گزارش کارآموزی رشته مکانیک در تعمیرگاه

3,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
گزارش کارآموزی رشته مکانیک در تعمیرگاه
 • کد فایل: 8936
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 35 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 302 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: Word
 • تعداد صفحات: 38 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

موضوع : گزارش کارآموزی رشته مکانیک در تعمیرگاه
گزارش کارآموزی رشته مکانیک در تعمیرگاه : DOE عبارت است از ايجاد تغييرات هدفمند در وروديها يا مشخصه هاي يك فرآيند به منظور آزمايش و مشاهده تغييرات حاصل در خروجيها يا نتايج.
در واقع يك فرآيند ،تركيب ماشينها ، مواد ، روشها ، انسان ، محيط و اندازه گيريهاي مربوطه تشكيل شده كه در نهايت منجر به توليد يك محصول يا خدمت مي گردد . طراحي آزمايش يك راهكار علمي است كه به شما اين امكان را مي دهد تا در زمينه درك بهتر از فرآيند ،دانش بيشتري (به صورت سيستماتيك) كسب نموده و بر چگونگي اثر مشخصه هاي ورودي بر نتايج ، احاطه پيدا كنيد .
اجراي DOE بر روي بوستر ترمز در شركت صنعت و هنر : آزمونهاي عملكرد (PERFORMANCE) بر روي مجموعه بوستر ترمز كه شامل نه آزمايش است ، زمينه را براي آزمونهاي مراحل بعد (سختي و قدرت ، دوام ، مقاومت جوي و صدا) فراهم مي سازند .
در بين آزمونهاي عملكرد ،آزمايش input/out put characteristic بسيار حائز اهميت است . زيرا پس از انجام آن خصوصيات بوستر مشخص مي گردد .در انجام اين آزمايش دستگاه I/O با اعمال نيروي يكنواخت به ميله ترمز (operating rod) به عنوان نيروي ورودي و اندازه گيري نيروي خروجي بوستر ، منحني (ورودي - خروجي) رفتار بوستر ترمز را رسم مي نمايد.
در اين منحني پارامترهاي INITIAL RISE, POWER SLOPE , CUTIN مشخص مي شود . با توجه به موارد ذكر شده و شناخت به اينكه تغييرات ابعادي اندك در برخي قطعات بوستر ، در نتايج پارامتر Initial Rise موثر واقع خواهد شد ، تصميم به اجراي DOE بر روي مقدار پاسخ Initial Rise براي بهبود مستمر فرآيند ساخت بوستر ترمز گرفته شد.
اهداف اجراي DOE بر روي بوستر ترمز به قرار زير است :
1- تعين مؤثرترين و مهمترين عوامل كنترل فرايند و كاهش موثر هزينه ههاي كيفيت نظير ضايعات ، دوباره كاري و بازرسي .
2- تعيين نحوه تأثير مشخصه هاي كنترلي يا ورودي هاي فرايند بر روي مشخصه هاي كيفي يا عملكردي فرآيند و محصول در كوتاهترين زمان و با كمترين هزينه ممكن. 
3- مدل سازي فر‎آيند و تعيين رابطه وروديها و خروجي هاي (محصول يا عملكرد) فرآيند و اقدام جهت بهبود مستمر محصول و فرآيند با كمترين هزينه و در كوتاهيرين زمان .
4- غير حساس نمودن مشخصه هاي كيفي نسبت به عواملي كه امكان كنترل آنها وجود ندارد و باعث افزايش ضايعات و نقصان عمل كرد مشخصه هاي كيفي مي گردد.
5- تعيين محدوده مجاز يا تلرانس عوامل كنترل فرآيند (به صورت علمي ) به نحوي كه عملكرد يا مشخصه هاي كيفي مورد نظر هميشه در محدوده مجاز تعريف شده قرار بگيرند .
6- تدوين دانش فني عملكردي (شناخت ) محصول يا فرآيند با توجه به عملكرد و مشخصه هاي كيفي آنها و اقدام براي كاهش مؤثر هزينه و زمان توسعه و بهبود محصول و فرآيند .
چگونگي اجراي طرح :
اجراي DOE را به دو فاز: 1 - طراحي آزمايش ، 2- انجام آزمايش ، تجزيه و تحليل داده ها و نتيجه گيري تقسيم نموديم .خلاصه اي از فاز طراحي آزمايش بر روي بوستر خلأ ترمز ارائه مي گردد.
در يك سيستم ساده هيدروليكي خرابي يكي از اجزاء مي تواند باعث از كار افتادن كل سيستم ترمز شود براي پرهيز از اين حادثه و افزايش ضريب اطمينان معمولاً پمپ ترمزها با دو خروجي مجزا از هم طراحي مي شوند اين دو سيستم فرعي بوسيله پدال ترمز و يا از طريق بوستر ترمز تحريك مي شوند .
وجود دو سيستم مجزا به اين دليل است كه اگر در يكي از آنها نشتي زيادي رخ بدهد ديگري توانايي كنترل وسيله نقليه را به سيستم بدهد . (البته استفاده از دو پمپ ترمز مجزا در اتومبيلهاي مسابقه اي مرسوم است كه در قسمت سرعت و ترمز تشريع مي شود. )
اين دو سيستم فرعي و مجزا مي توانند به دو طريق تغذيه شوند يعني مي توانند به وسيله دو مخزن مايع جداگانه قابل تغذيه باشند و يا با يك مخزن مشترك مايع مورد نياز خود را تإمين كنند .
هنگاميكه به پدال فشار وارد مي شود ميله فشار پيستون اوليه را به سمت جلو در داخل پمپ ترمز حركت مي دهد پيستون اوليه يكي از سيستم هاي فرعي را فعال مي كند و فشار هيدروليكي لازم را ايجاد مي كند با افزايش فشار هيدروليكي و نيروي فنر پيستون اوليه ، پيستون ثانويه نيز به سمت جلو به حركت در مي آيد هنگاميكه جابجايي به سمت جلوي پيستونها باعث مسدود شدن سوراخهاي برگشت روغن توسط كاسنمدهاي اوليه شد فشار زياد شده و به سيلندرهاي چرخ منتقل مي شود .
پس از عمليات ترمز گرفتن و هنگاميكه پا از روي پدال ترمز برداشته مي شود نيروي فنر پيستونها باعث برگشت آنها مي شود در هنگام برگشت پيستونها توسط سوراخهاي موجود روي پيستون در صورت نياز به مايع ترمز اجازه عبور داده  مي شود تا مجدداً محفظه هاي جلوي پيستونها و محل عمليات فشار سازي پر شود .
پيستونها تا حدي به عقب بر مي گردند تا از مقابل سوراخهاي تعادل پمپ ترمز عبور كنند و فشار درون سيلندر تا حد صفر سقوط مي كند . حس كننده الكتريكي داخل مجموعه مايع ترمز درون مخزن را كنترل مي كند و در صورت كمبود مايع هشدار لازم را به راننده ميدهد .
در اين صورت مي بايست مايع درون سيستم چك شده و در صورت كمبود آن را پر كرد همچنين مي بايست علت نشتي و كاهش سطح مايع مشخص شود علاوه بر اين هميشه مي بايست از سلامت مايع ترمز درون پمپ ترمز مطمئن باشيم . استفاده از مايع ترمز نامناسب مي تواند سيستم را آلوده و كثيف كند .
اگر اين حادثه رخ دهد همه قطعات لاستيكي و آببندي هاي سيستم هيدروليكي آسيب مي بينند بنابراين نياز به جايگزيني و تعمير دارند كه اين كار ممكن است پر هزينه باشد. هنگاميكه وسيله نقليه از پمپ ترمز دو مدارره بهره مي برد معمولاً يك مدار تغذيه كننده چرخهاي جلو مي باشد و مدار دوم به چرخهاي عقب متصل مي شود .
حال اگر اين در اين سيستم دو مدارهبا خروجيهاي مجزا براي چرخهاي جلو و عقب يكي از مدارها عمل نكند مدار دوم عمل ترمز گيري را انجام مي دهد در اين شرايط راننده  مي بايست براي ترمزگيري فشار بيشتري را به پدال اعمال كند در صورت از كار افتادن ترمز چرخهاي جلو ممكن است در ترمز شديد چرخهاي عقب قفل شود و باعث سر خوردن وسيله نقليه شود .
بنابر دلايلي چرخهاي عقب در خودرهاي سواري كارايي كمتري نسبت به چرخهاي جلو دارند. در وسايل نقليه اي كه سيستم چرخهاي عقب آنها كاسه اي مي باشد ندرتاً دو عدد سيلندر براي هر چرخ استفاده مي شود در اين حالت مي توان هر يكي از اين سيلندرها را به يك مدار متصل نمود كه اگر يك مدار كارآيي لازم را نداشته باشد .
مدار ديگر عمل كرده تا احتمال سر خوردن وسيله نقليه كاهش يابد روي هم رفته اين نوع مدار ضريب اطمينان بيشتري دارد ايراد اين نوع مداربندي اين است كه پيچيدگي مدار هيدروليكي زيادتر مي شود در نتيجه احتمال اينكه هر يك از اجزاء مدار و يا اتصالات بد عمل كنند زيادتر مي شود.
گزارش کارآموزی رشته مکانیک در تعمیرگاه دانلود تحقيق كار‎آموزي درتعميرگاه مجاز هيوندا

فهرست مطالب

هزينه هاي پنهاني
1- بسته بندي
2- تحويل
3- بهره
4- فن آوري
تحليلي بر آزمونهاي مجموعه بوستر
استاندارد KES D – C 65
نيروي نهايي عملكرد (Full loadworking point)
پيشروي مؤثر ميله فشار (Effective stroke of push rod)
لقي حركت ميله ترمز (Operating rod play stroke)
نشتي هوا (Air tightness )
مشخصات ورودي و خروجي (Input/output chartacteristic)
زمان برگشت (Return characteristic)
عملكرد در دماي پايين (Low temperture working)
عملكرد در دماي بالا (High temperature Working)
تحليلي بر آزمونهاي مجموعه بوستر
استاندارد KES D-C 65
كاربرد ابزارهاي بهبود كيفيت Desing Of Experiments
تعريف طراحي آزمايشات
اجراي DOE بر روي بوستر ترمز در شركت صنعت و هنر
اهداف اجراي DOE بر روي بوستر ترمز
چگونگي اجراي طرح
فاز 1 ؛ طراحي آزمايش
جدول اجراي طرح
اثرات متقابل
تفكيك پذيري (RESOLUTION)
اثرات دگر نام
كاربرد ابزارهاي بهبود كيفيت
مدل سازي رگرسيون Regression Modeling
ترسيم نمودار تأثير
ترسيم نمودار پاراتو
پمپ ترمز
پمپ ترمز يك مداره (Single Master Cylinder)
پمپ ترمز دو مداره Step Bore Master Cylinder (Tan dem)
پمپ ترمز دو مداره پله اي Step Bore Master Cylinder
پمپ ترمز پله اي تنظيم شدني Adjustable step Bore Master Cylinder
خطوط ترمز پمپهاي دو مداره Brake Line
بوستر خلأاي Vacuum Booster
عملكرد بوستر
كمك بوستر به سيستم ترمز
تأثير فشار عملكرد بوستر
نحوه ترمز گرفتن
خونسردي در شرايط اضطراري
با دنده سنگين حركت كنيد
سرعت و ترمز
اجزاء ترمز
مدار ترمز
كاليپر
ديسكها
كفشكها
آينده ترمز
پيچيدگيها و مشكلات ترمز هيدروليك
طرح آينده ترمز برقي به مايع
گزارش کارآموزی رشته مکانیک در تعمیرگاه
کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 35 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر