تحقیق در مورد نوآوری های ابزاری در بازار

5,900 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
تحقیق در مورد نوآوری های ابزاری در بازار
 • کد فایل: 8750
 • قیمت: 5,900 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 101 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 780 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: Word
 • تعداد صفحات: 144 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

تحقیق در مورد نوآوری های ابزاری در بازار
تحقيق در مورد نوآوري هاي ابزاري در بازار : وجود ابزارهاي مالي گوناگون و متنوع در بازار مالي. انگيزش و مشاركت بيشتر مردم را در تأمين منابع مالي فعاليتهاي اقتصادي درازمدت به همراه مي‌آورد. تنوع ابزارهاي مالي از نظر تركيب ريسك و بازده و ماهيت سود و شيوه مشاركت در ريسك گروههاي مختلفي را به سوي خود مي‌كشاند. مطالعة سير تاريخي بازار مالي رد كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته نشان مي‌دهد كه اين كشورها همواره سعي كرده‌اند كه با انجام نوآوريهاي مالي در زمينة ابزارهاي مالي گونه‌ها و زمينه‌هاي بكارگيري ابزارهاي مالي را گسترش دهند و از اين طريق سرمايه‌هاي بيشتري را جذب كنند.
شناخت اين ابزارهاي جديد مي‌تواند ما را در توسعه هر چه بهتر بازار مالي كشورمان ياري رساند و بدين ترتيب رشد و توسعة اقتصادي را تسهيل و تسريع بخشد. همانطور كه در فصل اول اشاره گرديد بهترين شكل تأمين مالي سرمايه‌گذاريهاي درازمدت. از محل پس اندازها و نقدينگي بخش خصوصي و از طريق بازار مالي محقق مي‌شود. بازار مالي در هدايت پس اندازهاي كوچك به سرمايه‌گذاريهاي مولد. جذب پس اندازهاي راكد در توليد. اصلاح ساختار بخشهاي اقتصاد.
افزايش درآمد ملي. افزايش درآمد دولت و ... نقش مهمي مي‌تواند ايفا كند. دستيابي به اين هدفها مستلزم گسترش بازار مالي از طريق تنوع بخشيدن به ابزارها و نهادهاي مالي است. بديهي است نخستين گام در متنوع ساختن، دستيابي به شناخت كامل و دقيق از انواع آن است. در تحقيق پيش روي سعي شده است انواع ابزارهاي مالي موجود در بازارهاي مالي جهان اشاره شود و ضمن آن ويژگيها، زمينه‌ها، كاربرد، وجوه افتراق و اشتراك ابزارها و ... تبيين شود.
ابزارهاي مالي جديد كه بواسطة نوآوري‌هاي ابزاري ايجاد گرديده‌اند از لحاظ تنوع و تعداد بسيار وسيع و گسترده هستند بنابراين در اين تحقيق سعي خواهد شد ابزارهاي اصلي و بيشتر كاربرد پذير معرفي و بررسي گردند. بدين منظور ابتدا ابزارهاي نوين معرفي شده در سيستم بانكي معرفي مي‌شوند و سپس انواع ابزارهاي مالي منتشر شده در بازارهاي اوليه يا ثانويه سيستم مالي بررسي مي‌گردند.
1-2) ابزارهاي مالي نوين در سيستم بانكداري
3-2-1) حسابهاي ويژه جاري: Special checking Account : اين نوآوري مالي در سيستمهاي بين سالهاي 60-1935 رخ داد. تا قبل از جنگ جهاني بانكهاي تجاري فقط براي بنگاههاي تجاري واحدها و مؤسسات دولتي و افراد ثروتمند، حساب جاري فراهم مي‌كردند. در آن دوره بخش عمده‌اي از جمعيت فقير بودند و توانايي پرداخت حداقل مقدار براي باز كردن حسابهاي جاري (در سال 1930 حداقل مقدار موجودي تقريباٌ معادل 000/10 دلار امروز بود) نداشتند و از سوي ديگر افراد عايد بيشتر خريدهايشان را بصورت نقد انجام مي‌دادند.
اما پس از جنگ جهاني با رشد و افزايش درآمد و خريدهاي افراد، انجام معاملات نقدي با مشكلات مختلف روبرو گرديد و به همين دليل ميل شديدي در بين افراد براي انجام پرداختهاي خود بوسيلة چك (Check) ايجاد گرديد. همين امر باعث گرديد در اواسط دهه 1950 براي اولين بار برخي از بانكها حسابهاي جاري كه سقف موجودي نداشت را افتتاح كنند و بدليل استقبال بيش از حد مردم در مدت زمان كوتاهي اين گونه حسابها در سراسر جهان گسترش يافت.
1-2-2) گواهي سپرده certificate of deposit: CDs : پس از جنگ جهاني دوم بانكها سهم خود را از بازار مالي بطور قابل ملاحظه‌اي از دست دادند بطوريكه در بين سالهاي 60-1946 سهم بانكها از وجوه مؤسسات مالي خصوصي از 57 درصد به 39 درصد كاهش يافت و سهمشان از بازار مؤسسات سپرده‌گذاري از 82 درصد به 62 درصد كاهش پيدا كرد. دليل عمدة كاهش سهم بانكها تأكيد بيش از حد آنها بر روي سپرده‌هاي ديداري demand deposity بود.
اين سپرده‌ها كه همانند حسابهاي جاري كنوني عمل مي‌كردند در طول دوران جنگ توسط مردم مورد استقبال قرار گرفت زيرا در طول جنگ: 1) اقلام خريد كمياب بود. 2) اكثر بنگاهها از مسير اقتصادي بعد از جنگ نامطمئن بودند و ترجيح مي‌دادند نقدينگي نگهداري كنند. 3) نرخ بهره در طول جنگ پايين بود.
اما با پايان يافتن جنگ و تغيير شرايط اقتصادي اين دلايل منتفي گرديد و نتيجتاٌ سپرده‌هاي ديداري با عدم استقبال شديدي مواجه گرديدند. بانكها در جستجو راه حل براي اين مشكل ابتدا سپرده‌هاي بلندمدت بهره دار را معرفي كردند، اما اين گونه سپرده‌ها نيز با عدم استقبال مواجه گرديد زيرا بنگاهها ترجيح مي‌دادند كه تراز پولي موقتشان را در اوراق بهادار كوتاه مدت كه مي‌توانستند به راحتي در فرصت كوتاهي بفروشند، نگهداري كنند در حاليكه سپرده‌هاي بلندمدت بهره دار بايستي تا موقع سر رسيد و يا حداقل 30 روز از تاريخ سپرده‌گذاري نگهداشته شوند، تا بدانها سود تعلق گيرد.
در سال 1961 بانك شهري [City Bank] (اولين بانك ملي شهر نيويورك) گواهي سپردة بانكي را منتشر كرد. گواهي سپرده اوراق بهاداري هستند كه داراي تاريخ سر رسيد و نرخ بهرة مشخص هستند. از آنجا كه بازدة اين گواهي‌ها بر اساس نرخ بهره بانكي است معمولا نرخ بهره بيشتر نسبت به ساير اوراق قرضة كوتاه مدت دارند و به همين دليل به سرعت مورد استقبال عموم مردم و بنگاهها قرار گرفت. مشتريان مي‌توانستند اين اسناد را تا هر وقت تمايل داشتند نگهدارند و در صورت نياز به خود و ديگري بفروشند.
اين گواهي‌ها و اسناد به سرعت و در زمان اندكي گسترش يافت و همكنون انواع مختلف اين گواهي‌ها در سطح جهان وجود دارد. بوسيلة اين گواهي‌ها سپرده‌گذاران به ابزاري مناسب و با درجة نقدينگي بالا دست پيدا مي‌كنند و از سوي ديگر بانكها نيز مي‌توانند منابع مالي مورد نياز خود را بدست آورند. گواهي سپرده بانكي بر اساس معيارهاي مختلف قابل طبقه بندي است.
مقاله نوآوريهاي ابزاري در بازار تحقیق بررسی ابزارهای مالی موجود در جهان برای جذب سرمایه های مردمی جهت تأمین سرمایه و رشد اقتصاد دانلود تحقیق نوآوريهاي ابزاري تحقیق ابزارهای مالی در حسابداری تحقیق بررسی تأثیر ابزارهای نوین و نوآوری بانكها در جلب مشاركت مردم تحقیق در مورد بررسي انواع ابزارهاي مالي در بازارهاي مالي پروژه نوآوري هاي ابزاري در سیستم بانکداری ابزارهاي سرمايه‌گذاري مشترك, ابزارهاي مالي موجود در جهان, اوراق بهادار با درآمد ثابت, اوراق سهام, پروژه بررسي ابزارهاي مالي موجود در جهان براي جذب سرمايه هاي مردمي جهت تأمين سرمايه و رشد اقتصاد

فهرست مطالب

فصل اول : ۱
نوآوریهای ابزاری ۱
۱-۱) مقدمه: ۲
۱-۲) ابزارهای مالی نوین در سیستم بانکداری ۳
۱-۲-۱) حسابهای ویژه جاری ۳
۱-۲-۲) گواهی سپرده certificate of deposit: CDs ۴
۱-۲-۳) براتهای وعده دار Bankers acceptances ۸
۱-۲-۴) کارتهای اعتباری: Credit Cards ۸
انواع کارتهای بانکی ۱۱
۱-۲-۵) حسابهای Now: [Negotiable order of with drawel Account] ۱۸
۱-۲-۶) سپردة شاخص بازار MIDs: Market Index Deposits ۲۰
۱-۲-۷) تبدیل به اوراق قرضه کردن Securization ۲۲
۱-۳) انواع ابزارهای مالی در بازار دست دوم ۲۴
۱-۳-۱) اوراق سهام ۲۴
اختیار معامله سهام ۲۶
حق خرید اضافی سهام ۲۶
حق تقدم ۲۷
ابزارهای سرمایه‌گذاری مشترک ۲۷
معاملات آتی شاخص بندی شده ۲۸
۱-۳-۲) ابزارهای بدهی ۲۹
مبانی طبقه بندی اوراق قرضه ۲۹
الف- اوراق بهادار با درآمد ثابت ۲۹
ب- ابزارهای دارای نرخ بهره ثابت ۳۰
پ- ابزارهای مالی با نرخش شناور Voriable-Rate securities ۳۳
ت- اوراق بهادار با نرخ بهره صفر ۳۵
ج- اوراق قرضه با بهره صفر ۳۵
د- اوراق قرضه دولتی: ۴۲
۱-۳-۳) ابزارهای مشتقه ۴۴
قراردادهای آتی و سلف ۴۴
الف -معاملات آتی ۴۵
ب-معاملات سلف ۴۵
ج-معاوضه ۴۶
ساختار معاملات معاوضه ۴۶
انواع معاملات معاوضه ۴۷
۱- معاملات معاوضه نرخ بهره ۴۷
۲- معاملات معاوضه ارز ۴۸
۳- معاملات معاوضه کالا ۴۸
د- اختیار معامله ۴۸
انواع اختیار معامله ۴۹
۱- اختیار معامله یک دوره ای ۴۹
۲- اختیار معامله چند دوره ای ۵۲
۱-۴) اوراق بهادار ترکیبی ۵۳
۱-۴-۱) ابزارهای ترکیبی نرخ بهره – نرخ ارز ۵۴
۱-۴-۲) ابزار ترکیبی نرخ بهره – سهام ۵۴
۳-۴-۲) ابزار ترکیبی ارز – کالا ۵۵
۱-۵)نرخ بهره متقابل Interest Rate swepts: ۵۵
فصل دوم: ۵۹
نوآوری نهادی ۵۹
۲-۱) مقدمه: ۶۰
۲-۲) موسسات سپرده پذیر: ۶۱
۲-۲-۱) بانکهای تجاری: ۶۴
۲-۲-۲) موسسات وام و پس انداز (S& LS) ۷۳
(دارایی) ۷۴
(تأمین وجوه) ۷۶
۲-۲-۳) بانکهای پس انداز Saving Banks ۷۷
۲-۲-۴) اتحادیه‌های اعتباری: Credit unions ۷۸
۲-۳) موسسات غیر سپرده پذیر: ۸۰
۲-۳-۱) شرکتهای بیمه‌ای insurance companies ۸۰
۲-۳-۱-۱) شرکتهای بیمه عمر Life insurance ۸۱
۲-۳-۱-۲) شرکتهای بیمه اموال و حوادث ۸۳
۲-۳-۱-۳) صندوقهای بازنشستگی Pension funds ۸۵
انواع طرح بازنشستگی ۸۶
۲-۳-۲) موسسات سرمایه‌گذاری ۸۹
۲-۳-۲-۱) شرکتهای سرمایه‌گذاری inrestment companies ۸۹
انواع شرکتهای سرمایه‌گذاری ۸۹
الف-صندوق‌های با سرمایه متغیر ۸۹
ب-صندوق با سرمایه ثابت ۹۲
ج-صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر فعال ۹۳
خانواده صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۱۰۰
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در سایر اقتصادها ۱۰۲
بریتانیا ۱۰۲
آلمان ۱۰۴
ژاپن ۱۰۵
۲-۳-۲-۲) بانکداری سرمایه‌گذاری Inrestment Banking ۱۰۸
۲-۳-۲-۳) مؤسسات تأمین سرمایه inretment bank ۱۰۹
وظایف و نقش مؤسسات تأمین سرمایه در بازارهای مالی ۱۱۱
نقش موسسات تأمین سرمایه در تسهیل تأمین مالی شرکت‌ها ۱۱۲
کمک به خریداران و فروشندگان اوراق بهادار در مقام دلال و کارگزار ۱۱۵
نقش موسسات تأمین سرمایه در افزایش کارایی اطلاعاتی بازار مالی ۱۱۶
خدمات مؤسسات تأمین سرمایه ۱۱۷
الف. خدمات سنتی ۱۱۸
ب. خدمات متنوع ۱۱۹
۲-۳-۲-۴) صندوقهای پوشش خطر (hedge fund) ۱۲۲
تعریف صندوق پوشش خطر ۱۲۲
راهبردهای عملیاتی صندوقهای پوشش خطر ۱۳۰
الف- آربیتراژ اوراق قرضه قابل تبدیل ۱۳۰
ب- اوراق بهادار با درآمد ثابت ۱۳۱
کاهش خطر از راه ادغام و ترکیب آربیتراژ ۱۳۳
۲-۴) سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر شرکتهای ورشکسته ۱۳۴
۲-۵) اوراق بهادار با پشتوانه رهنی ۱۳۵
۲-۶) صندوقهای وجوه وقفی endowment funds ۱۳۵
۲-۷) بنگاه سرمایه‌گذاری – بانکداری Inrestment –banking firm ۱۳۶
۲-۸) بنگاههای اعتباری دولتیFederal credit Agencies ۱۳۷
فصل سوم: ۱۳۹
نوآوری تکنولوژیکی Technology Innoration ۱۳۹
۳-۱) مقدمه: ۱۴۰
۳-۲) اقتصاد جدید: ۱۴۱
۱- آزادسازی تجارت جهانی: ۱۴۴
۲- فناوری اطلاعات یا دیجیتال: ۱۴۵
۳- مدیریت دانش: ۱۴۵
۴- ابداعات: ۱۴۶
۵- بازسازی ساختاری: ۱۴۶
۶- بهره وری: ۱۴۷
۷- تغییرات در محل کار و نیروی کار: ۱۴۷
۸- عزیز شدن مصرف کنندگان: ۱۴۹
۹- کوچک شدن دولت: ۱۴۹
۱۰- کسب و کار و تجارت الکترونیکی: ۱۵۰
۱۰-۱) بانکداری الکترونیکی ۱۵۱
مقدمه ۱۵۱
خلاصه‌ای از تاریخچه بانکداری اینترنتی ۱۵۵
مروری بر ویژگی‌های بانکداری اینترنتی ۱۵۸
مزایای بانک‌های صددرصد اینترنتی ۱۵۹
معایب بانک‌های صددرصد اینترنتی ۱۶۱
کاربری بانکداری اینترنتی ۱۶۳
راه حلی برای برتری در بانکداری: ۱۶۵
۱- چک الکترونیک ۱۶۶
سرویس وصول چک‌ها ۱۶۸
۲) پول الکترونیکی E-Money و پول نقد دیجیتال ۱۶۹
۳) سایر خدمات الکترونیکی: ۱۷۱
۱۰-۲) خرید و فروش الکترونیکی اوراق بهادار: ۱۷۱
مقدمه ۱۷۱
سیستم ارتباط رایانه ای ۱۷۲
شبکه‌های ارتباط الکترونیکی ۱۷۴
مزایده همزمان ۱۷۸
کارگزاران شبکه ای ۱۷۹
بازارهای ارز خارجی ۱۸۰
هزینه‌های سرمایه‌گذاری اینترنتی ۱۸۵
دلایل پیشرفت سرمایه‌گذاری اینترنتی ۱۸۶
زمینه سازی و آمادگی برای سرمایه‌گذاری اینترنتی ۱۸۷
مقاله با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 5,900 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 101 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر