح ماده آلی خاکهای زراعی حداقل به میزان یک درصد افزایش یابد. ماده آلی منبع مواد معدنی و انرژی برای گیاهان و موجودات خاک است و با تشدید فعالیت زیستی در خاک به چرخش بهتر عناصر غذایی و قابلیت جذب آنها کمک می‌کند.
تحقیقات مختلف نشان داده است که در خاکهای آهکی مخلوط کردن کودهای فسفاته با کودهای آلی موجب جذب بهتر فسفر توسط گیاه می‌گردد. این پدیده می‌تواند ناشی از کاهش pH خاک در اثر CO2 حاصل از فساد مواد آلی و نیز اثر فسفر آلی باشد. معدنی شدن ۱ درصد ماده آلی در ۳۰ سانتیمتری سطح خاک می‌تواند معادل ۹ تن در هکتار اسید سولفوریک، پروتون آزاد کند کمپلکس‌های آلی – فلزی که بر اثر تجزیه میکروبی ماده آلی خاک تشکیل می‌شوند نیز قابلیت جذب عناصر کم مصرف را بطور مؤثری تحت تأثیر قرار می‌دهد.
ماده آلیخاک دانه سازی و متعاقب آن نفوذ‌پذیری خاک را افزایش دادهو توسعه ریشه و راندمان مصرف آب را بهبود می‌بخشد. سطح زیر کشت چغندرقند در کشور ۱۸۵ هزار هکتار و تولید کل چغندرقند در کشور ۵ میلیون تن گزارش شده است که در این میان استان خراسان با سهم ۶/۳۳ درصد از سطح زیر کشت و ۹/۳۵ درصد تولید آن در جایگاه ویژه‌ای قرار دارد مطالعات انجام شده تاکنون در استان بیشتر روی تاثیر کودهای شیمیایی خصوصاً N-P-K متمرکز بوده وبه بررسی اثرات مواد آلی پرداخته نشده است.
مواد و روشها : به منظور بررسی تاثیر مواد آلی بر کمیت و کیفیت محصول چغندرقند پژوهشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۱۰ تیمار و در ۴ تکرار در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان (طرق) انجام شد تیمارهای آزمایش عبارت بودند از مقادیر ۵/۲، ۵ و ۱۰ تن در هکتار از هر یک از کودهای گاوی، مرغی و کمپوست و شاهد (بدون مصرف هر گونه کود دامی) قبل از کاشت از هر تکرار یک نمونه مرکب خاک از عمق ۳۰-۰ سانتیمتری تهیه و در آزمایشگاه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن تعیین گردید.
نتایج و بحث : نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس داده های حاصل از آزمایش نشان داد که اثر تیمارهای مختلف مواد آلی بر عملکرد ریشه و صفات درصد قند خالص، درصد قند ملاس، راندمان استحصال و ناخالصی‌‌ پتاسیم و میزان ازت معنی‌دار بود ولی بر عیار، ناخالصی سدیم و ضریب قلیائیت معنی دار نبود.
بیشترین عملکرد به مقدار ۶۱ تن در هکتار مربوط به تیمار مصرف ۱۰ تن کود مرغی بود و کمترین آن به مقدار ۴۵ تن در هکتار در تیمار مصرف ۵/۲ تن کمپوست در هکتار بدست آمد. بالاترین عیار حاصل به مقدار ۵۹/۱۹% در تیمار مصرف ۵ تن کمپوست حاصل شد. بطور کلی مصرف ماده آلی باعث بهبود کیفیت محصول چغندرقند گردید.
بررسی اثرات میزان محلول پاشی عناصر کلسیم و منگنز بر روی خواص کمی و کیفی دو رقم گوجه‌فرنگی : گوجه ‌فرنگی Lycopersium esculantium )) یکی از سبزیهای مهم است که به لحاظ داشتن ویتامین A، C و مواد غذایی نقش مهمی در سلامتی جامعه ایفای می‌نماید.
گوجه‌فرنگی در شرایط اقلیمی بسیار متفاوت و در تمام استانهای کشور در سطح وسیعی کشت می‌شود. بر مبنای آمار رسمی وزارت کشاورزی در سال ۱۳۷۷، سطح زیر کشت گوجه‌فرنگی در کشور حدود ۱۲۰ هزار هکتار و متوسط تولید ۲۷ تن در هکتار گزارش شده است (اداره کل آمار و اطلاعات وزارت کشاورزی، ۱۳۷۸).
میزان برداشت عناصر غذایی گوجه‌فرنگی با ۹۰ تن عملکرد بیش از ۲۶۰ کیلوگرم ازت N) )، ۱۰۰ کیلوگرم فسفر (P2O5 )، ۵۲۰ کیلوگرم پتاسیم K2O))، ۴۰ کیلوگرم منیزیم، ۶۰ کیلوگرم گوگرد و رقمی بیش از ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار کلسیم می‌باشد. ولی مقدار برداشت عناصر ریز مغذی در مقایسه با عناصر پرمصرف بسیار کم و ناچیز است.
منگنز از عناصر کم مصرف ضروری برای رشد و نمو گیاهان است که برای اولین بار کمبود آن در سال ۱۹۳۰ توسط اسیکنز و روپرشت در گوجه‌فرنگی گزارش شده است. منگنز در گیاه به سرعت اکسید می‌شود بنابراین در فرایند های اکسیداسیون احیا در گیاه نقش عمده‌ای دارد. پژوهشگران استرالیایی نشان داده‌اند که منگنز یک جزو تشکیل دهنده کلروپلاست گوجه‌فرنگی است. منگنز همچنین در طویل شدن ساقه اصلی گوجه‌فرنگی نقش زیادی دارد و در صورت کمبود طول ساقه اصلی به شدت کاهش می‌یابد. کمبود منگنز در خاکهای حاوی کربناتهای آزاد و در pH بالا معمولاً مشاهده می‌شود. مارشنر و همکاران نشان دادند که سطوح بالای فسفر موجب تشدید سمیت منگنز می‌گردد.
کلسیم ماده اصلی ساختمان دیواره میانی سلول است. وجود آن برای پایداری و استحکام دیواره سلولی ضروری است بنابراین هرگونه کمبود کلسیم مقاومت فیزیکی گیاه را کاهش داده و نفوذ هیف را به داخل بافت آسانتر می‌کند. در خاکهای آهکی علی رغم وفور کلسیم¸ در مزارع گوجه‌فرنگی کمبود کلسیم وجود دارد.
تعدادی از محققین مرگ انتهایی میوه را بدلیل کمی کلسیم و زیادی آب¸ ازت و منیزیم در خاک ذکر کرده‌اند. افزایش نسبت Ca:( K+Mg) نیز با اختلال در رسیدن میوه و ته‌رنگ سبز در میوه greenback)) همراه است. افزایش نسبت Na: Ca نیز سبب شیوع بیشتر پژمردگی فوزاریومی Fusarium oxysporinmy)) می‌شود.
با بررسی اثر تغذیه‌ای کلسیم بر عملکرد و پوسیدگی گلگاه گوجه‌فرنگی دریافت که در تیمارهای کم کلسیم میزان پوسیدگی ۹۵% بیش از تیمار کلسیم متوسط بود. کلسیم زیاد باعث کاهش عملکرد و اندازه گوجه‌فرنگی شد. در این مقاله هدف این است اثرات میزان محلول‌پاشی عناصر کلسیم و منگنز بر روی خواص کمی و کیفی دو رقم گوجه‌فرنگی مورد بررسی قرار بگیرد.
مواد وروشها: به منظور بررسی اثرات میزان محلولپاشی عناصر کلسیم و منگنز بر روی خواص کمی و کیفی دو رقم گوجه‌فرنگی طرحی به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار به مدت ۲ سال ۱۳۸۱ در مرکز تحقیقات کشاورزی طرق (مشهد) انجام شد که در آن دو رقم گوجه‌فرنگی ( مبیل وپتوارلی سی اچ) در کرت اصلی و محلول پاشی کارور کلسیم و سولفات منگنز با سه سطح غلظت (۰ ،۳ ،۶ در هزار ) بصورت فاکتوریل در کرتهای فرعی قرارگرفتند (محلول پاشی در زمان گلدهی انجام شد).
چند هفته قبل از کاشت بذور دو رقم مورد استفاده در خاک مزرعه مورد نظر که خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن تعیین شده بود در خزانه کشت شد و مراقبت‌های لازم تا زمان انتقال نشاءها به زمین اصلی انجام گرفت. در تاریخ پانزده اردیبهشت ماه که تاریخ مناسب کشت در منطقه می‌باشد، انتقال نشاءها به زمین اصلی صورت گرفت.
در هنگام انتقال نشاءها، از آنها دو بوته مرکب تصادفی تهیه و میزان عناصر ریزمغذی و منگنز و کلسیم اندازه‌گیری شد.در طول فصل رشد مراقبت‌های لازم از قبیل وجین علفهای هرز، سمپاشی علیه آفات و بیماریها، خاکدهی پای بوته‌ها انجام شده یادداشت برداریهای لازم در تمام مدت رشد صورت گرفت.
پس از محلولپاشی و بر اساس دستورالعمل‌های موجود در هنگام میوه‌دهی از برگهای روبرروی گوجه‌فرنگی نمونه‌برداری و غلظت عناصر فوق اندازه‌گیری شد. صفاتی از قبیل آلودگی بوته‌ها به بیماری، پوسیدگی،لهیدگی میوه،بریکس و pH نیز بررسی و تعیین شد. پس از تعیین عملکرد هر چین و کل عملکرد هر کرت آزمایشی و درجه‌بندی میوه‌ها، داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته و اثرات تیمارها مشخص شد.
نتایج و بحث: براساس نتایج حاصله به نظر می‌رسد که ارقام مختلف گوجه فرنگی نسبت به محلول‌پاشی عناصر کلسیم و منگنز پاسخهای متفاوتی می‌دهند. اگر چه اثر ساده رقم بر عملکرد معنی‌دار نبود ولی در مورد محلول‌پاشی منگنز بیشترین عملکرد از رقم V2 با غلظت سه در هزار سولفات منگنز و کمترین عملکرد از رقم V1 بدون محلول‌پاشی منگنز حاصل شد.
در مورد محلول‌پاشی کلرورکلسیم نیز در حالیکه V2 در سطح شش در هزار کلرور کلسیم بیشتری عملکرد را داشت رقم V1 در همین سطح کمترین محصول را تولید کرد. اثر توأم محلول‌پاشی کلسیم و منگنز نیز بر عملکرد محصول معنی دار بود. بطوریکه بیشترین عملکرد از تیمار Mn6Ca3 و کمترین عملکرد از تیمار Mn6Ca6 حاصل شد. که این امر نشان‌دهنده ایجاد اختلال در متابولیسم منگنز در اثر کلسیم اضافی می باشد.
در مجموع اثر تیمارهای منگنز، کلسیم و رقم بر عملکرد گوجه‌فرنگی در سطح ۵% معنی‌دار بود و بیشترین و کمترین عملکرد (۰۷/۹۸ و ۸۷/۴۱ تن در هکتار) به ترتیب از تیمارهای V2Mn6Ca3 و V2Mn0Ca6 حاصل شد. اثر متقابل کلسیم و منگنز بر عارضه پوسیدگی گلگاه کاملآ معنی‌دار بود به طوریکه کمترین عارضه پوسیدگی در غلظت کلسیم سه در هزار و منگنز شش در هزار و بیشترین عارضه در تیمار منگنز شش در هزار و کلسیم صفر در هزار مشاهده گردید.
گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش کشاورزی بخش تحقیقات خاک و آب دانلود پروژه کار آموزی موسسه تحقیقات و آموزش کشاورزی واحد تحقیقات خاک و آب گزارش کار دوره کارآموزی موسسه تحقیقات و اموزش کشا ورزی دانلود گزارش كارآموزي با موضوع موسسه تحقيقات و آموزش كشاورزي بخش تحقيقات خاك و آب خاکشناسی

فهرست مطالب

طرح های تحقیقاتی بازدید شده
تحقیقات کتابخانه ای انجام شده
کار در آزمایشگاه
آشنایی با نرم افزارهای مرتبط با مهندسی خاکشناسی و آمار
شرح طرح های تحقیقاتی بازدید شده
اثر مصرف مواد آلی بر کمیت و کیفیت محصول چغندر قند
مقدمه
مواد و روشها
نتایج و بحث
منابع مورد استفاده
بررسی اثرات میزان محلول پاشی عناصر کلسیم و منگنز بر روی خواص
کمی و کیفی دو رقم گوجه‌فرنگی
مقدمه
مواد وروشها
نتایج و بحث
منابع مورد استفاده
تعیین معیارهای کیفی میوه‌های صادراتی، افزایش عملکرد و ارتقاء کیفی
آنها با مصرف بهینه کود و آب در کشور
چکیده
روش تحقیق
خصوصیات شیمیایی خاک باغهای مورد آزمایش
کیفیت آب آبیاری باغهای مورد آزمایش
تجزیه برگ
عملکرد باغ مطلوب و نامطلوب
منابع
بررسی اثر مصرف فاضلاب تصفیه شده طی فرایند هوادهی بر خصوصیات
شیمیایی خاک و تجمع عناصر کمیاب سرب و کادمیوم در گیاهان آبیاری شده با فاضلاب
مقدمه
مواد و روشها
اثر محلول پاشی کلرور کلسیم بر روی درختان سیب
چکیده‌
روش‌ اجرای‌ طرح‌
روش‌ انجام‌ محلول‌ پاشی‌ کلرور کلسیم‌
روش‌ انجام‌ آزمایشات‌ کیفی‌ و چشایی‌ میوه‌
۱اندازه‌ گیری‌ عناصر
اسیدیته‌ قابل‌ تیتراسیون‌
مواد جامد محلول‌
سفتی‌ بافت‌
میزان‌pH
میزان‌ نشاسته‌
اندازه‌ گیری‌ خصوصیات‌ ارگانولپتیک‌
جامعه‌ آماری
کاوش‌
بررسی اثرات کودهای ازت وپتاسه بر عملکرد محصول گل زعفران
چکیده
مقدمه
نتایج
ادغام نتایج
بحث نتایج
منابع مورد استفاده
تعیین تناسب اراضی گندم آبی و چغندرقند در منطقه چناران، استان خراسان
مقدمه
مواد و روشها
نتایج و بحث
منابع مورد استفاده
تعیین‌ نیاز آبی‌ گیاه‌ چغندرقند به‌ روش‌ لایسیمتری‌ در مشهد
مقدمه‌
نتایج و بحث
ضرورت مصرف گوگرد در خاکهای استان خراسان
مقدمه
ضرورت مصرف گوگرد در جهت تعدیل pH و اصلاح خاکهای آهکی استان خراسان
ضرورت مصرف گوگرد جهت اصلاح خاکهای شور و سدیمی استان خراسان
منابع مورد استفاده
تحقیق در مورد اثر گوگرد در حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
مقدمه
گوگرد در گیاهان
راهنمای تشخیص کمبود گوگرد در گیاهان
گوگرد در خاک
کودهای محتوی گوگرد و روش مصرف آن
روش های خارج شدن گوگرد ازت از خاک
جمع بندی و پیشنهادات
بیوفسفات طلایی، کودی جدید در تغذیه نویندرختان میوه
چکیده
منابع

این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 5,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 287 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر