گزارش کارآموزی رشته برق در یک اداره و شرکت برق

3,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
گزارش کارآموزی رشته برق در یک اداره و شرکت برق
 • کد فایل: 5392
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 402 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 1160 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: Word
 • تعداد صفحات: 56 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

موضوع : گزارش کارآموزی رشته برق در یک اداره و شرکت برق

گزارش کارآموزی رشته برق در یک اداره و شرکت برق : پيشرفت صنعتي و در نتيجه ، بالا رفتن استاندارد زندگي بشر توسعه منابع انرژي و استفاده ار آنها امكان پذير مي گرداند . با افزايش مصرف انرژي ، منابع انرژي نيزاز لحاظ تنوع وميزان توليد افزايش يافته است . ازميان انواع انرژيهاي مورد استفاده ، انرژي الكتريكي به لحاظ اينكه باعث آلودگي محيط زيست نمي شود ، درزمان نياز قابل توليد است به آساني به صورتهاي ديگر انرژي قابل تبديل بوده وهمچنين قابل انتقال وكنترل مي باشد بيش از انواع ديگرانرژيها مورد توجه بشرقرارگرفته است . امروزه سيستم هاي انرژي الكتريكي نقش اساسي را درتبديل وانتقال انرژي درزندگي انسان بازي مي كنند.
رشد سيستم هاي قدرت الكتريكي : قبل ازقرن نوزدهم ميلادي وسايلي مانند شمع وبعضي ازانواع چربيها تنها منابع تأ مين روشنايي ودراواسط قرن نوزدهم چراغ گازي عموما" عملي ترين وسالم ترين وسايل روشنايي بشمارمي رفتند . گرچه تاآن زمان تحقيقات ارزنده اي ازيك طرف توسط فاراده وهانري درزمينه توليد الكتريسته وازطرف ديگر توسط بعضي دانشمندان وبخصوص اديسون درزمينه استفاده ازالكتريسيته درملتهب نمودن بعضي مواد وبالاخره تكامل لامپ هاي ملتهب وساخت آنها بوجود آمد. اولين سيستم هاي قدرت تحت عنوان ( شركت هاي روشنايي ) درحدود سال 1880 ميلادي بوجود آمدند ومعروفترين آنها شركت روشنايي پرل استريت درنيويورك بودكه توسط اديسون تأسيس شده بود. قدرت الكتريكي اين سيستم توسط ژنراتور DC تأمين ميشد وتوسط كابل هاي زيرزميني توزيع مي گرديد ، بارهاي اين سيستم نيز فقط لامپ هاي ملتهب بودند. بعد ازآن شركت هاي روشنايي محلي به سرعت دراروپا وآمريكا رشد كردند. دراواخرقرن نوزدهم موتورالقائي جريان متناوب AC اختراع شد ومصرف انرژي الكتريكي تنوع بيشتري يافت .
در سال 1885 جرج وستينگهاوس اولين سيستم توزيع جريان متناوب راكه انرژي 150 لامپ را تأمين مي كرد نصب كرد ودرسال 1890 اولين خط انتقال AC بطول 21 كيلومتر مورد بهره بهرداري قرارگرفت . اولين خطوط انتقال ، تك فاز بودند، انتقال قدرت توسط جريان متناوب ، بخصوص سه فاز بتدريج جايگزين سيستم هاي DC شد . دليل عمده جايگزيني سيستم هاي AC ترانسفورماتورها بودند كه انتقال انرژي الكتريكي درولتاژي بالاتر از ولتاژ يا باررا امكان پذير مي كردند ، ضمن اينكه قابليت انتقال قدرت بيشتري رانيز داشتند.
درسيستم هاي انتقال DC قدرت توليد شده توسط ژنراتورهاي AC از طريق ترانسفورماتور ويك سوكننده الكترونيكي به خط انتقال DC داده ميشود . يك اينورترالكترونيكي ، جريان مستقيم رادرانتهاي خط به جريان متناوب تبديل مي كند تا بتوان ولتاژآنرا بايك ترانسفورماتور جهت مصرف كننده ها كاهش داد . مطالعات اقتصادي اغلب نشان داده است كه براي خطوط كوتاهتر ازحدود 560 كيلومتر استفاده ازخطوط انتقال هوائي DC مقرون به صرفه نيست .
بعد ازاينكه طرح توربينها ي بخارتوسط پارسون ارائه شد قدرتهاي توليد شده با اين توربين ها بيشترين محبوبيت رابراي طراحان سيستم ها بهمراه آورد . فركانس معرفي توربين هاي بخار باسرعت زياد لزوم افزايش فركانس واستاندارد كردن فركانس يك سيستم مطرح شد. با استاندارد كردن فركانس ، امكان اتصال سيستم ها به يكديگر نيز بوجود مي آمد. امروزه عموما" فركانس هاي 50 و60 هرتز درسيستم هاي قدرت مورد استفا ده مي باشند. امكان اتصال سيستم هاي قدرت كوچكتروبوجود آمدن سيستم هاي بهم پيوسته باعث رشد وبزرگ شدن سيستم هاي قدرت گرديد. همزمان بابزرگ شدن سيستم هاي قدرت ورشد مصرف ، عناصرسيستم هاي قدرت نظير ژنراتورها وترانسفورماتورها تكامل بيشتري يافتند وبه عنوان مثال : ظرفيت كل نصب شده درسال 1982 دركشود آمريكا نزديك به 600/000 مگاوات بوده است كه توسط 5/2 كيلووات رابراي هرنفرنشان مي دهد . تاسال 1917 سيستم ها ي قدرت بصورت واحدهاي مستقل استفاده مي شدند.
تقاضاي مصارف زياد انرژي الكتريكي ونياز به قابليت اطمينان زياد ، موضوع ، مهمي پيش آورد . بهم پيوستن سيستم ها ازلحاظ اقتصادي مقرون به صرفه است ، زيرا ماشينهاي كمتري بعنوان رزرو ، براي شرايط بهره برداري ساعات پيك مورد نياز سيستم ها درشرايط وقوع اتصال كوتاه وخطاهاي ديگر موجب ايجاد اختلال دركل سيستم بهم پيوسته خواهد بود ولذا بايد رله ها وكليدهاي مناسبي درمحل اتصال سيستم ها نصب نمود. بهره برداري ازيك سيستم قدرت ، بهبود به شرايط كارسيستم وتوسعه سيستم براي آينده نياز به مطالعه بار، محاسبات خطاها ، طرح وسائل حفاظتي ومطالعه پايداري سيستم دارد. همچنين استفاده ازكامپيوتر درانجام محاسبات فوق الذكرازاهميت خاصي برخودردار است .
تاريخچه صنعت برق درايران : درسال1283 هجري شمسي بانصب يك ژنراتور 400KW توسط حاج امين الضرب درخيابان چراغ برق تهران ، استفاده ازانرژي الكتريكي درايران آغازشد. تاسال 1338 تنها چند نيروگاه ديگر به ظرفيتهاي 1 و2 و 6 و 8 مگاوات مورد بهره برداري قرارگرفتند. درسال 1338 نيروگاه طرشت باظرفيت چهارواحد توربين بخار وتوليد جمعا" 50 مگاوات به عنوان اساسي ترين منبع توليد برق درايران به شمار ميرفت . باتشكيل وزارت آب وبرق درسال 1343 كه بعدا" به وزارت تغيير نام داد . وظايف شركتهاي برق پراكنده به اين وزارتخانه محول گرديد . درپايان سال 1360 ظرفيت نصب شده دركل كشور به بيش از 11/800 مگاوات رسيد كه نشان دهنده 305 وات براي هرنفر بود . دراين سال نيروگاههاي آبي تقريبا" 27/5 درصد توليد نيروگاههاي كشور راتشكيل مي دادند.
فلسفه وجود پستهاي فشار قوي : باتوجه به اينكه قدرت توليدي نيروگاههاي بزرگ تماما" درمحل مصرف نخواهد شد وبه منظورانتقال انرژي توليد شده ازمحل به مكانهاي ديگرنيازبه انتقال انرژي توسط هاديهاي الكتريكي مي باشد واين مسئله بدليل ولتاژ خروجي ژنراتوردرايران حداكثر 20 كيلوولت مي باشد، باتوجه به قدرت توليدي نيروگاه جريان انتقالي خيلي زياد خواهدبود وبه اين دليل سطح مقطع هادي مورد نياز وافت ولتاژ وتوان انتقالي خيلي زياد خواهد بود. به منظور پائين آوردن تلفات انتقالي ازولتاژهاي بالا استفاده مي نمايند زيرا تلفات ولتاژ جريان را كاهش دهند. ازطرفي درخطوط انتقال فشارقوي بخاطر اندوكيتو زياد جريان كور زيادي وجود دارد كه خود باعث تلفات زياد حرارت مي شود. معمولا" تلفات راازنيروگاه تامصرف كننده حدودا" 10 درصد درنظرمي گيرند واين، مقدارقابل ملاحظه مي باشد . مثلا" براي انتقال 500مگا وات نيرو ، حدود 50 مگاوات آن تلف مي شود. سطوح ولتاژ درايران به ترتيب 400،230،132،63،33،20،11 كيلووات است پس پستها يكي ازقسمتهاي مهم شبكه هاي انتقالي وتوزيع الكتريكي مي باشند ، زيرا وقتي كه بخواهيم انرژي الكتريكي راازنقطه اي به نقطه ديگر انتقال دهيم ولتاژ رابالا برده وسپس آنرا انتقال داده تابه مقصد مورد نظر برسيم ودرآنجا د وباره ولتاژ راپائين آورده تاجهت توزيع آماده شود. كليه اين اعمال درپستهاي انتقال و توزيع انجام ميشود . شكل زيرنمايش تك خطي يك سيستم انتقال وتوزيع ومحل پستها رانشان مي دهد.
مراكزتوليد انرژي برق بدلايل فني واقتصادي درمكانهاي خاصي احداث مي گردند كه معمولا" باشهرها وكارخانجات ومحل هاي مصرف برق فاصله زيادي دارند لذا ازطريق خطوط وپست ها ، برق توليدي نيروگاهها رابه مراكز مصرف برق انتقال مي دهند وازطريق شبكه توزيع دراختيار مشتركين ومصرف كنندگان قرار مي دهند. هرسيستم ازتعداد زيادي نيروگاه – خطوط وپستهاي انتقال وتوزيع تشكيل مي گردد كه درهريك ازقسمتهاي مذكور دستگا هها وتجهيزات فراوان ، مختلف ومتنوعي مستقر هستند كه هركدام كاري راانجام مي دهند يانقشي رابرعهده دارند . بعد ازنيروگاه كه انرژي برق راتوليد مي كند پست ها يا تبديل گاهها مهمترين قسمت سيستم قدرت مي باشند. پست يا تبديل گاه عبارت است از مجموعه دستگاهها و تجهيزاتي كه درمدار سيستم قدرت قراردارند وكارانتقال ياتوزيع انرژي برق را انجام مي دهند. مهمترين دستگاه موجود درهرپست ، دستگاه يادستگاه هاي ترانسفورماتور (مبدل) ميباشد. چون ولتاژ خروجي ژنراتور حداكثر 20 كيلوولت مي باشد براي انتقال آن به مراكز مصرف بايستي آنرا تاحد امكان افزايش دهند تا انتقال آن ممكن واقتصادي باشد.ودرمحل مصرف كاهش ولتاژ توسط دستگاه ( ترانسفورماتور) انجام مي گيرد . كه درمبحث ترانس درباره چگونگي اين عمل بحث خواهيم كرد . باتوجه به نقش وعملكرد ( پست ) در( سيستم قدرت) اهميت بهره برداري ازآن معلوم مي شود.
بهره برداري از پستهاي برق : بهره برداري ازهردستگاه ياسيستم ، اصول وقواعد خاصي دارد كه آگاهي ازآنها براي بهره بردار آن لازم وضروري است وبه همين دليل است كه سازندگان دستگاه ها ، كاتولوگ ، دستورالعمل وراهنماي بهره برداري ونحوه كارواستفاده ازآنها راتهيه ودراختيار استفاده كنندگان قرار مي دهند. برهمين اساس پست هاي برق نيزبراي تك تك دستگاه ها ومجموعه دستگاهها وتجهيزات مستقردرآنها داراي اصول وضوابط ويژه بهره برداري ميباشند . چون بهره برداري ازپست تابع بهره برداري ازسيستم قدرت مي باشند. بهره بردار كسي است كه كاربهره برداري ازيك دستگاه ياسيستم رابرعهده دارد . شرط لازم براي بهره برداري ازهردستگاه علاوه برصلاحيت ، شايستگي وتوانايي فردي ، شناخت دستگاه واطلاع ازاصول وضوابط بهره برداري ازآن دستگاه است . بهره بردار پست كسي است كه مسئوليت بهره برداري از كليه دستگاهها وتجهيزات مستقر درپست را برعهده گرفته است . اين شخص براي آنكه بتواند دركار خودموفق باشد بايستي ازوظايف ومسئوليتهاي خود دربهره برداري آشنا باشد.
گزارش کارآموزی رشته برق در یک اداره و شرکت برق پروژه گزارش کار آموزی شرکت برق دانشكده فني و مهندسي گروه الكترونيك محل كارآموزي اداره برق شهرستان

این پروژه کاراموزی شامل برخی تصاویر مربوطه نیز می باشد

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه 1
تاريخچه صنعت برق 5
فلسفه وجود پستهاي فشار قوي 7
سيستم قدرت 9
1- پست 9
2- بهره برداري از پستهاي برق 10
شرح وظايف اپراتور پستهاي 230 كيلو ولت 12
الف – وظايف اپراتور شبكار 13
ب – وظايف اپراتور روزكار 15
فصل دومترانس و ملحقات آن 17
تعريف ترانسفورماتور 18
تلفات ترانسفورماتور 21
انواع ترانسفورماتور از نظر تعدادفاز 22
ترانسفورماتور جريان C.T 27
ترانسفورماتورهاي ولتاژ V.Tو P.Tو C.V.T32
فصل سوم : رله هاي حفاظت خط وترانس 35
1- حفاظتهاي ترانسفورماتور 36
رله بوخهلتس 36
رله جريان زياد با زمان معكوس 38
رله ديفرانسيل 39
رله ارت فالت 39
رله اضافه جريان 40
رله جريان زياد با زمان ثابت 40
2- حفاظت خط 41
رله ديستانس 41
فصل چهارم :كليدهاي قدرت 42
كليدهاي فشار قوي 43
قطع كننده يا سكسيونر 46
قطع جرقه در كليدهاي فشار قوي 46
كليد قدرت يا دژنكتور 50
- كليدهاي تمام روغني 51

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 402 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر