گزارش کارآموزی در یک مرکز مخابرات

2,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
گزارش کارآموزی در یک مرکز مخابرات
 • کد فایل: 8965
 • قیمت: 2,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 23 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 319 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: Word
 • تعداد صفحات: 21 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

موضوع : گزارش کارآموزی در یک مرکز مخابرات
گزارش کارآموزی در یک مرکز مخابرات : بخش هاي مركز تلفن عبارتند از : اتاق سوئيچ ، اتاق كابل ، اتاق MDF ،با تريخانه و اتاق ژنراتور كه اين اتاقها به ترتيب شكل در كنار هم قرار دارند . مركز مربوطه داراي 3 داك مي باشد از هر شلف تعدادي كابل بيرون مي آيد . و داك ها در اتاق سوئيچ (SW)  قرار دارند.
كابل هاي خروجي به اتاق MDF  كه در مجاور(SW) قرار دارند میرود بخش MDF توسط سيمهاي وانژه (زوج سياه و سفيد) به دو قسمت تقسيم مي شود قسمت اول شامل ورودي كابلهاي اتاق سوئيچ  مي باشد كه به ترتيب شماره تقسيم بندي شده است قسمت ديگر شامل كابلهاي دو زوجي مي باشد كه به اتاق كابل مي رود كه تعداد شان بيشتر از تعداد مشتركين مي باشد .
نحوه اتصال اين دو قسمت بهم ترتيب خاصي ندارد و سيم وانژه ممكن است از ابتداي قسمت اول به انتهاي قسمت دوم وصل شود يا به انتهاي آن .در اصل كار MDF وصل شماره مورد نظر (قسمت اول ) به خط اشتراك مشترك مورد نظر (قسمت دوم ) مي باشد.
حال كابلهاي خروجي كه 200 تايي هستند از MDF خارج م يشود و به اتاق كابل مي رود . در اتاق كابل ، كابلهاي ورودي 200 تايي مبدل به كابلهاي 600 تايي يا بيشتر مي شود. اين كابلهاي ضخيم وارد حوضچه مي شوند.
اكنون كابلهاي ورودي به حوضچه (كه به عبارتي مي توان ا زآن بعنوان جعبه تقسيم نام برد) مي روند و و در آنجا به كافوها م يروند (KV) . كافوها در سطح شهر بسته به تراكم جمعيت به تعداد مورد نياز با ظرافت متغير قرار  مي گيرند كه 1400 تايي يا 2400 تايي هستند و بسته به نياز آن منطقه از ظرفيت كافو استفاده مي شود.
كار كافو تقسيم كابلهايي است كه از حوضچه آمده و به پستها (P) مي رود . كافو رشدهاي 15 زوجي يا 20 زوجي را به هرپست (p) منتقل مي كند . حتي الامكان سعي مي شود كه كافو در وسط محل مورد نظر نصب شود تا تقريباً به صورت مسير دايره اي شكل با پستها ارتباط داشته باشد تا طول كابلهاي ارتباطي بين كافو و پست را به حداقل برسانيم .
نگاهي كلي به صنعت مخابرات و عملكرد آن درجهان : مخابرات به مفهوم الكتريكي عبارت از : ارسال ، دريافت و تجزيه و تحليل اطلاعات توسط وسايل الكتريكي . ارتباطات در سالهاي 1940 به بعد با تلگراف شروع شد و در اوايل قرن بيستم نيز تلفن ارائه گرديد. مخابرات راديويي نيز با اختراع تريود شروع شد و بيشترين كار بر روي آن درجنگ دوم انجام گرديد .
پس از چندي اختراعات و موارد استعمال ترانزيستور مدارهاي مجتمع و وسايل نيمه هادي به عموم عرضه شد . در سيستم هاي مخابراتي جديد ، قبل از ارسال ، اطلاعات تجزيه و تحليل شده مي گردد. ارسال نيز با تجزيه و تحليل بيشتر و غلبه بر نويز انجام مي گيرد . بالاخره ما دريافت خواهيم داشت كه شامل كد يابي ، ذخيره و تفسير اطلاعات مي باشد .
در اين زمينه فرمهاي ارتباط شامل تلفن و تلگراف راديويي ، پخش ، مخابرات نقطه به نقطه ، مخابرات متحرك ، مخابرات كامپيوتري ، رادار و راديوهاي دريا نوردي مي باشد . براي آشناي با اين سيستم ها ، در درجه اول لازمستكه اطلاعاتي راجع به تقويت كننده ها ، نوسان سازه ها و لوازم و تجهيزات الكرتونيكي داشته باشيم ، با دانستن اين عوامل ، مفهوم نويز ، مدلاسيون و تئوري اطلاعات را بخوبي درك خواهيم كرد . ممكن است كه از عوامل منطقي نيز استفاده گردد. همچنين عوامل انساني كه بر روي كا رسيستم تأثير مي گذارند نبايد د رطراحي سيستم ها فراموش شوند.
اطلاعات : در يك سيستم مخابراتي، خبر از يك نقطه به نقطه ديگر ارسال مي گردد. اين خبر از منبع اطلاعاتي به دست مي آيد . مجموعه يا تعداد كل خبرها ، شامل خبرهاي تكي بوده كه ممكن است از يكديگر متمايز باشند. اين ممكن است بصورت كلمات ، مجموعه اي از كلمات ،علائم كدي و يا بطور ديگر ارائه گردند. اطلاعات به خودي خود آن چيزي است كه منتقل مي گردد. كل اطلاعات كه در يك خبر مي باشد بر حسب بيت اندازه گيري مي شود.
فرستنده : خبري كه با طبيعت الكتريكي از منبع اطلاعاتي بدست آمده نمي تواند براي ارسال بخودي خود مناسب باشد. براي اين كار ، عمليات زيادي بايد انجام گيرد تا خبر براي ارسال آماده گردد. كه در آن سيگنال صوتي به تغييرات الكتريكي تبديل شده ، سپس با محدود شدن طيف فركانس هاي صوتي دامنه آن فشرده مي گردد. تمام اين كارها قبل از هر مدولاسوني انجام مي گردد. سرانجام در يك فرستنده ،اطلاعات موج حامل را مدوله مي كند .يعني به يك موج سينوسي با فركانس زياد اعمال مي شود.
گيرنده : گيرنده ها ا زمدار ساده اي شامل يك كريستال ساده و يك گوشي تا گيرنده هاي پيچيده را دارد كه با تأسيسات آنتن پيچيدهاشان و سيستم هاي نشان دهنده و مدارهاي سنگرون و ولتاژ زياد تغيير شكل داده اند .مهمترين عمل يك گيرنده دمدولاسيون (بعضي اوقات كد يابي ) آن است – اين دو عمل ، عكس عملكرد متناظر آن در فرستنده مي باشند.
گزارش کارآموزی در یک مرکز مخابرات : پس از مدولاسيون ، خروجي يك گيرنده ممكن است به بلند گو ، كارتهاي سوراخ شده .. ارجاع شود . البته د رهر يك از اين انواع طرح متفاوتي بايد انجام پذيرد . همچنين بين فرستنده و گيرنده بخاطر مدولاسيون و روش كد بندي ،  بايد سازگاري موجود باشد.
روند كار يادگيري هاي كار آموز : براي اولين بار ايده ارتباط صوتي بين دو نفر از راه دور به اين صورت بود كه تلفن يك گوشي و يك ميكروفن د ريك طرف و در طرف ديگر هم يك گوشي و ميكروفن مي باشد.كه با هم سري شده اند و يك طرف به طور سري در مدار قرار ميگيرد كه جريان را در مدار به حركت در مي آورد و براي استفاده ازاين نحوه ارتباط اگر مي خواستيم چند ترمينال در يك شهر به هم مرتبط كنيم .
از هر كدام از اين ترمينالها بايد يك زوج سيم به تمامي ترمينالها بكشيم كه د راين صورت سيم كشي خيلي زياد و پر هزينه بود اگر يك ترمينال مي خواستيم درشهر اضافه كنيم بايد دوباره به تمام اين ترمينالها يك زوج سيم متصل كنيم كه تعداد خطوط ارتباطي از رابطه n(n-1)/2 بدست مي آيد كه اگر n كوچك باشد.
شايد مشكلي بوجود نيايد اما اگر n بزرگ باشد مثلاً ده هزار شماره خواهيم ديد كه حدود پنجاه ميليون خط خواهيم داشت كه اين امر نه اقتصادي است و نه ازنظر فني مقرون به صرفه است . اين امر كار شناسان را به تحقيق و بررسي واداشت كه د رنتيجه پارامترهاي زير مطرح شد و اين پارامتر خود انگيزه ايجاد مراكز را در اذهان بوجود آورد .
گزارش کارآموزی در یک مرکز مخابرات دانلود تحقيق كارآموزي در مركز مخابرات مباركه پروزه کار آموزي در يك مرکز مخابرات مقاله مخابرات آشنایی با اصطلاحات مخابراتی گزارش کارآموزی برق، مركز مخابرات

فهرست مطالب

بخشهاي مركز تلفن و مسير ارتباط بين مركز تا مشترك
تقسيم بندي براي كابلها
نگاهي كلي به صنعت مخابرات و عملكرد آن در جهان
مخابرات به مفهوم الكتريكي
اطلاعات
فرستنده
گيرنده
روند كار يادگيري هاي كار آموز
ترمينال
انواع سيگنالها
خط مشترك يا تلفن
مركز
انواع سوئيچ دور افتاده
تاريخچه فيبر نوري
فناوري ساخت فيبر نوري
انواع فيبر نوري
كاربردهاي فيبر نوري
سرويس هاي ويژه و انواع آن
پاس دادن مكالمه (Transfer)
منتظر مكالمه (Call Waiting)
انتقال مكالمه (Call Forward)
مزاحم نشويد(do not disturb)
شماره گيري مجدد (Redial)
فراخوان عمومي (page)
رزرو كردن داخلي و خط شهري (resevation)
جواب تلفن ديگر (Call Pick up)
بيدار باش (Wake up Service)
حالت كنفرانس (Conference)
گزارش کارآموزی در یک مرکز مخابرات
کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 2,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 23 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر