گزارش پروژه کارآموزی در یک نمایندگی ایران خودرو

5,900 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
گزارش پروژه کارآموزی در یک نمایندگی ایران خودرو
 • کد فایل: 8931
 • قیمت: 5,900 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 59 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 1233 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: Word
 • تعداد صفحات: 73 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

موضوع : گزارش پروژه کارآموزی در یک نمایندگی ایران خودرو
گزارش پروژه کارآموزی در یک نمایندگی ایران خودرو : تعويض روغن و فيلتر روغن ( اين كار بايستي بطور منظم انجان گرفته و از روغن مناسب فصل استفاده شود ) ، تميز كردن صافي هوا ( هواكش موتور ) ، تنظيم تسمه پروانه ، فيلر گيري سوپاپ ها ، برداشتن سرسيلندر ( براي تميز كردن دوده هاي سرسيلندر ، لبه هاي  سيلندر ، سر پيستون ) ، سنگ زدن سوپاپ ها و سيت آنها ، آزمايش ترموستات قبل از ريختن ضد يخ در رادياتور ، رفع عيب هر گونه صداي غير طبيعي موتور قبل از اينكه بموتور صدمه برساند ، و بالاخره روغن كاري و گريس كاري قسمتها ئي كه در كتابچه راهنما نوشته شده است .
كليات مربوط به بازديد قسمتهاي موتور : پس از شستش خشك كردن آنها ، بايستي كلية قطعات تراشكاري شده و يا تعويض شده بازديد گردد. هم چنين خلاصي ( لقي ) قسمتهاي مختلف موتور كنترل شده و با ارقام مندرج در كتاب راهنماي تعميرات موتور اتومبيل مقايسه و تطبيق داده شود.
در صورتي كه كتاب راهنما در دسترس نباشد مي توان ارقام مربوط به مشخصات فني موتور را از تراشكار با تجربه پرسيد و ياداشت نمود. لازم به يادآوري است كه هر تعميركاري، بايستي ارقام مربوط به مشخصات فني موتور را كه به طور تجربي به دست آمده و بين تعميركاران معمول است در دفترچه اي يادداشت كرده ، و در صورت لزوم از آنها استفاده نمايد.
هم چنين در جدولهاي 1و2مقدار سفتي پيچهاي موتور با تورك متر ( آچار مدرّج )، نسبت به بزرگي و كوچكي آن ( قدرت موتور )و نسبت به قطر و جنس پيچ به طور نمونه ذكر شده است .
بازديد فشار كپي و فشار ياتاقاني سر بزرگ شاتون : شاتون شماره يك را انتخاب كرده وپس از تميز كردن، آنرا به گيره روي ميز كار بسته ( لازم بتذكر است كه بين دود ها نه گيره،ورق آلومينيوم يا هر فلز نرمي كه بتواند فشار گيره را تحمل كرده و از صدمه زدن به قطعه جلوگيري كند بايستي گذاشته شود) و دو عدد مهره شاتون را باز مي كنند .
پس از جدا كردن كپه شاتون ،پوسته هاي ياتاقان آن را بيرون آورده و مجداً با آچار رينگ و بعداًبا آچار مدرج باندازه لازم .( به جدول هاي 1و2مراجعه شود) سفت مي كنند.
در اين حالت يكي از پيچ هاي شاتون را تا آخر باز كرده و با نازك ترين تيغه فيلر، فاصله محل بستن كپه پائين به شاتون را آزمايش مي كنند.اگر دو لبه طوري رويهم قرار گرفته باشند كه امكان ورود نازكترين تيغه (001/0 اينچ ) نيز نباشدعمل تراش صحيح بودهدر غير اينصورت بايستي دوباره به تراشكاري برگردانيده شود.
در صورت صحيح بودن،پيچ دوّمي را نيز باز كرده و پوسته هاي ياتاقان را داخل شاتون قرار داده  و دوباره پيچ هاي شاتون را ابتداء با آچار رينگ و سپس با آچار مدرج مي بندند. حالا يكي از پيچ ها را باز كرده و فاصله دو لبه كپه شاتون را بوسيله فيلر بهمان روش فوق اندازه مي گيرند.اين كار به آزمايش فشار ياتاقان معروف است.
و اين فاصله بايستي 001/0-0025/0اينچ باشد.در صورتيكه فاصله بيش از 0025/0اينچ شد بايستي پوسته هاي ياتاقان ها را بيرون آورده و لبه آنها را روي سنگ مخصوص با با مقداري روغن رقيق سائيده و پس از تميز كردن مجدداًداخل شاتون قرار داده و فشار ياتاقان را آزمايش نمودتا خلاصي لازم بدست آيد.در بعضي از كارگاه ها بعوض سائيدن روي سنگ ، با سوهان خيلي نرم لبه ياتاقان را سوهان مي زنند.
توجه: موقع سائيدن يا سوها ن زدن لبه پوسته ياتاقان ها بايد دقت نمودكه بيش از اندازه سائيده نشود. ضمناً پوسته ياتاقان را طوري با دست نگهداشت تا لبه آن كاملاًگونيا روي سنگ قرار گيرد. ضمناً بعلت نرم بودن جنس پوسته ياتاقان ها بايد دقت نمودكه هنكام درآوردن و جا زدن پوسته هاي روي آنها خط نيافتد.
اگر در حين آزمايش، فاصله دو لبه كمتر از 001/0اينچ باشد. بايستي پوسته هاي ياتاقان را عوض نمود. اين آزمايش را بايد در مورد بقيه شاتون ها نيز عمل نمود.
آزمايش خلاصي ياتاقان هاي  متحرك : فلنج ميل لنگ را به گيره روي ميز كار بسته و براي اطمينان انتهاي ديگر انرا روي پايه چوبي قرار مي دهند. براي اندازه گيري صحيح خلاصي ياتاقان ها اصولاً بايستي از پلاستي گيج استفاده شود و در صورت عدم دسترسي به آن مي توان صفحات كاغذي را با ضخامت هاي متفاوت (001/0،0015/0،002/0،0025/،003/0 اينچ )انتخاب كرده و پس از اندازه گيري با ميكرومتر ، اندازه آنها را در صورت لزوم بريده و بين لنگ هاي، ميل لنگ و پوسته ها قرار داده و خلاصي هر يك از ياتاقان ها را بشرح زير مشخص نمود:
ابتداء ثابت ها و لنگ هاي ميل لنگ را با پارچه تميز نموده ،سپس پيچ هاي شاتون شماره يك را باز كرده و پوسته ياتاقان ها را بيرون آورده و با پارچه پوسته ياتاقان ها و سر بزرگ شاتون را تميز نموده و پوسته ها را در جاي خود قرار ميدهند.
حالا يك قطره روغن موتور به وسيله روغندان روي لنگ متحرك شماره يك ميل لنگ ريخته وكاغذي به ضخامت 001/0 اينچ (025/0 ميليمتر )را به طريقه فوق بريده و روي قطره روغن مي چسبانند وشاتون را روي ميل لنگ بسته وپيچ هاي آن را با آچار مدرج باندازه لازم (بجدول 1،2مراچعه شود)سفت مي نمايند وحالا شاتون را به آرامي حركت ميدهند .
در صورت سفت بودن ،خلاصي ياتاقان درست بوده ودر غير اين صورت پيچ هاي آن را باز كرده وكاغذ 0015/0 اينچ (035/0ميليمتر )را بروش فوق قرار داده و آزمايش مي كنند و در صورت شل بودن ،از كاغذ 002/0 اينچ (05/0ميليمتر)استفاده مي كنندتا بالاخره مقدار خلاصي ياتاقان متحرك معلوم گردد.
مقدار خلاصي ياتاقان هاي متحرك  معمولا بين 001/0 ـ002/0 ـ اينچ (025/0 ـ05/0 ميليمتر)بودهودر صورت زياد بودن مي توان لبه دو پوسته ياتاقان را روي سنگ سائيده وخلاصي آن را كم نمود.
اين عمل را بايستي در مورد بقيه ياتاقان هاي متحرك نيز به ترتيب شماره آنها انجام داد. روش ديگري كه براي آزمايش خلاصي ياتاقان هاي متحرك در اغلب تراشكاري ها مرسوم است بدين شرح است كه سر بزرگ شاتون ها و پوسته ياتاقان هاي آنها را و همچنين ثابت ها و متحرك هاي ميل لنگ را با پارچه تميز كرده وشاتون ها را با پوسته هاي ياتاقان ها روي ميل لنگ بترتيب شماره آنها ،بدون قرار دادن كاغذ يا پلاستي گيج با آچار بوكس بسته و با آچار مدرج سفت مي كنند.
در اين حالت سفتي يا لقي ياتاقان ها با حركت دادن شاتون ها معلوم ميگردد .
آزمايش فشار كپي وفشار ياتاقاني ياتاقان هاي ثابت : بلوك موتور را روي ميز قرار داده ويا به پايه مخصوص ،طوري مي بندند تا كپه هاي ثابت در سمت بالا قرار گيرد .حالا بهمان ترتيبي كه براي آزمايش فشار كپي هاي شاتون ها گفته شد از كپه ثابت شماره يك شروع مي كنند. لذا اول پيچ هاي كپه ها را باز كرده وپوسته ياتاقان ها را بيرون مي آورند .
حالا كپه ثابت شماره يك را در جاي خود قرار داده وهر دو پيچ را باندازه معيني با آچار مدرج سفت مي كنند (بجدول هاي 1و2 مراجعه شود).در اين حالت يكي از پيچ ها را باز كرده وبا نازكترين تيغه فيلر،فاصله لبه كپه را بازديد مي كند در صورتيكه فيلر نتواند داخل شود عمل تراش صحيح بوده ودر غير اين صورت بايد دوباره به گارگاهتراشكاري برگردانده شود .
در صورت درست بودن فشاركپي،هر دو پيچ را باز كرده وپوسته هاي ياتاقان مربوطه را در جاي خود قرار داده وبا آچار مدرج پيچ ها را سفت مي نمايند سپس يكي از پيچ ها را باز كرده و به همان روش فوق ،فاصله دو لبه كپه را اندازه مي گيرند در اين حالت فاصله دو لبه بايستي بين 001/0 ـ004/0  اينچ (025/0 ـ1/0 ميليمتر)باشد ودر صورت كم يا زياد بودن بايد بهمان روشي كه قبلا گفته شد عمل نمود.
آزمايش خلاصي ياتاقان هاي ثابت : پس از آزمايش فشار كپي وفشار ياتاقاني ،پيچ هاي كپه هاي ثابت را باز كرده و كپه ها را با پيچ هاي مربوط در آورده ودر يك سمت موتور قرار ميدهند.سپس ميل لنگ را روي ميز گذاشته و كليه ياتاقان هاي ثابت و متحرك آن را با پارچه،كاملا تميز مي نمايند .
حالا ميل لنگ را به آرامي بدون اينكه پوسته هاي ياتاقان ها از جاي خود تكان  بخورد روي بلوك موتور قرار داده و كپه ها را روي ثابت ها گذارده و پيچ هاي آنها را باستثناي ثابت شماره يك ابتدا با دست سپس با آچار رينگ تا آخر سفت مي كنند .
حالا به همان روشي كه براي آزمايش خلاصي شاتون ها گفته شد از كاغذي به ضخامت 001/0  اينچ به اندازه يك در نيم اينچ (25*5/12 ميليمتر)بريده ويك قطره روغن ،روي ثابت ميل لنگ ريخته وكاغذ را روي آن قرار مي دهند. كپه را در جاي خود گذاشته وپيچ هاي آن را به اندازه معين سفت مي كنند .
سپس ميل لنگ را به آرامي مي چرخانند ،در صورتي كه ميل لنگ كاملا سفت بوده يا به سختي حركت نمايد اندازه خلاصي ياتاقان صحيح ميباشد اگر لق بوده ويا راحت بگردد بايد از كاغذ ضخيم تري (0015/0 اينچ )استفاده نمود. اين آزمايش را بايد آنقدر ادامه داد تا خلاصي ياتاقان ثابت مشخص شود.
اين خلاصي معمولا بين 001/0 ـ003/0 اينچ ميباشد. در صورت كم بودن خلاصي بايد پوسته ياتاقان ها عوض شود. واگر خلاصي بيش از حد مجاز باشد مي توان با سائيدن لبه پوسته ياتاقان ها روي سنگ يا به وسيله سوهان نرم خلاصي لازم را به ياتاقان ثابت داد.به همين ترتيب بايستي خلاصي بقيه ياتاقانهاي ثابت اندازه گيري شود.
كليات مربوط به ميل لنگ : ميل لنگ از فولاد ويژه و به طريقه ريخته گري يا آهنگري ساخته شده است كه براي جلوگيري از خميدگي و پيچيدگي ميل لنگ و همچنين افزايش مقاومت مكانيكي آن در برابر نيروهاي وارده ، عمليات حرارتي (سخت كاري ) برروي آن انجام مي شود.سپس ثابتها و لنگهاي متحرك آن را سنگ زده و پوليش مي نمايند.
هر ميل لنگ داراي تعدادي تكيه گاههاي ثابت و و لنگهاي متحرك مي باشد.تعداد لنگهاي متحرك در موتورهاي خطي به نسبت به تعداد سيلندرهاي موتور است. در صورتيكه در موتورهاي V شكل ، براي هر لنگ ميل لنگ ، دو عدد شاتون بسته مي شود.
تعدا ثابتهاي ميل لنگ حداكثر 1 عدد بيشتر از تعداد لنگهاي ( متحركها) بوده و يا اينكه ممكن است تعداد لنگهاي موتور كمتر باشد. افزايش تعداد ثابتها در يك موتور سبب كاهش بارها و فشارها شده و در نتيجه پهناي ثابتها كوچكتر خواهد بود. همچنين با در نظر گرفتن مساحت ياتاقانهاي ثابت در دو موتور مشابه ، هر چه قطر ياتاقان بزركتر باشد ميل لنگ بار بيشتري را تحمل خواهد كرد.
 جهت روغن كاري لنگها و ثابتها ميل لنگ داراي مجاري روغن (سوراخ)بوده و اين مجراها در ثابتهاي ميل لنگ به طور مستقيم قرار گرفته اند. مجاري مورب ، مجراهاي مستقيم را به لنگهاي متحرك ميل لنگ وصل مي كنند. همانطوريكه در پيش گفته شد روغن از اين مجراها گذشته و پس از عبور از سوراخ پوسته ياتاقان متحرك ، وارد شاتون شده و ديواره سيلندر و پوش گجن پسين را روغن كاري مي نمايد.
 نيروهاي نامتعادل ، سبب لرزش و فشارهاي زياد روي ياتاقانهاي ثابت ميل لنگ شده و باعث خميدگي يا پوسيدگي ميل لنگ مي گردد. براي جلوگيري از اين وضع بايستي ميل لنگ استاتيكي و ديناميكي بالانس شود.
بالانس استاتيكي در موقع سكون ميل لنگ انجام مي شود. بدين معني كه ميل لنگ را روي دو لبه تيز دستگاه بالانس استاتيكي قرار مي دهند. اگر ميل لنگ حركت نكرد و ساكن ماند ميل لنگ بالانس مي باشد. در صورتيكه شروع به گردش كرد معلوم مي شود كه يك قسمت ميل لنگ سنگين بوده و آنرا به سمت پايين مي كشد. لذا از فلز قسمت پايين بايستي برداشته شود ، تا سبك شده و به حالت تعادل يا بالانس درايد.
بالانس ديناميكي به وسيله دستگاه مخصوصي كه ميل لنگ را با سرعتهاي مختلف به حركت در مي اورد انجام مي شود. در اين حالت ، عقربه دستگاه ، محل و مقدار فلزي را كه بايستي برداشته شود مشخص مي كند. پس از برداشتن فلز دوباره دستگاه را بكار انداخته و ميل لنگ را آزمايش مي كنند.
در صورتيكه لرزشي مشاهده نگرديد معلوم مي شود كه دستگاه بالانس شده است. در بعضي از ميل لنگها با استفاده از وزنه هاي تعادل ،ميل لنگ را بالانس مي كنند. وزنه هاي تعادل بعضا سر هم با ميل لنگ ريخته شده و يا به طور جداگانه به بازوهاي ميل لنگ پيچ شده است.
گزارش پروژه کارآموزی در یک نمایندگی ایران خودرو تحقيق كارآموزي در نمايندگي ايران خودرو بررسی قطعات موتور پياده و سوار كردن و تعمیر دانلود پروژه کارورزی رشته مکانیک پیاده و سوار کردن قطعات موتور فایل word مقاله تعمير موتور خودرو خرید فایل دانلود کارآموزی نمایندگی ایران خودرو دانلود تحقیق تعمیر موتور خودرو کار اموزی در نمایندگی ایران خودرو لینک خرید فایل بررسی قطعات موتور

فهرست مطالب

بخش اوّل ـ پياده و سوار كردن قطعات موتور (تعمير اساسي)
1ـ كليات مربوط به بازديد قسمتهاي موتور
مقدار سفتي پيچهاي موتور را بر حسب پوند فيت
مقدارسفتي پيچ ها بر حسب پوند ـ فيت
2ـ بازديد فشار كپي و فشار ياتاقاني سر بزرگ شاتون
3ـ آزمايش خلاصي ياتاقان هاي  متحرك
4ـ آزمايش فشار كپي و فشار ياتاقاني ياتاقان هاي ثابت
5 ـ آزمايش خلاصي ياتاقان هاي ثابت
6 ـ آزمايش بازي طولي ميل لنگ
7 ـ آزمايش سيلندر هاي موتور
8 ـ آزمايش خلاصي پيستون و سيلندر
9 ـ آزمايش خلاصي گجن پين در داخل بوش
10 ـ آزمايش خميدگي يا پيچيدگي شاتون
11ـ آزمايش رينگ هاي پيستون
12ـ كليات مربوط به بستن موتور
13ـ بستن ميل لنگ و كپه هاي ثابت روي بلوك موتور
14ـ بستن پيستون ، گجن پين و شاتون
15 ـ جا انداختن رينگ ها روي پيستون
16 ـ جا انداختن پيستون وشاتون ،داخل سيلندر وبستن كپه هاي متحرك روي ميل لنگ
17 – بستن اويل پمپ به بلوك موتور
18 ـ بستن فلايويل روي ميل لنگ
19 ـ بستن ميل سوپاپ بر روي موتور وقرار دادن تاپت ها
20ـ بستن چرخ دنده هاي ميل لنگ وسوپاپ
21 ـ بستن سيني جلو موتور
22 ـ بستن سيني روغن موتور ( كارتر )
23ـ  بستن واتر پمپ ( تلمبه آب )
24 ـ بستن دينام و استارت بر روي موتور
25 – بستن صفحه كلاچ و خورشيدي كلاچ روي فلايويل
بخش دوم ـ تعمير سيلندر
1 ـ  سائيدگي سيلندر و علل آن
2 ـ بازديد سيلندر هاي موتور
3 ـ وسائل اندازه گيري سيلندر
4 ـ روش انتخاب پيستون اورسايز
5 ـسنگ زدن يا پوليش سيلندر
6 ـ لبه سيلندر
7 ـ تراش سيلندر
8 ـ بوش هاي سيلندر
9 ـ تعمير ترك هاي بلوك سيلندر
بخش سوم ـ تعمير سوپاپ وسر سيلندر موتور
1 ـ عيب هاي سوپاپ
2 ـ تعمير سوپاپ ها
3 ـ در آوردن و جا زدن گايد سوپاپ
4 ـ تعمير ترك هاي سيلندر
بخش چهارم ـ چرخ دنده هاي جلو موتور و طرز تنظيم آنها
1 ـ علامت هاي تايمينگ روي چرخ دنده ها
2ـ تايمينگ سوپاپ ها در موتورها ئي كه عوض زنجير از تسمه استفاده شده است
3 ـ دياگرام باز و بسته شدن سوپاپ ها
4 ـ روش تعيين نقطه مرگ بالا در موتور ها
5 ـ روش تعيين نقطه باز شدن سوپاپ هوا ( بر روي پلي جلو موتور يا فلايويل )
6 ـ تشخيص نقطه دقيق باز شدن سوپاپ ها
7 ـطرز جا انداختن چرخ دنده هاي جلو موتور در حالتي كه علامت تايمينگ نداشته باشد
بخش پنجم: تعمير شاتون، ميل لنگ و ياتاقانها
1- كليات مربوط به شاتون و گجن پين
پيستونها و شاتونها در پنج حالت بوسيله گجن پين با هم بسته مي شوند
2- كج گيري شاتون
3-بوش گجن پين
4-سنگ زدن كپه شاتون
5-تراش و سنگ زني شاتون
6-شرح دستگاه شاتون تراش
7-كليات مربوط به ميل لنگ
8-اندازه گيري قطر ثابتها و متحركهاي ميل لنگ
9-اندازه هاي اندرسايز ميل لنگ
10-كج گيري ميل لنگ
11 ـ سنگ زدن ميل لنگ
12 ـ ترميم ياتاقان هاي ميل لنگ
13 ـ جوشكاري ميل لنگ هاي شكسته
14 ـ تشخيص ترك هاي ميل لنگ
يادآوري
15ـ تراش ثابت ها
16ـ ساختمان ياتافان ها
17 ـ مواد ياتاقاني
18 ـ مشخصات ياتاقان ها
19 ـ روغنكاري ياتاقان ها
20 ـ علل صدمه ديدن ياتاقان ها
بخش ششم ـ عيب يابي
1 ـ كاهش كشش موتور
2 ـ افزايش مصرف روغن موتور
3ـ كم شدن كمپرس سيلندر هاي موتور
4 ـ افزايش صداي موتور
5 ـ كم شدن فشار روغن
6 ـ عواملي كه در عمر موتور تأثير دارند
7 ـ موقع تعمير موتور اتومبيل
کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 5,900 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 59 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر