تحقیق در مورد اهمیت و جایگاه جنگ الکترونیک

5,900 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
تحقیق در مورد اهمیت و جایگاه جنگ الکترونیک
 • کد فایل: 8788
 • قیمت: 5,900 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 97 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 353 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: Word
 • تعداد صفحات: 68 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

تحقیق در مورد اهمیت و جایگاه جنگ الکترونیک
اهميت اقدامات جنگ الكترونيك: استفاده از تجهيزات الكترونيكي يا بطور مستقل انجام مي‌گيرد. مانند رادارها و مخابرات و يا بصورت همراه و جزئي از سلاح هاي نظامي دفاعي، مانند موشك ها و هواپيما ‌ها بكار برده مي‌شود كه در هر حال كاربرد صحيح آنها بهر صورتي كه باشد، باعث ارتقاء سرعت، وقت و قدرت نظامي شده و موجب مي‌گردد تا ضريب موفقيت در جنگهاي امروزي بالا رود.
ماحصل كلام اينكه در پرتو اين كاربرد، شرايط ميادين نبرد بگونه‌اي رقم زده شده است كه امروزه اين ميدانها علاوه بر ايجاد عمق، پهناور و قضا داراي بعد چهارمي بنام «قلمرو و طيف امواج الكترومغناطيسي، هم شده‌اند. اين بعد آنچنان در تمامي زوايا و نقاط صحنه‌هاي نبرد نفوذ در رسوخ كرده است كه شايد بتوان گفت بدون توجه به آن پيشرفت در ساير ابعاد جنگ هم، امكان پذير نخواهد بود.
با آنكه اين قلمرو (طيف امواج الكترومغناطيسي) نيز همانند زمان بطور فيزيكي ملموس و مشهود نمي‌باشد، ولي داراي اثرات و نتايجي است كه ارزش حضور آن را تأييد مي كند، از طرف ديگر مطرح شدن نگرش سيستمي نسبت به جنگها و شازعات بشري در قالب  اصول و تئوري‌هاي فرماندهي و كنترل  ، نيروهاي نظامي و درگير را آن چنان به ارتباطات قوي و پيچيده هدايت و كنترل‌هاي سريع و نيز تصميم‌گيريهاي قاطع و به موقع نيازمند كرده است كه نقش تجهيزات الكترونيكي و مخابراتي در اجراي اين اصول و شيوه‌ها را نه تنها انكار ناپذير بلكه هر اقدامي بدون آنها را امكان ناپذير مي نماياند.
مورد ديگر اينكه ، با توجه به ضرورت شناسائي رقبا و دشمنان در صحنه‌هاي جهاني و منطقه‌اي براي يك كشور و اطلاع از شرايط كه آن كشور را جهت ايفاي نقش منطقه‌اي و جهاني و حداقل حفظ موجوديت خود، توانمند مي‌سازد. اهميت و ارزشي بدست آوردن اطلاعات و آگاهي‌هاي كيفي، دقيق و سريع بيش از بيش مشخص مي‌شود، با توجه به موارد فوق ، جا دارد كه اين دوران را «عصر اطلاعات» نامگذاري نمايند.
بنابراين كشوري كه داراي اطلاعات كافي در امور اشتراكي و تاكتيكي نباشد همانند يك عنصر كور و كر، ضعيف و مشفعل عمل خواهد كرد. لذا استنباط مي‌شود كه استفاده از تشعشعات الكترومغناطيسي ناشي از وسايل و تجهيزات الكترونيكي دشمنان و رقبا مي‌توانند بعنوان يكي از مهمترين و غني‌ترين منابع كسب اطلاعات مطرح گردد.
با اين استدلال است كه در حال حاضر بعلت ارزش و اهميت اطلاعات، آنرا فرد چهارم سيستمهاي فرماندهي و كنترل مي‌دانند . از سوي ديگر پيش بيني مي گردد در نبردها و جنگهاي آينده مي‌توان از سه نيرو و قوه قدرتمند هسته‌اي شيميايي و الكترونيكي بهره‌مند شد.
اما از آنجائي كه قدرت تخريب سلاحهاي هسته‌اي زياد بوده و اثرات ناشي از آن زيانبار است. بصلاح كشورهاي واجد اين سلاح نيست كه از آن استفاده نمايند، زيرا خودشان هم بنحوي متضرر خواهند شد. از اين رو آنرا بصورت يك عنصر بازدارنده مقبولتر مي‌دانند . بدلايل مختلف و از جمله بعلت زشتي و قبحي كه سلاحهاي شيميايي در جوامع بشري پيدا كرده است، استفاده وسيع از اين سلاح‌ها هم توصيه نمي‌گردد.
اما به لحاظ اينكه سيستمهاي الكترونيكي داراي اينگونه محدوديتها نبوده و حتي اركان استفاده از آنها در سلاحهاي هسته‌اي و شيميايي هم وجود دار د، لذا چنين نتيجه‌گيري مي شود، جنگهاي آينده شايد به احتمال ضعيف هسته‌اي يا شيميايي باشد ولي بطور مسلم الكترونيكي خواهد بود. جهت روسنتز شدن بيانات فوق در اهميت و ارزش جنگ الكترونيك در امور نظامي نمونه اي از استفاده آمريكا در بكارگيري تجهيزات الكترونيكي و امواج الكترومغناطيسي در كنترل و هدايت واحدهاي تابعه‌اش در جهان در شرايط بحراني و استراتژزيكي و همچنين جمع‌آوري اطلاعات از اقصي نقاط جهان بيان مي شود.
اين سيستم كه در بخش قابل توجهي از سيستم فرماندهي و كنترل جهاني آمريكا را تشكيلي مي دهد، سيستم مخابرات ماهواره‌اي MIC STAR  مي‌باشد كه شيطان بزرگ سالهاست روي آن سرمايه‌گذاري كرده است. ملاحظه مي‌شود كه كليه واحدهاي عملياتي، تاكتيكي و استراتژيكي و نيز واحدهاي جمع‌آوري اطلاعات در نقاط مختلف جهان بصورت يك مجموعه يكپارچه درآمده است تا آمريكا و غرب بتوانند با سرعت و دقت بيشتر در جريان امور قرار گرفته و سريعاً قادر باشند، در موارد ضروري عكس‌العمل لازم را بكار ببندند.
از اين سيستم جهت ارتباط هدايت نيروهاي واكنش سريع آمريكا از جمله در خليج فارس و خاورميانه استفاده مؤثري شده است. همچنين مي‌توان از قابليت مقابله با سيستمهاي شنود و اختلال و نيز ارتباط بموقع و مطلوب با نيروهاي متحرك تاكتيكي در نقاط مختلف جهان، بعنوان خصوصيت بارز ديگر اين سيستم ياد كرده. بنابراين با توجه به مطالبي كه بيان شد؛ مي‌توان به اهميت و ارزش تجهيزات الكترونيكي و بطور كلي طيف امواج الكترو مغناطيسي پي برد.
ضمن اينكه مشاهده مي شود كه بالتبع در قبال بهره‌برداري از اينگونه تجهيزات، مقابله و ضديت با آنها نيز از اهميت و ارزش مشابه برخوردار خواهد بود در اينجاست كه موجود ضرورت اقدامات جنگ الكترونيك با توجه به تعاريف ارائه شده، نقش اساسي در امور نظامي پيدا كره و جايگاهي سرنوشت ساز در جنگهاي مدرن امروزي به خود يافته است و اين امر تا آنجا پيشرفته است كه بصورت يك اصل و دكترين نظامي درآمده و مطرح مي‌گردد كه: «هر نيرويي كه بتواند در آينده طيف امواج الكترو مغناطيسي را تحت تسلط خود داشته باشد، طرف پيروز ميدان نبود خواهد بود.»
تحقیق در مورد اهمیت و جایگاه جنگ الکترونیک تحقيق جنگ الكترونيك دانلود مقاله اهمیت و جايگاه جنگ الکترونیک مقاله اهميت استراتژيك جنگ الكترونيك براي امنيت ملي حوزه جنگ الکترونیک تهدیدی نوپدید در بررسی جنگ الکترونیک شبکه

فهرست مطالب

فصل اول
مقدمه ۴
اهمیت اقدامات جنگ الکترونیک ۴
جایگاه اقدامات جنگ الکترونیک ۸
الف- جنبه‌های استراتژیکی ۸
ب- جنبه‌های تاکتیکی ۱۳
اقدامات جنگ اکترونیک ۱۶
حمله الکترونیکی (EA) ۱۶
محافظت الکترونیکی (EP) ۱۷
پشتیبانی جنگ الکترونیک ۱۷
سیستم های رهگیری الکترونیکی ۲۵
۱- مقدمه ۲۵
گیرنده های هشدار دهنده راداری ۲۸
۱-۱-۱- حساسیت RWR ۳۰
۲-۱ اقدامات پشتیبانی الکترونیکی ۳۱
۱-۲-۱ آنتن های همه جهته ۳۶
۲-۱-۲-۱- آنتن های مختص جهت یابی ۳۷
۱-۲-۲-۱- گیرنده فرکانس ۳۸
۲-۲-۲-۱ گیرنده فرکانس بسیار پهن ۳۸
۴-۲-۲-۱ گیرنده های سوپرهتروداین این باند پهن ۴۳
۱-۴-۲-۲-۱ گیرنده کانالیزه ۴۴
۲-۴-۲-۲-۱ گیرنده BRAGG CELL صوتی نوری ۴۵
۳-۴-۲-۲-۱ گیرنده میکرواسکن ( متراکم) ۴۹
۱-۳-۲-۱ جهت یاب های از نوع مقایسه دامنه ۵۲
۲-۳-۲-۱جهت یاب های از نوع سنجش فاز ۵۴
۵-۴-۴ اندازه گیری پهنای پالس ۵۵
۱-۴-۲-۱ کشف اتوماتیک ۵۶
۲-۴-۲-۱- کشف کننده های خودکار حلقه باز ۵۷
۳-۴-۲-۱- کشف کننده های خودکار حلقه بسته ۶۰
۵-۲-۱- شناسایی و پردازش اطلاعات ۶۱
۶-۲-۱- نمایش ۶۲
۶-۲-۱- موارد مشکل در ESM ۶۴
۷-۲-۱- ویژگیهای نمونه یک سیستم ESM دریایی ۶۵
۸-۲-۱- عامل (ضریب فاکتور) پیشرفته برد در محیط عملیاتی ۶۶
فصل دوم
۱-۲- سیستم های اطلاعات الکترونیکی ELINT ۶۹
۱-۱-۲- حساسه های ELINT ۷۰
۲-۱-۲- مرکز پردازش کننده ELINT ۷۱
۳-۱- سیستم های رهگیر مادون قرمزی ۷۲
۱-۳-۱- هشدار دهنده پرتاب موشک / هشدار دهنده نزدیک شدن موشک ۷۴
۲-۳-۱- سیستم های مادون قرمزی رو به جلو ۷۵
ESM ارتباطی و اطلاعات ارتباطی ۷۷
۱-۳- ESM ارتباطی ۷۷
۳-۲- COMINT ۸۴
مقاله با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 5,900 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 97 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر